Toplam 6 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 6 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: ANA SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  23.Ağustos.2006
  Nereden
  Malatya
  Mesajlar
  1,580


  ………………………………….. MOTORLU ARAÇLAR İNŞAAT
  SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

  MADDE 1-KURULUŞ :Aşağıda adları,soyadları,uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun limited şirketlerinin kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir limited şirket teşkil edilmiştir.
  KURCULAR:
  1-
  2-

  MADDE 2-ŞİRKETİN ÜNVANI :
  Şirketin Unvanı
  MADDE 3-AMAÇ VE KONU :
  Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır;
  1)Otomobil,otobüs,kamyon,kamyonet,pikap,minibüs,mi dibüs,treyler,traktör,motorsik let,jeep,
  deniz motorları,uçak,helikopter gibi motorlu ve motorsuz araçların alım satımını yapmak ve bunların bayiliğini almak iştigal konusuyla ilgili plaza açmak.
  -Motorlu ve motorsuz araçların lastiklerinin,yedek parçalarının alım-satımını,tamir,bakım ve servisini yapmak.
  2)- Her türlü inşaat ve inşaat taahhüdü ile uğraşmak.Arsa ve arazi satın almak.Bunların parsel ifrazını yapıp satmak.Bu arsa ve arazi üzerine her türlü inşaat yapıp satmak.Kat karşılığı arsa alıp kat mülkiyeti yaptırıp inşaat yapıp satmak.Mühendislik hizmeti vermek.
  3)- Toptan tarım ve tarım ürünleri kayısı ve baklagiller ticareti ve ihracatı yapmak.Bunların entegre tesislerini yapıp işletmek.
  4)-Beton yapı malzeme üretimi için tesis kurup bunları işletmek.
  Amaç ve konularla ilgili olarak;
  a)- Şirketin ihtiyacı için gayrimenkul ve menkul mallar ile sabit kıymet ve demirbaşlar satın almak,kiralamak,satmak,kiraya vermek,tapu ile ilgili tüm işlemleri yapmak.
  b)-Konusu ile ilgili ihalelere girmek,bu konularda müteahhitlik veya taşeronluk yapmak.
  c) Kısa,orta ve uzun vadeli kredi almak,ipotek vermek.
  d)-Yurt içi ve yurtdışında başka firmalarla işbirliği yapmak.şubeler açmak,konusu ile ilgili işlerde mümessillik,acentalık,bayilik almak,komisyonculuk anlaşmaları yapmak,imtiyaz ve telif haklarını,alameti farika ve marka haklarını almak,kiralamak,satmak lisans anlaşmaları yapmak.
  e)-Karayolu,havayolu,denizyolu,uluslar arası nakliyecilik yapmak.
  f)-Ticari,sanayi,turistik tesisler kurmak,kiralamak,işletmek ve kiraya vermek.Akaryakıt istasyonu kurmak işletmek ve kiraya vermek.
  g)-Konusuna giren alanlarda mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak.
  h)-Şirket alacaklarının temini için ipotek ve rehin almak,haciz yapmak bunları fekketmek.Borçlarına karşılık gerek şirketin gerekse üçüncü şahısların gayri menkullerini rehin veya ipotek verebilir.Bu ipoteklerin terkini-rehinlerini fek ve tadil edebilir.
  ı)-Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle ticaret sanayi ve sair muameleleri yapabilir.
  j)-Konusu ile ilgili kurulacak fabrikalar için gerekli makineleri satın almak ve ithal etmek.
  k)-Şirket namına bankalara para yatırıp çekebilir.Teminat mektubu alabilir.
  Yukarıda gösterilen işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiğinde ortaklar kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilecektir.Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan iş bu kararı takbihi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınacaktır.

  MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
  Şirketin merkezi dır.Adresi ’ dır.Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir.
  Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi verilir.Tescil ve ilan edilmiş adese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresi süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşme değişikliği yapmak zorunlu değildir.Merkez değişikliği ana sözleşme değişikliği gerektirir.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla konusu dahilinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

  MADDE 5-ŞİRKETİN SÜRESİ:
  Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere yıldır.Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak üzere ve sözleşme değiştirilmek sureti ile uzatılıp kısaltılabilir.

  MADDE 6-SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ:
  Şirketin sermayesi .-YTL kıymetinde hisseye ayrılmış olup .-YTL’ dir. Bu sermaye ortaklar tarafından;

  Hisseye karşılık .-YTL’ si
  Hisseye karşılık .-YTL’ si

  tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.Sermayenin ¼’ ü şirketin tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde,kalan miktarı ise ortaklar kurulunun alacağı karara göre ödenecektir.
  Bu konudaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.


