DAVA AÇMA SÜRELERİ


<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=4 width="100%">
<T>
<TR bgColor=#dd0000>
<TD height=30>
DAVA KONUSU </TD>
<TD height=30>
DAVA AÇILACAK MAHKEME </TD>
<TD height=30>
DAVA AÇMA SÜRESİ </TD>
<TD height=30>
DAYANAĞI </TD></TR>
<TR>
<TD width=236>VERGİ/CEZA İHBARNAMESİNE </TD>
<TD width=236>
<H5>VERGİ MAHKEMESİ</H5></TD>
<TD width=236>TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE </TD>
<TD width=236>VERGİ USUL KANUNU 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD width=236>İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK FİŞİNE </TD>
<TD width=236>VERGİ MAHKEMESİNE </TD>
<TD width=236>TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE </TD>
<TD width=236>2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR>
<TD width=236>ÖDEME EMRİNE </TD>
<TD width=236>VERGİ MAHKEMESİNE </TD>
<TD width=236>TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE </TD>
<TD width=236>6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD width=236>HACİZ VARAKASINA </TD>
<TD width=236>VERGİ MAHKEMESİNE </TD>
<TD width=236>HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE </TD>
<TD width=236>6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR>
<TD width=236>İHTİYATİ TAHAKKUKA </TD>
<TD width=236>VERGİ MAHKEMESİNE </TD>
<TD width=236>İHTİYATİ TAHAKKUKUN BİLDİRİM TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE </TD>
<TD width=236>6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD width=236>İHTİYATİ HACZE </TD>
<TD width=236>VERGİ MAHKEMESİNE </TD>
<TD width=236>HACİZ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE </TD>
<TD width=236>6183 SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUNİŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR>
<TD width=236>İŞYERİ KAPAMA KARARINA </TD>
<TD width=236>İDARE MAHKEMESİNE </TD>
<TD width=236>YAZININ TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN </TD>
<TD width=236>2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD width=236>TEMYİZ DAVASI AÇMA </TD>
<TD width=236>DANIŞTAY’A </TD>
<TD width=236>KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN </TD>
<TD width=236> </TD></TR></T></TABLE>