<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 360pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=480>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">HÜRRİYET<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">21.06.2005, SALI
Bu işte bir yanlışlık var<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt">
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞükrüKIZILOT<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 60pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>


LAZIN birisi Almanya’da arabasıyla giderken ters yola girmiş. Havadan helikopterle trafiği denetleyen Alman görevliler, anons yapmaya başlamış: <O:P></O:P>


‘Dikkat... Dikkat... Adamın biri otobanda ters yola girdi... Dikkat... Dikkat...’

Bizim laz, ters yola girenin kendisi olduğunun farkında değil, bakmış karşıdan çok sayıda otomobil geliyor, kafasını helikoptere doğru kaldırıp bağırmış:

‘Hanci birisu... Hanci birisu... Bir sürü... Bir sürü...’

Vergilerle ilgili bazı sonuçlara bakıp, ‘bu işte bir yanlışlık var’ dediğimizde de fıkradakine benzer bir yanıt alıyoruz.

BİRKAÇ ÖRNEK

Tek tek açıklasak, pehlivan tefrikası gibi olur. En iyisi birkaçıyla yetinelim.

1- Vergi Cezaları:

Her yıl vergi inceleme sonuçları açıklanıyor. Örneğin 2003 yılında, incelenen matrahın yüzde 74’ü, 2004 yılında da yüzde 84’ü oranında fark bulunmuş. Bunu görünce ‘Demek ki gereken vergi ve ceza kesilmiş. Onlar da doğru beyan etselerdi’ diyoruz. Sonra, merakımızı yenemeyip, ‘Acaba bu cezaların ne kadarı kesinleşmiş ve kesinleşenin de ne kadarı tahsil edilmiş?’ diye, Maliye’nin internet sitesine bakıyoruz;

- 2004 yılında, kesinleşen (tahakkuk eden) ceza tutarı 5 katrilyon 126 trilyon lira, bunun sadece 179 trilyon lirası yani yüzde 3,49’u tahsil edilebilmiş.

- 2005 yılında, Mayıs sonu itibariyle, kesinleşen ceza tutarı 6 milyar 69 milyon YTL (6 katrilyon 69 trilyon lira). Bakıyoruz, bunun 93,9 milyon YTL’si (93,9 trilyon lirası) yani yüzde 1,55’i tahsil edilebilmiş.

‘Bu işte bir yanlışlık var’
diyorsunuz ama kayıtlar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün resmi kayıt ve açıklamaları!.. (Bkz. www.muhasebat.gov.tr)

2- Vergi Gelirleri :

Devlet bütçesinin, 100 birim geliri varsa, 85’i vergiden sağlanıyor. Bu nedenle, vergi geliri son derece önemli. Vergi ödeyenler deyince akla hemen; esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı, kira geliri elde edenler, çiftçiler, kár payı ve temettü elde edenler geliyor. Dönüp bakıyoruz 2004 yılında ve 2005’in ilk 5 ayında bunların ödediği vergi, toplam vergi gelirlerinin yüzde 1,5’i... Yani yüzde 2’si bile değil!.. Gelir vergisinin yaklaşık yüzde 90’ı stopaj yoluyla toplanmış. 25 yıl önce 100 birimlik vergi gelirinin 52’si gelir vergisi iken bu gün 18 birime düşmüş ‘Bu işte bir yanlışlık var’ diyorsunuz ama Maliye’nin kayıtları, böyle gösteriyor!..

Kurumlar vergisine bakıyoruz. Yaklaşık 600 bin mükellef var. Bunlardan, 12’si kamu kurumu olan, 20 mükellef, toplam verginin yüzde 52’sini ödemiş. Mükelleflerin yüzde biri de toplam verginin yüzde 90’ını ödemiş. 2003’te 100 birimlik vergi gelirinin 10,3’ü kurumlar vergisi iken bu oran 2004’te 9,6’ya 2005’te de 7,5’e düşmüş!.. ‘Bu işte bir yanlışlık var’ diyorsunuz ama Maliye’nin kayıtları böyle...

‘Dolaysız vergilerin artması gerekir’ diyorsunuz ancak giderek azalıyor. Azalması gereken dolaylı vergiler ise sürekli artıyor ve yüzde 74’lere dayanıyor!

3- Mükellef Sayısı:

Ekonomi iyiye gidiyor, büyümede dünya rekoru... derken, bakıyoruz; vergi mükellefi sayısı her ay azalıyor. 2005 yılı başından Mayıs sonuna kadar, işe başlayanlar ile işi terk ve re’sen terk şeklinde kaydı silinenleri birlikte kıyaslıyoruz, 5 ayda mükellef sayısı 224.636 azalmış. ‘Bu işte bir yanlışlık var’ diyorsunuz ama Maliye’nin resmi kayıtları böyle (www.gelirler.gov.tr).

Yukarıdakiler, yanlışlıklardan birkaçı... Diğerlerini de yeri geldikçe sıralayacağız.<O:P> </O:P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt">
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]</TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>