<B style="mso-bidi-font-weight: normal">HÜRRİYET<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">02.06.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=720 colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
Şimdi Hazine Bonosu almanın tam zamanı<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=707>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞükrüKIZILOT<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 98.5pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=131>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P> </O:P>[/B]</TD></TR></T></TABLE>


2005 yılında ihraç edilen Hazine Bonosu (HB) ve Devlet Tahvillerinin (DT), ‘özel vergi avantajı’ nedeniyle, Hazine kağıtlarına olan ilgi giderek artıyor. <O:P></O:P>


2005 yılında ihraç edilen Hazine Bonosu ya da Devlet Tahvili’ni alanlar, ‘çok özel’ bir vergi avantajı sağlıyorlar. Bu avantaj nedeniyle, 2005 yılında ihraç edilen bono ve tahvilleri alanlar, 2006’da ihraç edilecek bono ve tahvilleri alan yatırımcılara kıyasla, yüzde 15 daha fazla getiri elde edebilecek. Şimdiye kadar, HB ve DT faizleri ‘yüzde sıfır’ oranında stopaja tabi tutuluyordu başka bir anlatımla, bu faizlerden ‘vergi kesintisi’ yapılmıyordu. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilecek HB ve DT’lerin faiz ödemelerinden, yüzde 15 oranında stopaj yapılacak. Buna karşılık, tutarı ne olursa olsun, bu gelirler beyan edilmeyecek (GVK Geçici Md. 67.Bkz. 31.12.2004 tarihli R.Gazete’de yayınlanan 5281 Sayılı Kanun).

AVANTAJ NE?

2005 yılı sonuna kadar ihraç edilecek HB ve DT’leri alanların avantajına gelince;

1- Bunların faiz ödemelerinden, ‘yüzde sıfır’ stopaj yapılacak. Faiz ödemesi 2006 yılında yapılsa dahi, stopaja tabi tutulmayacak.

2- 2005 yılında elde edilen faiz gelirlerine;

a) Önce ‘enflasyon indirimi’ uygulanacak,

b) Enflasyon indirimi uygulandıktan sonra kalan tutarın 174.033 YTL’si (yani 174 milyar 33 milyon TL’si) ‘İstisna’ olarak ayrıca düşülecek.

c) Kalan tutar 15.000 YTL’yi aşmıyorsa, beyan edilmeyecek. Aşıyorsa, beyan edilecek.

2004 yılı HB ve DT faiz gelirleri, 303 bin 390 YTL’ye kadar beyan edilmedi. Bu tutarın 2005 yılı için de bu civarda olması bekleniyor. Aile bireyleri, beyan sınırından ayrı ayrı yararlanıyorlar.

2005 yılında ihraç edilen HB ve DT‘lerin, 2006 ve 2007 yıllarında ödenen faizleri de sıfır oranda stopaja tabi olacak.

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen HB ve DT’lerin, vadesinden önce elden çıkartılmasından doğan kazançlar; hem 174.033 YTL‘lik vergi istisnasından yararlanacak hem de stopaja tabi olmayacak. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen HB ve DT’lerin elden çıkarılmasından sağlanan kazanç ise, yüzde 15 stopaja tabi tutulacak.

BORSA KAZANÇLARI

1- Üç Aylık Süre Avantajı:
2005 yılında, borsada elde edilen kazançlar yönünden, ‘üç aylık sınırlama’ var. Buna göre, hisse senetleri, üç ay süre ile elde tutulduktan sonra satılırsa, kazancın tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi değil. Üç ay içinde satılırsa, elde edilen kazanç gelir vergisine tabi. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, edinilen hisse senetlerinde, üç aylık süre, iki yıla çıkıyor. Ancak, 1 Ocak 2006 tarihinden önce edinilen hisse senetlerinin, örneğin 2005 yılında edinilen hisse senetlerinin elden çıkartılmasında, üç aylık süre yıne geçerli olacak.

2- Stopaj Avantajı: 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren edinilen hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından doğan kazanç, yüzde 15 oranında stopaja tabi olacak. Ancak, 1 Ocak 2006 tarihinden önce edinilen hisse senetlerinin, 2005 yılında ya da izleyen yıllarda elden çıkartılmasından doğan kazanç, stopaja tabi olmayacak.

FON GELİRLERİ

2005 yılında elde edilen (A) ve (B) tipi fon gelirlerinin tutarı ne olursa olsun, 2004 yılı gelirlerinde olduğu gibi, beyana tabi olmayacak. (A) tipi fon gelirleri yüzde sıfır, (B) tipi fonlar ise yüzde 10 oranında stopaja tabi olacak.

Ancak, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, gerek (A) gerekse (B) tipi menkul kıymet yatırım fonlarından elde edilen gelirler, yüzde 15 oranında stopaja tabi olacak (GVK Geçici Md.67/8).

Görüldüğü gibi, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, borsa ve fon gelirleri için, 2005 yılı vergi avantajları son derece önemli... <O:P></O:P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=3>
<O:P></O:P> </TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>