  MADDE 7-ŞİRKET YÖNETİMİ :

  Şirketin işleri ve idaresi ortaklar kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde gerek ortaklardan gerekse dışarıdan seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.İlk yıl için ortaklardan müdür seçilmiştir. Müdür veya müdürler şirket sermaye sahiplerinin yarıdan bir fazlasının oyları ile değiştirilebilir.

  MADDE 8-TEMSİL VE İLZAM:
  Şirket müdürü veya müdürler,ortaklar kurulunun vereceği kararlar çerçevesinde şirketi münferiden temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler.Müdür veya müdürler şirketin işleri için ticari vekil ve mümessil çalıştırmaya yetkilidirler.Gayrimenkul ve motorlu araçlar almaya satmaya rehin ve ipotek almaya vermeye fekk etmeye,bankalar ve özel finans kurumları ile ilgili her türlü işlemleri yapmaya yetkilidirler.
  MADDE 9-SERMAYE ARTIRIMI:
  Şirket sermayesi tamamen ödenmedikçe artırılamaz.Sermayenin artırılması için ortakların oybirliğiyle verecekleri kararla sözleşme değişikliğine başvurmaları gerekir.Sermayenin artırılması halinde ortaklar artan kısma payları oranında iştirak edebilirler.

  MADDE 10-İLAN:
  Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az yedi gün evvel yapılır.

  MADDE 11-KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:
  Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır.Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 nolu bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçesine eklenir.Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara,hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az %51’ ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.


  MADDE 12-PAYLARIN DEVRİ:
  Bir payın devri şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek koşulu ile hüküm ifade eder.Devir,hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için ortaklar kurulunun muvafakat etmesi gerekir.Payın devrinin yazılı şekilde yapılması ve noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

  MADDE 13-İHTİYAT AKÇESİ:
  Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri şirket sermayesinin %20’ sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam edilir.Yasal ve isteğe bağlı yedek akçeleri ile,yasa ve ana sözleşme hükümleri uyarınca ayrılması gereken meblağ safi kardan ayrılmadıkça paydaşlara kar dağıtılmaz.

  MADDE 14-KANUNİ HÜKÜMLER:
  Ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.  ORTAKLAR

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  23.Ağustos.2006
  Nereden
  Malatya
  Mesajlar
  1,580


  ……………. İNŞAAT NAKLİYAT TİC VE SAN LİMİTED ŞİRKETİ

  MADDE 1-KURULUŞ :Aşağıda ad,soyadı,ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.
  1-

  2-

  MADDE 2-ŞİRKETİN ÜNVANI :
  …………………….İNŞAAT NAKLİYAT TİC. VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ‘dir.

