BEYANNAME VERİLMEYEN HADLER

<TABLE =Ms&#111;normalTable cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%">
<T>
<TR vAlign=center align=middle bgColor=#c10000>
<TD height=40>Gelirin Türü </TD>
<TD height=40>İlgili Madde </TD>
<TD height=40>Beyan Durumu </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Alacak faizi </TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/6 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Elde edilen alacak faizine indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Kurumlardan elde edilen kâr payları (Kârın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç) </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>75/1, 2, 3 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Kâr payının yarısı gelir vergisinden istisna, kalan tutar 12.000.000.000TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri </TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/7 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>TL olarak elde edilenler, indirim oranı uygulandıktan sonra, döviz cinsinden elde edilenlerin ise tamamı beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>26.07.2001 tarihinden önce ihraç edilmiş Hazine bonosu veya Devlet tahvillerinden elde edilen faizler </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>75/5 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Faiz gelirine indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar 12.000.000.000 TL'yı aşıyorsa beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilmiş Hazine bonosu veya Devlet tahvillerinden elde edilen faizler </TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/5 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Faiz gelirine indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutardan GVK’nın geçici 59. maddesi uyarınca 121.800.000.000 TL istisna, kalan tutar 12.000.000.000 TL'sını aşıyorsa beyanname verilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Diğer her türlü tahvil ve bono faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler. </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>75/5 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Faiz gelirine indirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar 12.000.000.000 lirayı aşıyorsa tamamı beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından elde edilen kâr payları. </TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/1 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Kar payının yarısıgelir vergisinden istisna, kalan tutar 12.000.000.000 TL'yı ı aşıyorsa beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Adi Komandit Şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kâr payı. </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>75/2 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller. </TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/8 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayinler. </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>75/9 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri. </TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/10 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>75/4 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Hiçbir şekilde beyana tabi değil </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri </TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/7 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Hiçbir şekilde beyana tabi değil </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>75/12 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Hiçbir şekilde beyana tabi değil </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Vergi alacağı, </TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/13. </TD>
<TD vAlign=top height=0%>4842 Sayılı Kanunla 24.4.2003 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Repo gelirleri </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>75/14 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Hiçbir şekilde beyana tabi değil </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Menkul Kıymet Yatırım Fonları’nın katılma belgelerine ödenen kar payları </TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/1 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Hiçbir şekilde beyana tabi değil </TD></TR>
<TR bgColor=#cccccc>
<TD vAlign=top height=0%>Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler,</TD>
<TD vAlign=top height=0%>75/15 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Hiçbir şekilde beyana tabi değil </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Ücret Geliri </TD>
<TD vAlign=top height=0%>p class="MsoNormal" style="text-align: center; "&gt; 86/2 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Birden fazla işyerinden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 103. maddedeki yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücretler beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Telif Kazancı </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>GVK Geçici Md.18 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Hiçbir şekilde beyana tabi değil </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Serbest bölgelerde elde edilen kazanç </TD>
<TD vAlign=top height=0%>3218 Sayılı Kanun Md.6 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Hiçbir şekilde beyana tabi değil </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Konut Kira Geliri </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>GVK Md.21 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>2002 Yılı Gelirleri, 950.000.000 TL’nı aşan kısım üzerinden vergi ödenecek bu miktarı aştığı taktirde beyana tabi
(2003 Yılında 1.500.000.000TL'ye yükseltilmiştir) </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top height=0%>Borsa kazancı (iktisap tarihinden itibaren 3 ay içinde) satılan hisse senetleri </TD>
<TD vAlign=top height=0%>Mükerrer 80/1 </TD>
<TD vAlign=top height=0%>2003 Yılı gelirlerinin 10.000.000.000.- TL'lik kısmı istisna kalan tutar beyan edilecektir. </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>Gayri Menkullerin iktisap tarihinden itibaren 4 yıl içinde satılanlar </TD>
<TD =Normal vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>GVK 80/m6 </TD>
<TD vAlign=top bgColor=#cccccc height=0%>2003 gelirleri için Maliyet bedeli TEFE oranında yükseltilecek, satış tutarı yükseltilmiş maliyet ile kıyaslanacak, kazancın 10.000.000.000 TL’yı aşması durumunda beyan edilecek. </TD></TR></T></TABLE>