DEFTER TASDİK ZAMANI
(V.U.K. MADDE:221)


<TABLE =Ms&#111;normalTable style="BORDER-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=2 cellPadding=4 width="100%">
<T>
<TR style="HEIGHT: 55.6pt" bgColor=#ca0000>
<TD height=40>TASDİK HALLERİ</TD>
<TD height=40>TASDİK ZAMANI </TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #eaeaff 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #eaeaff 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #eaeaff 1pt solid; WIDTH: 155.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #eaeaff 1pt solid; HEIGHT: 18px" height=40>DAYANAĞI</TD></TR>
<TR>
<TD>ÖTEDEN BERİ İŞE DEVAM EDENLER</TD>
<TD>DEFTERİ KULLANACAĞI YILDAN ÖNCE GELEN SON AYDA (ARALIK AYI İÇERSİNDE)</TD>
<TD>V.U.K. 221. MADDESİ VE İŞLEM YÖNERGESİ</TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD>YENİ İŞE BAŞLAYANLAR</TD>
<TD>İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE(İŞE BAŞLANILAN GÜN TASDİK ETTİRİLİRSE CEZA KESİLMEZ.)</TD>
<TD>V.U.K. 221. MADDESİ VE İŞLEM YÖNERGESİ</TD></TR>
<TR>
<TD>YENİ İŞE BAŞLAYAN, SINIF DEĞİŞTİREN VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRENLER</TD>
<TD>İŞE BAŞLAMA, SINIF DEĞİŞTİRME VE YENİ MÜKELLEFİYETE GİRME TARİHİNDEN ÖNCE.</TD>
<TD>V.U.K. 221. MADDESİ VE İŞLEM YÖNERGESİ</TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD>TASDİKE TABİ DEFTERLERİN DOLMASI NEDENİYLE VEYA SAİR SEBEPLE YENİ DEFTER TASDİK ETTİRME.</TD>
<TD>YENİ DEFTER KULLANMAYA MECBUR OLANLARIN BUNLARI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE</TD>
<TD>V.U.K. 221. MADDESİ VE İŞLEM YÖNERGESİ</TD></TR>
<TR>
<TD>TASDİK YENİLETME (Defteri ertesi Yılda Kullanmak İsteyenler) (Hesap Dönemi Maliye Bakanlığınca Tespit Edilenler)</TD>
<TD>OCAK AYI İÇİNDE BU DÖNEMİN İLK AYI İÇİNDE</TD>
<TD>V.U.K. 222. MADDESİ V.U.K. 222. MADDESİ</TD></TR></T></TABLE>