Devlet Tahvili Hazine Bonosu Faiz Gelirlerine 1999-2004 Takvim Yılları Arası Uygulanan İndirim Oranları ve Beyan Limitleri

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 100%; BORDER-BOTTOM: medium n&#111;ne; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%">
<T>
<TR bgColor=#b90000>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" height=35>Yılı </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" height=35>İndirim Oranı </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" height=35>Beyan Limiti </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" height=35>Brüt Tutarı </TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" vAlign=top align=left>1999 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">% 45.9 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">3.500.000.000 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">6.469.500.324-TL. </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" vAlign=top align=left>2000 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">% 100’ün üzerinde </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">4.375.000.000 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">İndirim Oranı 1’den büyük çıktığı için beyan edilmeyecek. </TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" vAlign=top align=left>2001 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">% 50.7
(26.7.2001sonrasında ihraç edilen kağıtlara ayrıca 50 milyar istisna vardır) </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">4.900.000.000 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">(26.7.2001 sonrası)
111.359.000.000-TL.

(26.7.2001 öncesi)
9.940.000.000-TL. </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" vAlign=top align=left>2002
</TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">% 87.4
(26.7.2001sonrasında ihraç edilen kağıtlara ayrıca 76.600.000.000 TL.
istisna vardır) </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">6.650.000.000 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">(26.7.2001 sonrası)
660.715.000.000-TL.

(26.7.2001 öncesi)
52.778.000.000-TL. </TD></TR>
<TR>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" vAlign=top align=left>2003 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">% 57.5
(26.7.2001 sonrasında ihraç edilen kağıtlara ayrıca 121.794.000.000 TL.
istisna vardır) </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">12 Milyar </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">(26.7.2001 sonrası)
314.809.411.764-TL.

(26.7.2001 öncesi)
28.236.000.000-TL. </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 50.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid" vAlign=top align=left>
2004 </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 153pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">% 43.8
(26.7.2001sonrasında ihraç edilen kağıtlara ayrıca 156.505.290.000 TL.
istisna vardır) </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">
14 Milyar </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #fff4cc 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #fff4cc 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #fff4cc 1pt solid; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #fff4cc 1pt solid">(26.7.2001 sonrası)
303.390.195.000-TL.

(26.7.2001 öncesi)
24.911.000.000-TL. </TD></TR></T></TABLE></TD>
<TD width=8 background=../../resimler/cerceve/sag.gif></TD></TR>
<TR>
<TD width=11></TD>
<TD background=../../resimler/cerceve/alt.gif></TD>
<TD width=8></TD></TR></T></TABLE>