<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">02.06.2005, PERŞEMBE<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Hangi iller teşvikten yararlanıyor?<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


"Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında"ki yasanın ikinci maddesinde 5350 sayılı yasa ile yapılan değişiklik uyarınca "Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'nca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı, 1.500 ABD Doları ve daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller" söz konusu yasal düzenlemelerde yararlanacaktır. Bu bağlamda yasal düzenleme gereği olarak "Bedelsiz arsa ve arazi" temini açısından bu iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki iller yararlanabilecektir. <O:P></O:P>


Bir başka anlatımla; yasal değişikli sonucunda "gelir vergisi stopajı teşviki"nden yararlanması öngörülen iller kapsamına "Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'nca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı, 1.500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller girmektedir. <O:P></O:P>


Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'nca 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYİH tutarları dikkate alındığında kapsama aşağıdaki iller girmektedir. <O:P></O:P>


İl Fert başına GSYİH (Dolar) İl Fert başına GSYİH (Dolar) İl Fert başına GSYİH (Dolar) <O:P></O:P>


Kırşehir 1488 Osmaniye 1157 Adıyaman 918 <O:P></O:P>


Sinop 1459 Düzce 1142 Kars 886 <O:P></O:P>


Giresun 1443 Çankırı 1136 Van 859 <O:P></O:P>


Amasya 1439 Siirt 1111 Iğdır 855 <O:P></O:P>


Uşak 1436 Gümüşhane 1075 Yozgat 852 <O:P></O:P>


Malatya 1417 Ordu 1064 Ardahan 842 <O:P></O:P>


Sivas 1399 Erzurum 1061 Hakkari 836 <O:P></O:P>


Tokat 1370 Bartın 1061 Bingöl 795 <O:P></O:P>


Diyarbakır 1313 Bayburt 1017 Bitlis 646 <O:P></O:P>


Afyon 1263 Şanlıurfa 1008 Şırnak 638 <O:P></O:P>


Batman 1216 Mardin 983 Muş 578 <O:P></O:P>


Erzincan 1158 Aksaray 966 Ağrı 568 <O:P></O:P>


Yukarıda belirtilen illerin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan aşağıda belirtilen iller de, 01/04/2005 tarihi itibariyle kapsama girmektedir. <O:P></O:P>


İl Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi İl Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi İl Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi <O:P></O:P>


Kilis -0.41175 Çorum -0.32761 Elazığ -0.10131 <O:P></O:P>


Tunceli -0.40003 Artvin -0.26018 Karaman -0.09852 <O:P></O:P>


Kastamonu -0.37558 Kütahya -0.20684 Nevşehir -0.07483 <O:P></O:P>


Niğde -0.35582 Trabzon -0.18582 <O:P></O:P>


Kahramanmaraş -0.34968 Rize -0.17840 <O:P></O:P>


Yasa kapsamında olmayan bölgelerde yer alan istihdamın yasa kapsamındaki bölgeler veya kapsama dahil bölgelerde var olan istihdamın bölge içine kaydırılmasına yönelik teşviklerden yararlanma amaçlı uygulamalar yeni işe başlama sayılmayacağından yeni işe başlayanlara uygulanması öngörülen teşvikten yararlandırılamayacaktır. <O:P></O:P>


. Mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi, <O:P></O:P>


. Yönetim ve denetimi elinde bulunduracak şekilde doğrudan ve dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, <O:P></O:P>


. Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi, gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan işlemler dolayısıyla gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması söz konusu olmayacaktır. <O:P></O:P>


Ancak mevcut yeni düzenleme çerçevesinde teşvikten yararlandırılması öngörülen illerde 01.10.2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devralınan işletmeler, yeni işe başlama olarak kabul edilerek en az otuz işçi çalıştırılması koşuluyla bu işyerinde çalıştırılan işçilerin tamamı için gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandırılacaktır. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>