<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">10.06.2005, CUMA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: 2.2pt" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Doğum yapan kadın işçilerin çalıştırılma koşulları<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resul Kurt <O:P></O:P>[/B]


Sayın Resul Bey, eşim SSK'lı olarak çalışmaktadır. Doğum yaptı, doğum iznine ayrıldı. O izni doldu. Geçen hafta pazartesi işe başladı. Yeni doğum yapmış SSK'lı bir bayan cumartesi günleri çalıştırılabilir mi (nöbet adı altında) ve gece nöbet yazabilirler mi? Bu konuda ne kadar izin var, varsa hangi kanuna göre. Süt izni verdiler günde 1,5 saat kullanıyor, doğru mudur? <?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:PERS&#079;NNAME ProductID="ᅱmer Faruk Aslan" w:st="&#111;n">Ömer Faruk Aslan</ST1:PERS&#079;NNAME> <O:P></O:P>


Sayın Aslan; Yeni doğum yapmış kadın işçilerin çalıştırılma koşullarına ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 88. maddesinde gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik çıkarılacağı belirtilmiştir. Söz konusu maddeye dayanarak da, "Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik" 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğe göre; <O:P></O:P>


Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Yeni doğum yapmış işçinin doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren işçinin ise, 6 aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır. Kadın işçiler, gebe olduklarının hekim raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. <O:P></O:P>


İş Kanunu uyarınca işçilere tatil gününden önce (İş Kanunu'nun 63. maddesine göre belirlenen) iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği hükme bağlanmıştır. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmektedir. Bu durumda, eşinizin cumartesi günü çalıştırılmasında herhangi bir yasal sakınca bulunmamaktadır. İşçinin haftada bir gün hafta tatili hakkı bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Emekli çalışanların sosyal güvenlik destek primi ödemesi <O:P></O:P>


Ben özel bir bankanın emekli sandığından emekliyim, bu bankanın emekli sandığından ve munzam sandığından emekli aylığı almaktayım. Şimdi bir başka kurumda SSK'ya tabi olarak işe başladım ve sosyal güvenlik destek primi kesilecek. Sorum şu: Bankanın emekli ve munzam sandığından almakta olduğum emekli aylıklarında herhangi bir kesinti olur mu? Ziya Yılmaz <O:P></O:P>


Sayın Yılmaz; Bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık aylığı bağlananların, iş sözleşmesine istinaden özel sektöre ait bir işyerinde çalışmaya başlamaları halinde, sosyal güvenlik destek primi ödemeleri gerekmektedir. 506 sayılı kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayanların yazılı talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam olunur. Ancak bunlardan prime esas kazançları üzerinden yüzde 30 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Sosyal güvenlik destek priminin 1/4'ü sigortalı hissesi, 3/4'ü ise işveren hissesidir. Sosyal güvenlik destek primi ödenmemesi durumunda Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aldıkları yaşlılık aylığı kesilecektir. Bu sigortalıların, sigorta primine esas kazanç tutarları ve prim ödeme gün sayıları aylık prim ve hizmet belgesi (belge türü 02) ile SSK'ya bildirilir. <O:P></O:P>


SGDP ödenmiş süreler yaşlılık aylığına herhangi bir artış getirmemekte sadece SGDP ödeyen sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığına uğraması halinde 506 sayılı kanunun 12. maddesi hükümleri uygulanmaktadır. Yani, sosyal güvenlik destek priminin emeklilere maaş artışı veya benzeri bir yararı yoktur. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı durumunda gerekli sigorta yardımları yapılmaktadır. Bu nedenle emekli aylığınızda herhangi bir kesinti olmaz. <O:P></O:P>


En Son Değişikliklerle İş Kanunları ve İlgili Mevzuat <O:P></O:P>


Çalışma hayatını ilgilendiren çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelikten oluşan tüm mevzuat, SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişi Özkan Bilgili tarafından hazırlanan "En Son Değişikliklerle İş Kanunları ve İlgili Mevzuat" adlı kitapta bir araya getirildi. <O:P></O:P>


4857 sayılı İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler, kişisel koruyucu donanımlara ilişkin düzenlemeler, iş ilişkisinin kişiler bakımından düzenlenmesi, iş ilişkisinin ücret bakımından düzenlenmesi, iş ilişkisinin zaman bakımından düzenlenmesi, yabancıların çalışma izinlerine ilişkin düzenlemeler ve diğer özellikli düzenlemelere yer verilmiştir. <O:P></O:P>


SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişi Özkan Bilgili tarafından hazırlanan ve 956 sayfadan oluşan "En Son Değişikliklerle İş Kanunları ve İlgili Mevzuat" kitabından edinmek isteyenler, kitabı yayınlayan Adalet Yayınevi'nin "Balıkçıoğlu Çarşısı No:61 Sıhhiye-Ankara" adresine bizzat başvurabilecekleri gibi 0 (312) 231 17 94 veya 0 (312) 229 92 07 nolu telefondan ya da 0 (312) 229 92 07 nolu fakstan istemde bulunabilirler. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>