  MADDE 3-AMAÇ VE KONU :
  Şirket aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur.
  A)- Nakliye işleri yapmak her türlü yolcu ve yük taşımacılığı yapmak ihalelere katılmak ve ihale almak.
  B)- Şirket elektronik aletler bilgisayar gibi aletler ve bunların yedek parça ve teferruatlarının alım,satım ve bayiligini yapmak teknik servis açmak magaza açmak acentalık almak ve bayilik yapabilir.Dayanıklı tüketim mamüllerinin alım satım ve bayiliğini yapabilir.
  C)-Her türlü inşaat ve inşaat taahhüdü ile uğraşabilir.Arsa ve arazi satın alabilir.Bunların parsel ifrazını yapıp satabilir.Bu arsa ve arazi üzerine hertürlü inşaat yapıp satabilir.Kat karşılığı arsa alıp kat mülkiyeti yaptırıp inşaat yapıp satabilir.
  D)-Petrol ve petrol ürünleriyle sıvılaştırılmış gaz,odun,kömür,fueloil,kalorifer yakıtı,madeni yağ ve hertürlü katı ve sıvı ısıtma maddelerinin ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
  E)-Otomotiv oto alım satımı oto lastik oto yedek parça alım satımı yapmak ticaretini ve pazarlamasını yapmak.
  Amaç ve konularla ilgili olarak;
  1)-Hertürlü yük ve yolcu taşımacılığı yapmak.
  2)-Yurtiçinde evden eve taşımacılık yapmak ve belirli bir zaman tarifesine göre veya belirli belirli bir zaman tarifesine uyumaksızın eşya ve yük taşımacılığı yapmak ve komisyonculuk yapmak.
  3)-Yurt içinde ve yurtdışında kargo,nakliyat ambarı işletmeciliği yapmak şube açmak acentalık vermek acentalık almak.
  4)-yurtiçinde ve yurt dışında taşıma organizatörlügü ve lojistik işletmeciliği yapmak.
  5)-Hertürlü nakliye işi ile ilgili sahalarda distiribütörlük mümessillik temsilcilik acentalık bayilik alabilir,verebilir.Yurtiçinde ve yurt dışında pepo,mağaza ve teşhir salonları açabilir,kiralayabilir,kiraya verebilir.
  6)-Yurt içi ve yurt dışında resmi özel inşaat,inşaat-taahhüt kat karşılığı işlerini yapabilir,ihalelere katılabilir,kazandığı ihaleleri başkalarına devredebilir,taahhütlerede bulunabilir,teminatlar yatırabilir gerektiğinde bu teminatları çekebilir.
  7)-Beton,çelik,kağır,prefabrik,inşaat taahhüt ve projelendirme işlerini yapmak,işyerleri fabrikalar,komple turistik tesisler,oteller,moteller,park ve bahçeler yapmak,barajlar,limanlar,kanallar,sulama tesisleri,temiz ve pis su şebekeleri,kanalizasyon tesisleri,tasfiye tesisleri,içme suyu tesisleri yapma,karayolları,köprüler,sanat yapıları,demir yolları,tüneller,iskeleler yapmak,kiraya vermek veya kiralamak.
  8)-Şirket amacını gerçekleştirmek karşılamak veya kaynaklarını degerlendirmek üzere bilcümle menkul ve gayrimenkulleri tapususz,tapulu,ipotekli,ipoteksiz,hacizli,hacizsi zolarak satınalabilir,inşaa edebilir,kiralayabilir,satabilir.Gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı,kat mülkiyeti,cins tashihi,tevhit,ifraz,tescil işlemlerinin yapabilir.Şirket lehine ve aleyhine gayrimenkul ipotekleri kabul ve fekzedebilir.Şirket faaliyeti için arsaları alıp bunları parsellere bölüp satabilir,komisyonculuğunu yapabilir.Bu arsalar üzerinde bina iinşaa edebilir,inşaa edilen bina üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir.
  9)-Şirket beton,çelik,demir,alimünyum,kağıt,prefabrik konut ve sınai,turistik,zirai sağlık ve ulaştırma ile ilgili tesislerin yapımı için gerekli yapı malzemelerinin,orman ürünlerinin,zirai araçların,sentetik,kauçuk eşya,cam ve camdan mamül eşyaların,güzellik müstahzarlarının imalatını,ihracatını ve dahihli ticaretini yapar.
  10)-Elektrik tesisat taahhüt işleri yapmak,ihalalere katılmak,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon telgraf ve diger nakil hatları yapımı konusu ile ilgili zemin ve temel etütleri,sondaj işleri yapmak Beton yapı malzemeleri imalatını yapabilir,işletmeciliğinin yapabilir,imalathaneler kiralayabilir,kiraya verebilir.
  11)-Un,bulgur,ekmek,bisküvi,makarna ve tüm mamüllerini üretmek ve üretim için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alım satımıyla uğraşmak,fabrikalar,fırınlar(ekmek fırınları) tesisler kurmak,işletmek kiraya vermek kiralamak ve dağıtımını yapmak bayilik almak ve bayilikler vermek.
  12)-Şirket konusu ile ilgili kara,hava ve deniz yolu ile ticari emtianın dahili ve uluslar arası taşımacılığını,acenteliğini,komisyonculuğu,mümessi lliği,taahhüt faaliyetlerinde bulunabilir.
  13)-Akaryakıt,madeni yağlar ve diğer petrol ürünleri likit,toz ve sıvı deterjan,kozmetik güzellik müstahzarları,vücut ve cilt koruyucu malzeme,kolonya ve şampuan benzerlerinin imal ve ticareti,ithalat ve ihracatı ile mümessilliğini yapmak.
  14)-Sınai ve tıbbi amaçlı organik ve inorganik kimyasal maddelerle tıpta,ziraatta kullanılan ve hayvancılıkta kullanılan ilaçlar ve aşıların yapıştırıcıların,yağların,temizlik müstahzarlarının ve gıda sanainde kullanılan mayaların ve maya niteliğindeki maddelerin imalatını dahil ticaretini ve ithalat ve ihracatını yapar.
  15)-Konusu ile ilgili emtianın ithalatını ve ihracatını yapabilir.Yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende pazarlayabilir.
  16)-Maksat ve konu ile ilgili konularda sanayi tesisleri kurmak,kiralamak,imalat yapmak,yapılmakta olan işlere ortaklık etmek veya tamamen devralmak
  17)-Şirket ilgili mercilerden izin almak şartı ile serbest belgelerde faaliyette bulunabilir.
  18)-Şirket iktisap amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir.Bu cümleden üzere ve özellikle patent ihtira beratı marka know-how bu gibi hakları iktisap edebilir.Bu hakları kendi adına tescil ettirebilir.Bu nevi hakları icabında devir edebilir.
  19)-Şirket amaç ve konusunun gereği imali ve temini ettiği bilcümle mamülleri toptan,perakende sabit ve gezici olarak satabilir.Bunların alış ve satışını temin için yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü komisyonculuk ve distribütörlük,bayilik sözleşmelerini akit edebilir.İmal ve temin ettiği bilcümle mamülleri yurt dışına ihraç edebilir.ihracata ilişkin bilcümle muameleyi yapabilir,sözleşmeler akit edebilir.
  20)-Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü malları mevzuat dahilinde ithal edebilir.
  21)-Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği yapacağı işlere ilişkin ikinci ve üçüncü şahıslara ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları verebilir ve şirketin yapacağı konularına binaen distribütörlük,bayilik ve temsilcilikler verebilir,verdiği bu işlerle ilgili ikinci ve üçüncü şahıslardan yapacağı işin riziko durumuna göre şirket lehine ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları alabilir.
  22)-Şirket iktisabı,teknik amaç ve konusunu icab ettirdiği bil cümle eğitim, turizm, sağlık, tarımsal,ticari ve sınai işlerin tahakkuku için yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı hakiki ve hükmü şahıslara mevzuat çerçevesi dahilinde süreli süresiz neviden ortaklıklar tesis edebilir.
  23)-Yabancı şirketlerle ve sermayedarlarla işbirliği yapmak ortaklıklar kurmak,isim hakkı vermek,ruhsatname,ihtira beratı,lisans,imtiyaz alameti,farika gibi hakların iktisabı kullanılması,devredilmesi veya kiralanması.
  24)-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına hertürlü rehin hakkı kurmak,tescil ettirmek şirketin amaç ve konusuyla ilgili olarak başkalarına ait taşınır ve taşınmaz malları üzerinde aynı haklar kurmak ve bunları tescil ve şerh ettirmek.Motorlu araçlar almak ve satmak.
  25)-Yurt içi ve yurt dışında uzun,orta ve kısa vadeli krediler teminat mektupları almak ve bunları şirket lehine ipoteğe vermek ve ipoteğe almak.Özel finans kurumları ve bankalarda her türlü işleri ve işlemleri yapmak ve kredi almak.
  26)-Yukarıda zikredilen tüm konularla ilgili olarak gerekli muameleleri her kurum ve kuruluşta incelemek ve takip etmek.
  27)-Konusu ile ilgili devlet tarafından çıkartılan teşvik primi ve kredilerden faydalanmak,takip etmek,almak ve devretmek.
  28)-Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.
  Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girmek istediği takdirde Ticaret Sicilinin iznine ve ortaklar kurulunun onayına sunulur ve Türk Ticaret kanununun hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

  MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
  Şirketin merkezi………….’ dır.Adres Yeşiltepe …………………………………….’ dır.Adres değişikliğinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi’nde ilan ettirilir.Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilir.
  Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise bu durum fesih sebebi sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.

  MADDE 5-ŞİRKETİN SÜRESİ:
  Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere ……. yıldır.Ortaklar kurulu kararıyla bu süre kısaltılabilir.

  MADDE 6-ŞİRKETİN SERMAYESİ:
  Şirketin sermayesi …….-YTL’ dir.Sermaye herbiri …..-YTL kıymetinde …… hisseye ayrılmıştır.Bunun;

  Hisseye karşılık .-YTL’ si
  Hisseye karşılık ..-YTL’ si

  tarafından muvazaadan ayrı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin ¼’ ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde,kalan miktarı ise ortaklar kurulunun alacağı karara göre ödenecektir.
  Bu konudaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

  MADDE 7-İLANLAR:
  Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.madde hükümleri saklı kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.

  MADDE 8-ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAM:

  Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
  Şirketi müdürler temsil ederler,şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit,tescil ve ilan olunur.İlk 10 yıl için şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından ……………………….seçilmişlerdir.Şirket müdürleri ……………………………….. şirket her hususta temsil ve ilzama münferiden yetkilidirler.

  MADDE 9-HESAP DÖNEMİ:
  Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

  MADDE 10-KARIN DAĞITILMASI:
  Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan kar hissedarların vereceği karara göre ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır.Veya fevkalade yedek akçe kısmını pay sahiplerine dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara,müstahdemlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket esas sermayesinin en az %51’ ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

  MADDE 11-YEDEK AKÇE:
  İhtiyat akçesi,şirket sermayesinin %20’ sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari ve ihtiyat akçeleriyle kanun ve sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ,safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılmaz.

  MADDE 12-KANUNİ HÜKÜMLER:
  Bu sözleşmede anılan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

  ORTAKLAR

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  23.Ağustos.2006
  Nereden
  Malatya
  Mesajlar
  1,580


  …………………….KOZMETİK PARFÜMERİ GIDA TEKSTİL İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  MADDE 1-KURULUŞ :Aşağıda ad,soyadı,ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.
  1-

  2-
  MADDE 2-ŞİRKETİN ÜNVANI : ………………KOZMETİK PARFÜMERİ GIDA TEKSTİL İNŞAAT TÜRİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ‘dir.

