<DIV align=center>VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0>
<T>
<TR vAlign=top>
<TD width=477 colSpan=3>MADDE NO – KONUSU</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>2005 Yılında


Uygulanacak Miktar (YTL)


</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 104-</TD>
<TD width=378 colSpan=2>İlanın şekli</TD>
<TD width=166></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>1- İlanın vergi dairesinde yapılması</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>1.100</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>3- İlanın;</TD>
<TD width=166></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>1.100-110.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>110.000 ve aşması halinde</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=143></TD>
<TD width=235></TD>
<TD width=166></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MÜKERRER </TD>
<TD width=143></TD>
<TD width=235></TD>
<TD width=166></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 115-</TD>
<TD width=378 colSpan=2>Tahakkuktan vazgeçme</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>13</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>


</TD>
<TD width=378 colSpan=2></TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 177-</TD>
<TD width=378 colSpan=2>Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>1- Yıllık;</TD>
<TD width=166></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>- Alış tutarı</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>88.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>- Satış tutarı</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>120.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>48.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>88.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>


</TD>
<TD width=378 colSpan=2></TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 232- </TD>
<TD width=378 colSpan=2>Fatura kullanma mecburiyeti</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>480</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>


</TD>
<TD width=378 colSpan=2></TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 252- </TD>
<TD width=378 colSpan=2>Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>1,40</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>


</TD>
<TD width=378 colSpan=2></TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 313- </TD>
<TD width=378 colSpan=2>Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>480</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>


</TD>
<TD width=378 colSpan=2></TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 343- </TD>
<TD width=378 colSpan=2>En az ceza haddi</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>- Damga vergisinde</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>5,50</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>- Diğer vergilerde</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>11,80</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>


</TD>
<TD width=378 colSpan=2></TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 352-
</TD>
<TD width=378 colSpan=2>Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>Birinci derece usulsüzlükler</TD>
<TD width=166></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>1- Sermaye şirketleri </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>66</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>42</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>3 - İkinci sınıf tüccarlar </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>21</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>10,80</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>5- Kazancı basit usulde tespit edilenler</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>5,50</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>6- Gelir vergisinden muaf esnaf</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>2,70</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>İkinci derece usulsüzlükler</TD>
<TD width=166></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>1- Sermaye şirketleri </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>38</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>21</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>3 - İkinci sınıf tüccarlar </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>10,80</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>5,50</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>5- Kazancı basit usulde tespit edilenler</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>2,70</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>6- Gelir vergisinden muaf esnaf</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>1,50</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 353-</TD>
<TD width=378 colSpan=2>Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul hükümlerine uyulmaması</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>118</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>55.000</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>118</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>5.500</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>55.000
</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>118</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>2.700</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>140</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>420</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>550</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>420</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MÜKERRER MADDE 355- </TD>
<TD width=378 colSpan=2>Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>1.180</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usuldeb tespit edilenler hakkında</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>
550</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>270</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99>MADDE 356-</TD>
<TD width=378 colSpan=2></TD>
<TD width=166>
<DIV align=right></TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>1- Resmi daireler, noterler v.b. gibi kurumlara ibraz edilen veya gönderilen ve pulları vergi kanununun belli ettiği şekilde iptal edilmemiş evrakı muameleye koyanlar adına </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>0,12</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2> - Her varaka için her şahıstan alınacak toplam ceza</TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>5,50</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD width=99></TD>
<TD width=378 colSpan=2>3- Pulsuz veya pulu noksan kağıtları tasdik eden veya örneklerini veren noterler adına </TD>
<TD width=166>
<DIV align=right>0,55</TD></TR>
<TR vAlign=top>
<TD vAlign=center width=99></TD>
<TD vAlign=center width=143></TD>
<TD vAlign=center width=235></TD>
<TD vAlign=center width=166></TD></TR></T></TABLE>