EMLAK VERGİSİ ORANLARI
(29.07.1998'den itibaren)Meskenlerde > Binde 1


Diğer Binalarda > Binde 2


Arazilerde > Binde 1


Arsalarda > Binde 3

Bu oranlar 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulandığından, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin 2002 yılı ve sonraki dönemlere ait Emlak Vergisi Oranları:

Meskenlerde > Binde 2


Diğer Binalarda > Binde 4


Arazilerde > Binde 2


Arsalarda > Binde 6