  MADDE 3-AMAÇ VE KONU :
  Şirket aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur.
  A)- Kozmetik güzellik müstahzarları,vücut ve cilt koruyucu malzeme,kolonya ve şampuan benzerlerinin imal ve ticareti,ithalat ve ihracatı ile mümessilliğini yapmak.
  B)- Her türlü gıda maddesi imalat ithalat ve ihracatı ile pazarlaması ve mümessilliğini yapmak.
  C)-Her türlü inşaat ve inşaat taahhüdü ile uğraşabilir.Arsa ve arazi satın alabilir.Bunların parsel ifrazını yapıp satabilir.Bu arsa ve arazi üzerine hertürlü inşaat yapıp satabilir.Kat karşılığı arsa alıp kat mülkiyeti yaptırıp inşaat yapıp satabilir.
  D)-Turistik oteller moteller,kompleksleri tatil köyleri tesis inşaa ermek,satın almak kiralamak veya kiraya vermek.Turistik işlemleri ile ilgili şahsi haklar kabul ve tesis etmek.Turizm işletmeciliği yapmak,iç ve dış turistik seyahat,nakliye işletmeciliği acenteliği,rehberliği işleri yapmak.
  E)- Her türlü tekstil ürünleri imalat pazarlama ithalat ve ihracat yapmak.
  Amaç ve konularla ilgili olarak;
  1)-Gıda sanayi ve malzeme çeşitleri ile gıda maddeleri besi ve besi çiftlikleri, hububat, bakliyat,yaş meyve ve sebze ile tarım ürünleri,hayvansal gıdalar,süt ve süt ürünleri,tatlı tuzlu su ürünleri,yan sanayi malzeme ve tesisleri,tarım alet makinalarının üretimi ithalatı,ihracatı tanıtımı distribütörlüğünü alım ve satımını yapmak..
  2)-.Sanayi yolu ile dondurulmuş,kurutulmuş,su haline getirilmiş veya öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzeleri,nebati yağları,et,balık ve kabuklu hayvanları,un,nişasta,pastacılık mamüllerini,meyve konsantresi sıcak soğuk ürünleri,meşrubat,sirkeleri,şeker ve şeker mamülleri ile kakao ve müstahzellerinin imal ve ticareti ile ithalat ve ihracatını yapabilir.Patiseri ürünleri imalat ve satışı yapabilir.
  3)-.Konusu ile ilgili makinalarının,alet ve parçaların cihazlarını yurt içinde veya yurt dışında temin edebilir.
  4)-Yurt içi ve yurt dışında resmi özel inşaat,inşaat-taahhüt kat karşılığı işlerini yapabilir,ihalelere katılabilir,kazandığı ihaleleri başkalarına devredebilir,taahhütlerede bulunabilir,teminatlar yatırabilir gerektiğinde bu teminatları çekebilir.
  5)-Beton,çelik,kağır,prefabrik,inşaat taahhüt ve projelendirme işlerini yapmak,işyerleri fabrikalar,komple turistik tesisler,oteller,moteller,park ve bahçeler yapmak, barajlar, limanlar, kanallar,sulama tesisleri,temiz ve pis su şebekeleri,kanalizasyon tesisleri,tasfiye tesisleri,içme suyu tesisleri yapma,karayolları,köprüler,sanat yapıları,demir yolları, tüneller, iskeleler yapmak,kiraya vermek veya kiralamak.

  6)-Şirket amacını gerçekleştirmek karşılamak veya kaynaklarını degerlendirmek üzere bilcümle menkul ve gayrimenkulleri tapususz,tapulu,ipotekli,ipoteksiz,hacizli,hacizsi zolarak satınalabilir,inşaa edebilir,kiralayabilir,satabilir.Gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı,kat mülkiyeti,cins tashihi,tevhit,ifraz,tescil işlemlerinin yapabilir.Şirket lehine ve aleyhine gayrimenkul ipotekleri kabul ve fekzedebilir.Şirket faaliyeti için arsaları alıp bunları parsellere bölüp satabilir,komisyonculuğunu yapabilir.Bu arasalar üzerinde bina iinşaa edebilir,inşaa edilen bina üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir.
  7)-Un,bulgur,ekmek,bisküvi,makarna ve tüm mamüllerini üretmek ve üretim için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alım satımıyla uğraşmak,fabrikalar,fırınlar(ekmek fırınları) tesisler kurmak,işletmek kiraya vermek kiralamak ve dağıtımını yapmak bayilik almak ve bayilikler vermek.
  8)-Likit,toz ve sıvı deterjan,kozmetik güzellik müstahzarları,vücut ve cilt koruyucu malzeme,kolonya ve şampuan benzerlerinin imal ve ticareti,ithalat ve ihracatı ile mümessilliğini yapmak.
  9)-Sınai ve tıbbi amaçlı organik ve inorganik kimyasal maddelerle tıpta,ziraatta kullanılan ve hayvancılıkta kullanılan ilaçlar ve aşıların yapıştırıcıların,yağların,temizlik müstahzarlarının ve gıda sanainde kullanılan mayaların ve maya niteliğindeki maddelerin imalatını dahil ticaretini ve ithalat ve ihracatını yapar.
  10)-Maksat ve konu ile ilgili konularda sanayi tesisleri kurmak,kiralamak,imalat yapmak,yapılmakta olan işlere ortaklık etmek veya tamamen devralmak
  11)-Şirket ilgili mercilerden izin almak şartı ile serbest bölgelerde faaliyette bulunabilir.
  12)-Şirket iktisap amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai ve sair muamelatı intaç edebilir.Bu cümleden üzere ve özellikle patent ihtira beratı marka know-how bu gibi hakları iktisap edebilir.Bu hakları kendi adına tescil ettirebilir.Bu nevi hakları icabında devir edebilir.
  13)-Şirket amaç ve konusunun gereği imali ve temini ettiği bilcümle mamülleri toptan,perakende sabit ve gezici olarak satabilir.Bunların alış ve satışını temin için yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü komisyonculuk ve distribütörlük,bayilik sözleşmelerini akit edebilir.İmal ve temin ettiği bilcümle mamülleri yurt dışına ihraç edebilir.ihracata ilişkin bilcümle muameleyi yapabilir,sözleşmeler akit edebilir.
  14)-Şirket amaç ve konusunun icap ettirdiği ve bunların tahakkuku için gerekli görülen her türlü malları mevzuat dahilinde ithal edebilir.
  15)-Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği yapacağı işlere ilişkin ikinci ve üçüncü şahıslara ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları verebilir ve şirketin yapacağı konularına binaen distribütörlük,bayilik ve temsilcilikler verebilir,verdiği bu işlerle ilgili ikinci ve üçüncü şahıslardan yapacağı işin riziko durumuna göre şirket lehine ipotek,banka teminat mektubu ve bunun gibi teminatları alabilir.
  16)-Yabancı şirketlerle ve sermayedarlarla işbirliği yapmak ortaklıklar kurmak,isim hakkı vermek,ruhsatname,ihtira beratı,lisans,imtiyaz alameti,farika gibi hakların iktisabı kullanılması,devredilmesi veya kiralanması.
  17)-Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket yararına hertürlü rehin hakkı kurmak,tescil ettirmek şirketin amaç ve konusuyla ilgili olarak başkalarına ait taşınır ve taşınmaz malları üzerinde aynı haklar kurmak ve bunları tescil ve şerh ettirmek.
  18)-Yurt içi ve yurt dışında uzun,orta ve kısa vadeli krediler teminat mektupları almak ve bunları şirket lehine ipoteğe vermek ve ipoteğe almak.
  19)-Yukarıda zikredilen tüm konularla ilgili olarak gerekli muameleleri her kurum ve kuruluşta incelemek ve takip etmek.
  20)-Konusu ile ilgili devlet tarafından çıkartılan teşvik primi ve kredilerden faydalanmak,takip etmek,almak ve devretmek.

  21)-Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında şubeler açabilir.
  Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girmek istediği takdirde Ticaret Sicilinin iznine ve ortaklar kurulunun onayına sunulur ve Türk Ticaret kanununun hükümlerine göre işleme tabi tutulur.

  MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :
  Şirketin merkezi…………..’ dır.Adres………………………………………..’ dır.Adres değişikliğinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi’nde ilan ettirilir.Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilir.
  Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise bu durum fesih sebebi sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.

  MADDE 5-ŞİRKETİN SÜRESİ:
  Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere ….. yıldır.Ortaklar kurulu kakarıyla bu süre kısaltılabilir.

  MADDE 6-ŞİRKETİN SERMAYESİ:
  Şirketin sermayesi ……………..-YTL’ dir.Sermaye her biri………..-YTL kıymetinde ………..hisseye ayrılmıştır.Bunun;

  …… Hisseye karşılık …………….-YTL’ si
  …….Hisseye karşılık …………….-YTL’ si

  tarafından muvazaadan ayrı olarak tamamen taahhüt edilmiştir.Sermayenin ¼’ ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde,kalan miktarı ise ortaklar kurulunun alacağı karara göre ödenecektir.
  Bu konudaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

  MADDE 7-İLANLAR:
  Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.madde hükümleri saklı kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.

  MADDE 8-ŞİRKETİN YÖNETİMİ TEMSİL VE İLZAM:

  Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
  Şirketi müdürler temsil ederler,şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit,tescil ve ilan olunur.İlk 10 yıl için şirket müdürlüğüne şirket ortaklarından ………………………….. seçilmişlerdir.Şirket müdürleri …………………………….. şirketi her hususta temsil ve ilzama müştereken yetkilidirler.

