<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=510>
<T>
<TR>
<TD =hurnewstitle align=left>Ucuz okul müjdesi</TD>
<TD vAlign=bottom align=right></TD></TR>
<TR>
<TD align=left colSpan=2>
<TABLE cellSpacing=5 cellPadding=0 align=right>
<T>
<TR>
<TD align=right>< name=examp></></TD></TR>
<TR>
<TD></TD></TR></T></TABLE>
Kamuran ZEREN / ANKARA
Hürriyet, son Bakanlar Kurulu’nun ardından Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzasıyla Maliye Bakanlığı’na gönderilen özel okullarda ‘ücret düşürme paketi’ni ele geçirdi. Kolejleri ucuzlatacak paket Maliye’nin de ‘olur’uyla hemen uygulanacak.
ÖZEL eğitim sektörünün sistem içinde yüzde 1.9 olan payını yüzde 10’lara çekmek için de harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, ucuzluk düzenlemesini, ‘teşvik’ ile yapacak. Hürriyet, hafta başı gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzasıyla Maliye Bakanlığı’na gönderilen ‘ücret düşürme paketi’ne ulaştı.

TOP MALİYE’DE

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın da destek verdiği bildirilen paket, Maliye Bakanlığı’nın, geçen yıl özel öğretim kurumlarının KDV, kurumlar ve gelir vergisi olarak ödediği toplam 30 trilyon liralık vergiden vazgeçmesi anlamına geliyor. Kolej velisine ‘düşük ücret’ olarak yansıyacak paketin uygulanmasına, Maliye’nin ‘olur’ vermesiyle ‘hemen’ başlanacak. Paketteki önlemler şöyle:

KDV DÜŞÜYOR

Özel okulların yanısıra kurs ve dershane ücretlerinde halen yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1’e indirilecek. Çocuğunu özel okulda okutan memur ve işçinin, ödediği eğitim ücretlerininin tamamı gelir vergisinden düşürülecek. Özel okul velisine, ayrıca, çocuğunun okuduğu öğrenim süresi boyunca faizsiz kredi verilecek.

ÖZELE İNDİRİM

Belediye, il özel idareleri ve diğer kurumlarca, resmi okullara tanınan hak ve istisna, tarife, resim ve harçlarla ilgili esaslar özel okullara da uygulanacak. Böylece, elektrik, su ve yakıt parasını halen ticarethane statüsünde ödeyen özel okulların, bu harcama kalemlerinde önemli azalma olacak.

VERGİ İSTİSNASI

1 Ocak 2004 tarihinden sonra açılan özel okullar için geçerli olan ve bu okulların ücretlerinde önemli düşüş getiren ‘kurum ve gelirler vergisinden beş yıl süreli istisna’ uygulaması bütün özel okullar için sürekli olacak.

HARÇ TEŞVİKİ

Özel eğitim kurumlarından her yıl alınan ruhsat harcı, açılışta bir defaya mahsus alınacak. Özel okulculuğu teşvik için, yatırım indirimleri bu okullarda yüzde 100 olarak uygulanacak. </TD></TR></T></TABLE>