Yazan Kişi:ibrahim balcıoğlu(---.dynamic812157192.ttnet.net.tr)
Tarih:06-08-05 16:22

Değerli Vekilim,
Gündeminizde bulunan kanun tasarısına bir madde ekleyerek 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 62. maddesinin iptali ve 59. maddesinin de ; virgülden sonraki kısmının iptali ile 4447 sayılı kanunun 48.maddesinin 4.fıkrasının madde metninden çıkarılması aynı maddenin 5.fıkrasına işten ayrılma bildirgesi lafzının önüne örneği kurumca hazırlanacak ibaresinin ilave edilmesini, aynı kanunun 54.maddesinin b bendinin de kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.
Bu talebimizle Sendikalar Kanunu ile getirilen ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilen ek-1 ve ek-2 diye tabir edilen işçi giriş bildirimi ve işçi çıkış bildirimi ile İş-kur’a verilen işten ayrılma bildirgesinin verilmesi uygulamasını kaldırmak istiyoruz. Buna bağlı olarak verilmemesinden doğan cezalar da ortadan kalkacaktır. Çünkü Sendikalar Kanunu gerek işveren gerekse meslek mensuplarımız için bugüne kadar yeterince anlaşılamamış ve uygulama alanı bulamamıştır. Bu hükümler Sendikalar Kanunu ile ilgili olduğundan uygulamada sanki sadece sendikalı işyerleri için geçerli olabileceği düşüncesi hakim olmuştur. Buna gerek Bölge Çalışma Müdürlüğü gerekse de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı katkıda bulunmuştur. Sendikalar Kanunu gereği yapılması gerekli bu bildirimler Bölge Çalışma Müdürlüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mahzenlerinde çuvallar içinde tutulmuş gereği için işveren dosyasına bile konmamıştır. Bu bildirimlerin Bölge Çalışma Müdürlüğü yapılması yetmemiş; müdürlüğün yapması gereken bakanlık bildirimleri de işverene bırakılmak suretiyle yükümlülük katlanarak artırılmıştır.Teftişlerde iş müfettişleri bu bilgileri hep işveren ve meslek mensuplarımızdan beklemiş kendileri ortaya bir dosya bile çıkaramamıştır. Bütün belgeleri ve dosyaları tam olan mensuplarımız bu kanun maddesine takılarak ağır para cezalarına muhatap olmuştur. Bunu bilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu mağduriyeti kanuna rağmen önlemek istemiş ve ekte sunduğumuz genelgeleri yayımlamak zorunda kalmıştır. Ancak son günlerde yine bu kanun gereği mağduriyetlerin arttığı anlaşılmaktadır. Gerek İş Kanunu gerekse Sosyal Sigortalar Kanunu işyeri bildirimlerini ve işçi giriş ve çıkışlarını sıkı kurallara bağlamıştır. Aynı bakanlığın ilgili müdürlükleri arasında bu bildirimlerin tekraren yapılması hem bürokrasiyi artırmakta hem de işveren ve meslek mensuplarımız açısından telafisi imkansız cezaları sebep olmaktadır.

ARZ VE TALEP: yukarıda sunulan nedenlerle 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 62. maddesinin iptali ve 59. maddesinin de ; virgülden sonraki kısmının iptali ile 4447 sayılı kanunun 48.maddesinin 4.fıkrasının madde metninden çıkarılması, aynı maddenin 5.fıkrasına işten ayrılma bildirgesi lafzının önüne örneği kurumca hazırlanacak ibaresinin ilave edilmesini, aynı kanunun 54.maddesinin b bendinin de kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.