BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ
(V.U.K. MADDE:177)


<TABLE id=table1 cellSpacing=2 cellPadding=4 width="100%">
<T>
<TR vAlign=center align=middle bgColor=#cc0033 height=17>
<TD =Normal width=249 height=35>BENDİ</TD>
<TD =Normal width=209 height=35>2004 YILI</TD>
<TD =Normal width=213 height=35>2005 YILI</TD></TR>
<TR height=17>
<TD =Normal height=17>YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI</TD>
<TD =Normal height=17 x:num="80000000000">80.000.000.000</TD>
<TD =Normal align=middle height=17>88.000.- YTL</TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc height=17>
<TD =Normal height=17>YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI</TD>
<TD =Normal height=17>109.000.000.000</TD>
<TD =Normal align=middle height=17>120.000.- YTL</TD></TR>
<TR height=17>
<TD =Normal height=17>HİZMET G.SAFİ HASILAT</TD>
<TD =Normal height=17>44.000.000.000</TD>
<TD =Normal align=middle height=17>48.000.- YTL</TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc height=17>
<TD =Normal height=17>1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE</TD>
<TD =Normal height=17>80.000.000.000</TD>
<TD =Normal align=middle height=17>88.000.- YTL</TD></TR>
<TR height=17>
<TD =Normal height=17>DAYANAĞI</TD>
<TD =Normal height=17>
VUK- 326 Sıra Nolu Genel Tebliği </TD>
<TD =Normal align=middle height=17>
Yeniden Değerleme Oranı
VUK- 342 Sıra Nolu Genel Tebliği </TD></TR></T></TABLE>
NOT : TABLODA BELİRTİLEN RAKAMLARIN ALTINDA KALANLAR İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAR. İSTEYEN MÜKELLEFLER BUMİKTARLARA BAĞLI KALMAKSIZIN BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTABİLİRLER. YILLIK HASILATLARI % 20’NİN ALTINDA AZALIŞGÖSTEREN VEYA ARKA ARKAYA ÜÇ YIL % 20’E KADAR AZALIŞ GÖSTERENLER İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTARLAR.