<B style="mso-bidi-font-weight: normal">HÜRRİYET<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">01.06.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=763>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=753 colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
Fransa’dan profesörün eşine ‘paranın kaynağı’ sorgusu<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=736>
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 60pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞükrüKIZILOT<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>


BİR profesörün karısı, eşinin görevi nedeniyle gittiği Fransa’da bazı harcamalar yapmış. Bu harcamalar, izleyen aylarda da devam edince ilginç bir gelişme olmuş. <O:P></O:P>


Profesörün eşini, vergi dairesine çağırmışlar ve kendisine;

‘Siz şu tarihte Fransa’ya geldiniz. Geldiğinizden bu yana 5 ay geçti. 5 aylık geliriniz şu kadar Euro, buna karşılık aynı dönemde yaptığınız harcamalar, gelirinizin çok üstünde. Bu nasıl oluyor, bizce bilinmeyen bir geliriniz mi var?’ diye sormuşlar.

TÜRKİYE’DEKİ HARCAMALAR

Yukarıdaki olayı, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan
, Hesap Uzmanları Kurulu’nun 60. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen ‘Kayıtdışı Ekonomi’ konulu panelin, açılış konuşmasını yaparken anlattı.

Ardından konuşmasına şöyle devam etti;

‘- Türkiye’de böyle bir olay yok. Adamın geliri 100 harcaması 1500. ‘Değirmenin suyu nereden geliyor?’ diye sorulmuyor. Bundan sonra, harcamaların izahı istenilecek. Adamı çağırıp soracağız ‘Arkadaş senin gelirin şu, harcamaların ise gelirinden çok fazla, bize aradaki farkı açıkla’ diyeceğiz. Fransa’da profesörün eşine sordukları gibi, biz de burada soracağız.’

Maliye Bakanı’nın verdiği bu mesaj, çok önemli.

Fransa örneği, tesadüfen mi yoksa bilinçli olarak mı verildi diye merak edenler için açıklayalım. Bu örnek, tesadüf değil.

GELİR VE YAŞAYIŞ TARZI

Fransızların, temel vergi kanunu olan ‘Code Générale des Impôts’
madde 168’de ‘Yaşayış tarzının bazı unsurlarına göre, vergiye tabi gelirlerin asgari ve götürü takdiri’ başlığı altında yeralan hükme göre; bir mükellefin beyan ettiği gelir ile yaşayış tarzı arasında açık oransızlık (disproportion) bulunduğu takdirde, o mükellefin yaşayış tarzını ve harcamalarını oluşturan unsurlar gözönüne alınarak, gelir tespiti (taxation forfaitaire) yapılıyor.

Belli ki Türkiye’de de daha önce uygulanan ‘hayat standardı esası’ ile ‘gider esası’ karışımı, bir müessese getirilmek isteniyor.

Maliye Bakanı’nın açıklamasına göre bu uygulama ‘Nereden buldun?’ şeklinde bir uygulama olmayacak. Kişinin, harcamalarından hareketle, geliri kavranmaya çalışılacak.

PARA TRANSFERLERİ

Türkiye’de, kamu finansman dengesinin yarattığı olumsuzluklar, öteden beri kayıtlı mükelleflerin aleyhine oluyor.Halk arasındaki deyimle, ‘Kayıtlarını düzgün tutan ve vergisini yasalara uygun bir şekilde ödeyenler için, Türkiye bir vergi cehennemi’ bunun aksini yapanlar için de tam bir ‘vergi cenneti’.

Bu olgudan hareketle, denetim stratejisi artık kayıtdışına doğru yönleniyor. Gelişmemiş ülkelerde, mal hareketlerine dönük inceleme yaygın olmasına karşın, gelişmiş ülkelerde parasal hareketler denetleniyor.

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı <?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:PERS&#079;NNAME ProductID="Mahmut Vural" w:st="&#111;n">Mahmut Vural</ST1:PERS&#079;NNAME> ’ın açıklamasına göre, hesap uzmanları 2004’ten bu yana ağırlıklı olarak parasal hareketlere yönelik incelemeye ağırlık veriyorlar. Bu bağlamda, şu anda 19 büyük ilde 100 milyar YTL’lik (100 katrilyon TL’lik) 6300 banka hesabı ‘mercek altına’ alınmış durumda...

Gelişmeleri ve ortaya çıkacak sonuçları merakla bekliyoruz...<O:P> </O:P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=7>
<O:P></O:P> </TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>