<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE id=Aut&#111;number1 borderColor=#111111 cellSpacing=3 cellPadding=3 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =Normal width="100%">
<H6>BİLDİRİM VE SÜRELER</H6></TD></TR></T></TABLE></CENTER>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE =Ms&#111;normalTable cellSpacing=2 cellPadding=4 width="100%">
<T>
<TR bgColor=#ae0000>
<TD =Normal width=246 height=26>
BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY </TD>
<TD =Normal width=491 height=26>
BİLDİRİM SÜRESİ </TD>
<TD =Normal width=220 height=26>
DAYANAĞI </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal height=25>
İŞE BAŞLAMA </TD>
<TD =Normal height=25>
GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT ALMIŞ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINCA,&nbs p;&nbs p; ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE YAPILIR. </TD>
<TD =Normal height=25>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal height=25>
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ </TD>
<TD =Normal height=25>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE </TD>
<TD =Normal height=25>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal height=25>
İŞ DEĞİŞİKLİĞİ </TD>
<TD =Normal height=25>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE </TD>
<TD =Normal height=25>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal height=25>
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ </TD>
<TD =Normal height=25>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE </TD>
<TD =Normal height=25>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal height=25>
İŞİ BIRAKMA </TD>
<TD =Normal height=25>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE </TD>
<TD =Normal height=25>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal height=25>
NAKİL </TD>
<TD =Normal height=25>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE </TD>
<TD =Normal height=25>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal height=25>
ÖLÜM </TD>
<TD =Normal height=25>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE </TD>
<TD =Normal height=25>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal height=25>
TASFİYE VE İFLAS </TD>
<TD =Normal height=25>
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERSİNDE </TD>
<TD =Normal height=25>
VERGİ USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal height=25>
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA </TD>
<TD =Normal height=25>
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN </TD>
<TD =Normal height=25>
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal height=25>
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME </TD>
<TD =Normal height=25>
SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN </TD>
<TD =Normal height=25>
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal height=25>
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ </TD>
<TD =Normal height=25>
30 GÜN </TD>
<TD =Normal height=25>
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal height=26>
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. MÜHÜRLETME SÜRESİ </TD>
<TD =Normal height=26>
İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY </TD>
<TD =Normal height=26>
3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ
İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR>
<TD =Normal height=26>
TEKRAR Ö.K.C..KULLANMA DA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ </TD>
<TD =Normal height=26>
İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN </TD>
<TD =Normal height=26>
3100 S.K. 50 NOLU TEBLİĞ
İŞLEM YÖNERGESİ </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD =Normal height=26>
AKARYAKIT POMPALARININ ÖKC BAĞLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA TARiHLERi </TD>
<TD =Normal height=26>
a) Erişme Kontrollü Karayolları (Otoyolları Genel Müdürlüğünün yol ağında Devlet yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisindeki akaryakıt istasyonlarında (satış hasılatlarına bakılmaksızın)
01.05.2004 tarihinden itibaren
b) Diğer akaryakıt istasyonlarında bir önceki dönem akaryakıt satışları toplamı:
- 5 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.08.2004 tarihinden itibaren
- 3 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.01.2005 tarihinden itibaren
- 1 Trilyon lirayı aşan mükellefler için 01.06.2005 tarihinden itibaren
- 1 Trilyon liranın altında kalan mükellefler için 01.01.2006 tarihinden itibaren

c) 01.08.2004 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerde ise işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başlayacaktır.
Dileyen mükellefler bu tarihleri beklemeksizin de akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatıp kullanabileceklerdir.
Buna göre, 58 No.lu Genel Tebliğin 5. bölümünde yer alan akaryakıt istasyonu işletmecilerinin kanuni defterlerine yapacakları kayıtlar ve düzenleyecekleri belgelere ilişkin 01.05.2004 tarihi, 01.08.2004 olarak değiştirilmiştir.
</TD>
<TD =Normal height=26>3100 S.K. 59 NOLU TEBLİĞ</TD></TR></T></TABLE></CENTER>


</TD>
<TD width=8 background=../../resimler/cerceve/sag.gif></TD></TR>
<TR>
<TD width=11></TD>
<TD background=../../resimler/cerceve/alt.gif></TD></TR></T></TABLE>