<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />


Ankara,

Sayı : 2005/ 06084 / 30.06.2005
Konu : KDV Beyannamesi Ekinde Verilen B Formları<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">YMM VE SMMM ODASI BAŞKANLIKLARI’NA</H1>

Bilindiği üzere 256 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile KDV Beyannamesi verme yükümlüğünde olan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form B) verme zorunluluğu getirilmiş olup, 285 ve 318 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile de uygulama devam ettirilmektedir.

Maliye Bakanlığı söz konusu mükelleflerin mal ve hizmet alış bilgilerinin yanısıra mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerin de alınması konusunda çalışma yapmaktadır.

Bu çalışmalar çerçevesinde yapılan görüşmelerde mal ve hizmet alımları için belirlenen 25 Milyar TL’lik haddin 30 Milyar TL’ye yükseltilmesi ile B Formunun Haziran ayı KDV Beyannamesi ekinde 20 Temmuz 2005 tarihine kadar verilme süresinin Ağustos ayı KDV beyannamesi ekinde Eylül ayının 20’nci günü akşamına kadar verilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca, kendisine özel hesap dönemi tayin olunan Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verildiği aya ilişkin KDV Beyannamesi ile birlikte ilgili ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Diğer taraftan B Formunun yeniden düzenlenerek vergi dairelerine gönderileceği ve B formuna konulması istenilen mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerin fatura bazında değil, bir alıcıya bir yılda toplam satışları kapsayacak şekilde hazırlanacağı bilinmektedir.

Bu konuda çıkacak olan Genel Tebliğ TÜRMOB’un görüşü alınarak hazırlanmakta olup, yeni B Formu daha basit olacaktır.

Meslektaşlarımızın acele etmemeleri ve bilgi edinmeleri rica olunur.

Saygılarımla,
<?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></v:stroke></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:ulas></vath><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape></v:image></v:shape>
Mehmet TİMUR
Genel Başkan