Değerli Meslektaşlarım,


Biz meslek mensupları, mesleğin icraasında zamanla göz sağlığımız bozulmaktadır.Aşağıdaki maddeye istinaden,büromuzda kullanmak üzere aldığımız dinlendirici,derecelivs. gözlük camı ve çerçevelerinin masrafa yazılıp yazılamayacağını tartışmaya açıyorum.


Mesleki Giderler


Madde No 68 – (5035 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen madde; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:


1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).
Edited by: ADMiN