<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">17.06.2005, CUMA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
SSK'dan malulen emeklilik koşulları<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resul Kurt <O:P></O:P>[/B]


Hastalığım nedeniyle çalışamıyorum. Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan malülen emekli (malüllük maaşı) olabilmenin şartları nelerdir? Malulen emekli olabilmek için ne yapılması gerekiyor? Bizleri aydınlatırsanız seviniriz. Sebil Nakliyat Ltd. Şti. <O:P></O:P>


Sayın okuyucumuz, 506 sayılı Kanun kapsamında ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte mevcut hastalık veya arızası bulunanlar bu hastalık veya arızasının malul sayılmayı gerektirecek düzeyde olmadığını, kurum veya kurum dışındaki hastanelerden işe girmeden önce alınmış, usulüne uygun sağlık raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle kanıtlamakla yükümlüdürler. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte, malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızaları nedeni ile malullük sigortası yardımlarından yararlanamazlar. <O:P></O:P>


506 sayılı Yasa'nın malullük aylığından yararlanma şartları başlıklı 54. maddesine göre, sigortalının, malullük aylığından yararlanabilmesi için; <O:P></O:P>


a) 53 üncü maddeye göre malul sayılması, <O:P></O:P>


b) Toplam olarak 1.800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, <O:P></O:P>


şarttır. <O:P></O:P>


Malulen emekli olabilmek için her şeyden önce Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinin sağlık kurullarından çalışamayacak durumda olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alınması şarttır. Ayrıca, malulen emeklilik isteyen sigortalının en az beş yıldan beri sigortalı olması ve sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak en az 180 gün veya toplam olarak en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Sigortalı çalışmaların sadece Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi olması gerekmemekte, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçirilen sigortalılık süreleri de dikkate alınmaktadır. <O:P></O:P>


Sigortalıların, maluliyet durumu iki şekilde tespit edilmektedir. Bunlardan birincisi sigortalının SSK'nın ilgili sigorta müdürlüğüne dilekçe vererek çalışamayacak durumda hasta olduğunu belirtmesi ve kendisinin kurum tarafından sağlık kuruluna sevk edilmesiyle düzenlenecek sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücünün 2/3'ünü yitirdiğinin tespitiyle malul sayılması halidir. Sigortalıların, maluliyet durumunun tespitinin ikinci yolu ise, sigortalının malulen emeklilik talebi olmamasına rağmen kurum hastanelerinde tedavisi sonucu çalışabilir durumda olmadığının tespit edilmesidir. Maluliyeti bu ikinci şekilde tespit edilen sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için kuruma dilekçe vermesi şarttır. Malullük aylığı bağlanması için yapılacak yazılı müracaatların, (yaşlılık aylığında olduğu gibi) sigortalının son çalıştığı işyerinin bağlı olduğu Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürlüğü'ne yapılması gerekir. Müracaat, bu iş için özel olarak hazırlanmış form dilekçeyle yapılabileceği gibi, herhangi bir dilekçeyle de yapılabilir. <O:P></O:P>


Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan, malulen emekli olanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışamazlar. Yani, hem maluliyet aylığını alıp hem de destek primi ödeyerek çalışmaları mümkün bulunmamaktadır. SSK'dan malulen emekli olanların bir hizmet akdine istinaden bir işyerinde çalışmaya başlamaları durumunda, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aldıkları maluliyet maaşı kesilmektedir. <O:P></O:P>


Emekli Sandığı'nda yetim aylığı bağlanması <O:P></O:P>


Sayın Kurt, babam 1976'da vefat etti, sonra bize yetim aylığı bağlandı anneme ise bağlamadılar. Bizim maaşımız da erkek kardeşimin de 18 yaşında kesildi. O tamam ama biz 3 kız kardeşin maaşı da evlenmediğimiz halde 18 yaşında kesildi ve evlenirken almamız gereken evlenme yardımını da alamadık Emekli Sandığı'na müracaat ettiğimizde babamın en az 10 yıl çalışmış olarak ölmesi durumunda bu söylediklerimin geçerli olacağı gibi şeyler söylediler fazla da bir şey bilmiyorum herhangi bir müracaat söz konusu mu? Bu konuda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler eder iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla. Seher KUYU <O:P></O:P>


Sayın Kuyu, durumunuzu tam olarak açıklayamadığınız için ayrıntılı açıklama yapmam zor. Bu nedenle size konuyla ilgili yasal mevzuatı aktaracağım. Durumunuzu bir dilekçe ile TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne (Ankara) "yazılı" olarak bildirmeniz halinde sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Babanız memuriyetinden dolayı TC Emekli Sandığı iştirakçisi (sigortalısı) imiş. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 66. maddesinde, iştirakçilerden fiili hizmet müddetleri 10 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlere dul ve yetim aylığı bağlanmaktadır. <O:P></O:P>


Ancak, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu'nun Ek 13. maddesinde, "Fiili hizmet süresi 5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremiyecek derecede malul ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına, yazı ile sandığa müracaatlarını takibeden ay başından itibaren 15 yıl hizmet süresi üzerinden 68'inci maddedeki esaslara göre dul ve yetim aylığı bağlanır. Ancak, ölüm tarihinde 18 yaşını, orta öğrenimde 20 yaşını ve yüksek öğrenim yapmakta ise 25 yaşını doldurmamış çocuklarda malullük şartı aranmaz. Bunların aylıkları, öğrenim durumları da gözönüne alınarak, yukarıdaki yaşları doldurdukları tarihi takibeden aybaşından itibaren kesilir. Şu kadar ki, bunlardan aylıklarının kesilmesi gereken tarihlerde başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam" denilmektedir. Bu nedenle sizin küçük olmanız ve muhtaç olmanızdan dolayı size aylık bağlanmış. Annenize ise, muhtaç olmamasından dolayı aylık bağlanmamış. <O:P></O:P>


5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu'nun 74. maddesinde 5 yıl ve daha fazla fiili hizmeti bulunanların aylık bağlanan kız ve erkek çocukları hakkında da (malullük şartları hariç) bu madde (74. madde) hükümleri uygulanacağı belirtilmiştir. <O:P></O:P>


Doğum yapan kadının süt izni <O:P></O:P>


Geçen haftaki yazınızda doğumdan sonra kadına "çocuğu 1 yaşına gelene kadar günde 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını isçi kendisi belirler" deniliyor. Pekala bu süreyi isçi isterse haftada 1 gün gibi toplu bir şekilde de kullanabilir mi? Meryem Yaşar <O:P></O:P>


Sayın Yaşar, süt izninin nasıl kullanacağı işçinin tercihine bırakılmış olup, işçinin talep etmesi halinde toplu olarak 1 gün olarak kullanabilirsiniz. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>