  MADDE 10-HESAP DÖNEMİ:
  Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuz birinci günü sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
  MADDE 11-KARIN DAĞITILMASI:
  Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır.Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır.Kalan kar hissedarların vereceği karara göre ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır.Veya fevkalade yedek akçe kısmını pay sahiplerine dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara,müstahdemlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket esas sermayesinin en az %51’ ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

  MADDE 12-YEDEK AKÇE:
  İhtiyat akçesi,şirket sermayesinin %20’ sine çıkıncaya kadar ayrılır.Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.Kanuni ve ihtiyari ve ihtiyat akçeleriyle kanun ve sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ,safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara dağıtılmaz.

  MADDE 13-KANUNİ HÜKÜMLER:
  Bu sözleşmede anılan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

  ORTAKLAR

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  23.Ağustos.2006
  Nereden
  Malatya
  Mesajlar
  1,580


  İNŞAAT MALZEMELERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merdiven ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  GIDA (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.
  -Her türlü bebek mamalarının üretimi, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Her türlü dana, sığır, koyun, kuzu, keçi eti toptan ve perakende alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kümes hayvanları etlerinin toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.
  -Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
  -Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak.
  -Kültür ve doğal mantarlardan oluşan gıda maddelerinin ve bu mamullerden oluşan konserve turşu ve dondurulmuş gıda maddelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.
  -Her türlü ham ve orijinal hayvan bağırsağı ve suni bağırsak ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından alınması, satılması, pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.
  -Yaş sebze ve meyvelerin yenilir köklerinin, yumrularının, çiçeklerinin ve bunların mahsullerinin, bakliyat, soğan, sarımsak, susam, soya, badem, çam fıstığı ürünlerinin, zeytin, fındık, kuru üzüm, çay ve hububat gibi gıda ürünlerinin alım satımı, ithalat, ihracatı, toptan ve perakende ticareti, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak.
  -Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Her türlü zeytinyağı, ayçiçek, mısırözü, fındık yağlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Taze ve kuru tüm yiyecekler, meyvalar, marmelatlar, reçel, şekerli ve şekersiz yiyecekler, içecekler ve tüm gıda maddeleri almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak.
  İNŞAAT (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.
  -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.
  -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.
  -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.
  -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,
  -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.
  -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.
  İPLİK VE ÇIRÇIR TESİSLERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Her türlü çırçır fabrikaları kurmak, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, yurt dışından çırçır ile ilgili teçhizat ve makinelerin ithalatını yapmak.
  -Her türlü tarım ürünlerini ham olarak, yarı mamul ve mamul olarak satın almak. Satın alınan hammadde, yarı mamuller ve mamul maddeleri işleyerek veya işlettirerek gerek yurt içinde ve de gerekse yurt dışında pazarlayarak satışını yapmak veya aracı şirketlere satışını yaptırmak.
  -Her nevi iplik fabrikaları kurmak, kurulacak olan fabrikalara gerekli olan iplik makineleri ile yan alet ve teçhizatlarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

  KONFEKSİYON (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Her türlü yerli ve yabancı hazır giyim, konfeksiyon ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende alım satımını, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul konfeksiyon ürünlerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi; gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  Gelinlik ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  LOKANTA (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek işletmeciliği yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek.

  PLASTİK (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak.
  -Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar,dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik eşyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

  PETROL (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak.
  -Akaryakıt istasyonları kurmak.
  -Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
  -Petrol açma, çıkarma ve nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak.
  -Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak.
  -Kara, deniz ve havayolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak.
  -Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.
  -Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.
  -LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

  OTO TAMİR BAKIM

  -Her türlü nakil vasıtanın tamir, bakım, boya ve servis hizmetlerini vermek, bu işler ile ilgili her türlü malzeme, yedek parça ve hizmeti almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Motorlu ve motorsuz elektrikli, elektronik her çeşit kara vasıtaları olan otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve benzeri araçların her türlü tamir bakımını, yedek parça, modernizasyonu, rutin teknik kontrollerini yapmak. Bu işlerle ilgili her türlü servis ağları kurmak, işletmek.
  -Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak, işletmek, kullanılacak malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

  OTOMOTİV

  -Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Her türlü otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek.
  -Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek.
  -Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri bakımı onarımı iç ve dış bakımı ve yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak.
  -Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlaması.

