<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 360pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=480>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">HÜRRİYET<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">23.06.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>[/B]

Holding denetçisi türkücü ve terziler<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt">
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 60pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞükrüKIZILOT<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>


YILLAR önce, Petkim Holding’in yönetim kurulu üyesi iken Holding’in denetçisini merak etmiş ve Balıkesir’de ‘tüccar terzi’lik yapan birisi olduğunu öğrenmiştim. <O:P></O:P>


Bir süre sonra merak edip, Holding’e bağlı Petlas’ın denetçisinin de ilkokul mezunu olduğunu öğrenince, ‘Belki çekirdekten yetişme muhasebecidir’ düşüncesiyle, asıl mesleğini sormuş ve ‘Kırşehir’de düğün salonlarında türkücülük yapıyorum’ yanıtını almıştım.

Aradan zaman geçti, benzeri örneklere başka şirketlerde de rastladım. Özellikle hayali ihracat ya da paravan şirketler yolu ile ‘devleti ve bankaları hortumlama’ olayında; hamal, amele, çoban, çaycı, bulaşıkçı, alkolik ve benzeri çok kişinin, anonim şirketlerde denetçi ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu, gazetelerde okuduk. Bunların, denetçi olabilmelerinin nedeni basitti; Türk Ticaret Kanunu, şirket hesaplarını ve faaliyetlerini denetleyen denetçi için bırakın belli bir öğrenimi ‘okur yazarlık koşulu’ bile aramıyordu!

Bunun istisnasına Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan şirketler ve bankalar gibi bazı şirketlerde rastlanıyor. Neyse... Yakında değişmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile bu konu, belli bir disiplin altına alınıyor. Denetçilerin bir bağımsız denetleme kuruluşu, küçük anonim şirketlerde de en az iki yeminli mali müşavir veya SMMM olabileceği belirtiliyor.

ASLINDA ÇOK ÖNEMLİ

Anonim şirketlerde ‘denetçi’ diğer adı ile ‘murakıp’ son derece önemli. TTK’ya göre, denetçiler; anonim şirketin iş ve işlemlerini denetlemelerinin yanı sıra, şirket hesaplarını kontrol edip rapor hazırlarlar. Şirkette herhangi bir yolsuzluk varsa onu da ‘Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ ile ‘şirket genel kurulu’na ihbar etmekle yükümlüdürler (Bkz.TTK Md.308, 341, 348, 353 ve 356).

TTK’nın 353. maddesinde, 10 bent halinde sıralanan denetçilerin görevlerinden, bazıları şunlar:

- Yönetim kurulu üyeleri ile işbirliği ederek, şirket bilançosunu düzenlemek,

- Şirket işlemleri hakkında bilgi edinmek, şirket kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak ve en az altı ayda bir kez şirket defterlerini incelemek,

- En az üç ayda bir, şirket veznesini ansızın teftiş etmek,

- Şirketin bütçe ve bilançosunu denetlemek,

- Yönetim kurulunun görevi ihmal etmesi halinde, genel kurulu toplantıya çağırmak.

Denetçiler, şirket genel kuruluna, ‘denetim raporu’ vermekle yükümlüdürler. Bu raporda, şirketin hesapları, bilançosu, yönetim kurulunun raporu ve faaliyeti ile ilgili hususlara yer verirler. Denetçiler tarafından, böyle bir rapor verilmedikçe, şirket genel kurulu yıllık bilanço ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi konusunda, asla bir karar veremez. Ticaret Kanunu ile ilgili yeni tasarıda yer alan bir hükme göre de; denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ve yıllık rapor, hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.

GENEL KURULA DAVET

Denetçiler, zorunlu ya da acil bazı nedenlerin ortaya çıkması durumunda, anonim şirket genel kurulunu ‘olağanüstü toplantı’ya çağırmak zorundadırlar (TTK Md.355). İki denetçi bulunan anonim şirketlerde, tek denetçinin dahi bu daveti yapması mümkündür.

Denetçiler, her pay sahibi tarafından gerek yönetim kurulu üyeleri ve gerekse müdürleri ile ilgili olarak, kendilerine yapılacak olan şikayetleri incelemek ve bu şikayetin gerçek olması durumunda, bunu yıllık raporuna aktarmak zorundadır (TTK Md.256)

TTK değişikliği ile birlikte, ‘denetçi’ konusunun önemi çok daha artıyor...<O:P> </O:P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt">
<O:P></O:P> </TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P> [/b]