<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
03.06.2005, CUMA<O:P> </O:P>
Teşvikte yeni istihdam<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


"Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında"ki 5084 sayılı yasada yapılan değişikliklerle teşvik kapsamı genişletilmiş bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Teşvikten yararlanan illerde 01.04.2005 tarihinden önce işe başlayanlar, 01.01.2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısına ilave olarak işe aldıkları işçiler ile mevcut işçilerden artırdıkları işçi sayısının iki katı kadar işçi için söz konusu teşvikten yararlanabilecektir. Ancak bu teşvikten yararlanabilmek için söz konusu aylık prim ve hizmet belgelerindeki toplam işçi sayısının en az yüzde 20 oranında artırılması ve bu artış sonucu o işyerindeki işçi sayısının 30 işçiye ulaşması gerekmektedir. <O:P></O:P>


Bu konuda 01.01.2005 tarihinden önce verilmesi gereken en son aylık prim ve hizmet belgesi 2004 yılı Kasım ayına ilişkin belgedir. İşçi çalıştırılmaması nedeniyle, aylık prim ve hizmet belgesi verilme zorunluluğu bulunmadığı için kasım ayına ait prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, o işyerinde bu ayda işçi çalışmadığı kabul edilecektir. Bu durumda 01.12.2004 tarihinden itibaren işe alınan işçilerin tamamı ek istihdam olarak teşvik kapsamında değerlendirilecektir. Ancak işçi çalıştırılmış olmasına rağmen 2004 Kasım ayına ait prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması veya sözü edilen belgenin süresinden sonra verilmiş olması halinde, 01.01.2005 tarihinden önce o işyeri için usulüne uygun verilmiş en son aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen işçi sayısı dikkate alınacaktır. <O:P></O:P>


İşe yeni alınan işçilerin bir kısmının daha önceki dönemlerde işyerinde de çalıştığı halde iş akitleri askıya alınan mevsimlik işçiler olması, durumu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla bu işçiler de ek istihdamın tespitinde dikkate alınacaktır. <O:P></O:P>


En son aylık prim ve hizmet belgelerinin verildiği kasım ayı içinde işçi sayısında değişiklik olması halinde ek istihdamın tespitinde esas alınacak işçi sayısı ayın son gününde çalışan işçi sayısı olacaktır. <O:P></O:P>


Örneğin 01.01.2005 tarihinden önce işe başlayan ve kurumlar vergisi mükellefleri olan Yıldızlar Makine Sanayi AŞ Sivas ilindeki işyeri için 01.01.2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiş bulunduğu en son aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı 25 kişidir. 01.06.2005 tarihinde söz konusu şirket bu işyeri için 5 işçi daha almış bulunmaktadır. Bu durumda işyerinde çalışan sayısı 30'a yükselmiştir. Bu durumda şirket temmuz ayında haziran ayına ilişkin olarak vereceği muhtasar beyannamede bu işyerinde yaratılan ek, istihdam 5 işçi ve mevcut işçilerden 10 kişi olmak üzere toplam 15 işçi için teşvikten yararlanacaktır. <O:P></O:P>


Gelir vergisi stopajı teşviki sadece kapsama dahil illerde bulunan işyerlerinde fiilen çalıştırılan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi açısından geçerli bulunmaktadır. Bu işyerlerine ait bordrolarda gösterilmiş olsa dahi fiilen bu işyerlerinde çalışmayan işçiler açısından teşvikten yararlanmak mümkün değildir. <O:P></O:P>


5084 sayılı yasada değişiklik yapan 5350 sayılı yasa ile uygulanması öngörülen gelir vergisi stopaj teşvikini düzenleyen hüküm 01.04.2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu nedenle yeni uygulama ilk olarak 2005 yılının Nisan ayı ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için geçerli olacaktır. <O:P></O:P>


Stopaj teşviki 31.12.2008 tarihine kadar uygulanacaktır. Bu durumda son uygulama 2008 yılının Aralık ayı ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi için geçerli olacaktır. <O:P></O:P>


Diğer yandan teşvikten yararlanacak olan illerde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlar için gelir vergisi stopaj teşviki, süreye bakılmaksızın yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen beş yıl süresince uygulanacaktır. <O:P></O:P>


Yapılan yeni düzenleme teşvikten yararlandırılması öngörülen illerde istihdamın artırılmasını hedeflemiş bulunmaktadır. Bu nedenle araç olarak kullanılan vergi ve sigorta teşviki işletmeler~ üzerinde bir anlamda ist~ihdam maliyetin düşürmektedir. <O:P></O:P>


Uygulamanın yaratacağı istihdam hacmini şimdiden tahmin etmek mümkün değildir. Bu nedenle uygulamanın başarısı zaman içersinde belli olacaktır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>