  MOBİLYA (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Masa, sandalye, dolap, kanepe, yatak odası, oturma odaları, yemek odaları, genç odası, koltuk, oturma grupları, vitrin gibi bilumum teknik ve gayri teknik ev, otel, mağaza, bilumum ticarethanelerin ekipman ve malzemeleri, parçaları, tüm bu konularla alakalı malzeme, parça, ekipmanların (ahşap, metal, pvc plastik) toptan ve perakende alım satımı, imalat ve montajı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak ev, işyeri ve bilumum ticarethanelerin dekorasyon ve tasarım hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.
  SÜT ÜRÜNLERİ (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Süt ve süt ürünleri üretimi, alım satımı, depolama, paketleme, ambalajlama, pazarlama ve dağıtımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

  TARIM (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Her türlü yaş, kuru, dondurulmuş sebze, meyve, çiçek, bakliyat, hububat, tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım satım, paketleme hizmetleri, ithalat ihracatını yapmak.
  -Sebze, meyve, tohum, fide, fidan, her türlü tarla ve süs bitkileri üretim, alım ve satımını yapmak.
  -Her türlü tarımsal ürünlerin konserve, salça, marmelat, reçel, şurup, pekmez, sirke gibi imalat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Tarımla ilgili her türlü konuda teknoloji, danışmanlık hizmetleri yürütmek, peyzaj düzenlemesi, tarımsal proje yapmak, proje ve yatırımları taahhüt ve kontrol etmek.
  -Tarımda kullanılan her türlü cam, karton, mukavva, plastik ve sair maddelerden imal edilmiş ambalaj, boru, sulama malzemesi ve diğer mamullerin ticareti.
  -Tarımla ilgili motor, motopomp, elektro pomp, santrifüj pompa, taşıt araçları, traktör ve ekipmanları, her türlü alet, makine, yedek parça ve aksesuarı alım satımı, kiralama ve kiraya verme, servis, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Konusu ile ilgili faaliyetler için gerekli menkul, gayrimenkul, tesis, bağ, bahçe, arazi, sera, tarım teknolojileri kurmak, kullanmak, devir almak, devretmek, inşa etmek, almak ve satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
  -Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.
  -Her türlü sera ve sera teknolojileri ithalatı ihracatı yapmak, bu konuda yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti vermek, her türlü sera işletmeciliği yapmak.
  -Zeytin bahçeleri kurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak.
  -Her türlü organik ve kimyasal gübre ve zirai ilaçlar, ev haşere ilaçları, veteriner ilaçları, çevre sağlığı ilaçları, tarımla ve ziraatla ilgili her türlü kimyasal maddeler ve analizle ilgili hormonlar, bitki gelişimini düzenleyiciler her türlü kimyevi ve tabii gübreler imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Torf toprak alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  23.Ağustos.2006
  Nereden
  Malatya
  Mesajlar
  1,580
  TAŞIMACILIK (Hizmet olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Her türlü yat, kotra, marina, deniz otobüsü, şilep, tanker, yolcu vapuru, uçak, otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek.
  -Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, bunların kumanyalarını, sularını, akaryakıtlarını yedek parçalarını, aksesuar ve lastiklerinin tamir bakımını, donanım ihtiyaçlarını temin etmek.
  -Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu ve acenteliği yapmak.
  -Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar, kiraya verir.
  -Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir.

  TEKSTİL (Üretim-imalat olduğu için unvanda geçmesi gerekiyor.)

  -Her türlü dokuma mamullerinin, ham bez kumaş trikotaj ve sanayiinde faaliyetlerde bulunmak ,ipek, orlon, pamuk, triko, hazır giyim eşyaları ile çorap ve çamaşır, bay bayan ve çocuk giyim eşyaları, kot takımlar, kot pantolonlar, kot gömlekleri, kot montlar, her türlü diğer hazır giyim eşyaları yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak.
  -Tekstil sanayiine ait her türlü hammadde yarı mamul ve mamul maddelerin, giyim sanayi ürünleri her nevi yünlü, pamuklu, ipekli, suni sentetik plastik maddeler iplik ham bez ve kumaşların yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi alım ve satımı ithalat ve ihracatı, yurt içinde ve yurt dışında pazarlaması.
  -Her türlü mefruşat, çeyiz, havlu, bornoz alımı satımı, imalatını, ithalat ve ihracatını yapmak.
  -Her türlü hastanede kullanılan önlük, tulum, çarşaf, yastık gibi ürünlerin imalatı, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak
  Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:
  1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
  2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
  3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
  4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
  5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir.
  6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
  7. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
  8. Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
  9. Şirket gayesine faydalı olmak şartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
  10. Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen işletebilir.
  11. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseseler ile işbirliği yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
  12. Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı şirket işletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
  13. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir.
  14. Şirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat işlemleri yapabilir.
  15. Konusu ile ilgili fason işçilik yapabilir, yaptırabilir.
  16. Konusu ile ilgili olmak üzere soğuk hava depoları kurabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
  17. Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir.

  Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

 6. #6
  Üye
  Üyelik tarihi
  12.Ocak.2010
  Mesajlar
  63
  Ambalaj mlz. ve endüstriyel temizlik alım satımı ile ilgili sözleşme örneğiniz var mı ?
  YA HEP YA HİÇ.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •