<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
09.06.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>
2005 yılında incelenecek mükellefler<O:P> </O:P>
</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
Dr. A. Bumin Doğrusöz <O:P></O:P>[/B]


Pazartesi gününün gazetelerinde yer alan haberlere göre, Maliye Bakanlığı kayıt dışılıkla mücadele kapsamında, vergi kayıp ve kaçağının yüksek olduğu sektörleri tespit ederek ve önceden belirlenmiş kriterleri de dikkate alarak 2005 yılı denetim programını ve denetlenecek mükellefleri belirlemiş ve bakan bu programa onay vermiş. <O:P></O:P>


Bakanın onay verdiği listeye göre 2005 yılında denetime ve/veya incelemeye alınacak olanlar şunlar. <O:P></O:P>


. Kayıt dışılıkla mücadelede etkinlik sağlamak amacı ile Türkiye'de mevduat bankacılığı faaliyetinde bulunan bankalardan temin edilecek gerçek ve tüzel kişilerin 2003 ve 2004 yıllarına ilişkin finansal ciro bilgileri, bunların mükellefiyeti durumları ile faal mükelleflerin beyan ettikleri yıllık ciro tutarları dikkate alınarak yapılacak analizlere göre sektör ayrımı yapılmaksınız tespit edilecek mükellefler. <O:P></O:P>


. KDV iadelerinin beklenenden fazla arttığı sektörler <O:P></O:P>


. Sahte belge sirkülasyonunun yoğun olduğu sektörler (temizlik şirketleri, perakende faaliyet gösteren mağaza zincirleri) ile sahte belge düzenleyenlerden mal ve hizmet alanlar. <O:P></O:P>


. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerle ortaklık bağı ve şube ilişkisi bulunanlar ile bu bölgelerle yoğun iş yapanlar. <O:P></O:P>


. Dahilde işleme rejimi kapsamında belge alan mükellefler <O:P></O:P>


. Kamu işletmelerinden ihraç kaydı ile mal alanlar <O:P></O:P>


. Tütün mamulü üretenler ile bu ürünlerin satışını yapanlar <O:P></O:P>


. Alkollü içki üretimi, ithalatı ve pazarlaması yapan şirketler <O:P></O:P>


. Plastik boru (atık su ve sıhhi tesisat) imalatçı ve satıcıları <O:P></O:P>


. Telekomünikasyon sektöründe bulunanlar <O:P></O:P>


. Optikçiler ve medikalciler <O:P></O:P>


. LPG dağıtımı yapanlar <O:P></O:P>


. Sigorta şirketleri ve acenteleri <O:P></O:P>


. Özel dershaneler <O:P></O:P>


. Kömür ithalatı yapanlar ve toptan satıcıları <O:P></O:P>


. Kağıt ithalatçı ve satıcıları <O:P></O:P>


. Son iki yılda sürekli devreden KDV beyannamesi verenler <O:P></O:P>


. Son üç yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde sürekli zarar beyan edenler <O:P></O:P>


. Hasılat tespitine dönük olarak serbest meslek erbabı ve hizmet işletmeleri <O:P></O:P>


. Gayrimenkul sermaye iratları beyan sınırını aştığı halde beyan etmeyenler <O:P></O:P>


. Mülkünü kiraya veren yabancılar <O:P></O:P>


Çeşitli gazete haberlerine göre denetlenecek mükelleflerin listesi yukarıdaki gibidir. Ayrıca basında denetimin hangi illerde yapılacağı da yer almıştır. Bu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Antalya, Gaziantep, Denizli, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Manisa, Konya, Kayseri, Aydın, Gebze (Kocaeli), Samsun, Çorlu (Tekirdağ), Eskişehir, Çorum, Afyon, Balıkesir, Ordu ve Ereğli (Zonguldak) olarak sıralanmaktadır. <O:P></O:P>


Ancak denetimin etkili olabilmesi için, denetleneceklere önceden haber verilmemesi gerekir. Önceden uyarma, çok çeşitli anlamlara gelebileceği gibi, sakıncaları da vardır. <O:P></O:P>


Yaklaşık 25 yıldır vergi ile uğraşıyorum. İlk defa bu kadar ayrıntılı bir listeyi basında görüyorum. Bu listenin basının eline nasıl geçtiği konumuz dışındadır. Ancak bu liste, sızma yolu ile basının eline geçti ise, bakanlığın teşkilatını daha fazla gözetmesi gerekir. Zaten son yıllarda, özellikle inceleme elemanı raporlarının, daha ilgililerine tebliğ dahi edilmeden veya yargısal haklarını dahi kullanmadan basında yer aldığını, kişilerin bu raporlara dayanılarak kişilik haklarını zedeleyecek haberlere konu edildiğini, raporların muhtelif yazarlarca kitap haline getirildiği sıkça görülmektedir. <O:P></O:P>


Bakanlığın denetim programı özellikle basına verildi ise bunun anlamı daha başkadır. O zaman, bunun anlamı incelenme korkusu yaratılarak pişmanlığa davet niteliğini alır. <O:P></O:P>


Denetleneceklerin programının ve illerinin basında yer almasının bir de tehlikeli bir sonucu vardır. Defter ve belge kayıpları, çalınmaları ve yanmaları artabilir. Yanan bir çok fabrikanın, hanların vergi sebebiyle yakıldığı söylentileri düşünülürse, bu şekilde liste açıklamanın tehlikesi daha iyi anlaşılır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>