<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">27.05.2005, CUMA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Yaş düzeltmelerinin emekliliğe etkisi<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resul Kurt <O:P></O:P>[/B]


İlk defa 27.12.1987 yılında sigortalı olarak özel sektörde işe başladım. 1988 yılında da askere gitmek için yaşımı 2 yaş büyüttüm. 1988 yılında askere gittim. 1990 yılında askerden geldim. Özel sektörde biraz çalıştıktan sonra 22.08.1992 yılında da kamu kuruluşunda göreve başladım. Şu anda da çalışıyorum. Doğum tarihim 15.01.1970 iken 15.01.1968 olarak düzelttirdim. Bu yaş tahsisi benim emeklilik olayında sorun olur mu ve ben kaç yaşında ve ne zaman emekli olurum? Süleyman NEGiZ <O:P></O:P>


Sayın NEGiZ, 4447 sayılı kanun ile 1999 yılından beri emeklilikte prim ödeme süresi ile sigortalılık süresinin yanı sıra, yaş şartının tamamlanmış olmasının getirilmesinden sonra nüfusta kayıtlı doğum tarihlerinin düzeltilmesi önem kazanmıştır. Sigortalılar önce asliye hukuk mahkemelerinde yaş düzeltme (tashih) davaları açtıktan sonra SSK veya Bağ-Kur'dan emeklilik için talepte bulunuyorlardı. <O:P></O:P>


5198 sayılı kanunun 16. maddesi ile 506 sayılı kanunun 120'nci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen; <O:P></O:P>


"İş kazalarıyla meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara veya 506 sayılı kanun ile diğer sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş tashihleri dikkate alınmaz" fıkrası nedeniyle artık işe giriş tarihinden sonra yapılmış olan bütün yaş düzeltme kararları SSK'dan emeklilik için geçersiz hale gelmiştir. Gerek 506 sayılı kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanıldığı tarihten sonra, gerekse 2829 sayılı kanuna göre birleştirilmiş hizmetlere göre belirlenen ilk işe giriş tarihinden sonra ya da askerlik veya diğer hizmet borçlanmalarına göre belirlenen sigortalılık süresinin başlangıç tarihinden sonra yapılan yaş tashihleri, aylığa hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde veya aylık bağlanmasında nazara alınmayacaktır. Ancak, mahkeme kararı doğrultusunda kayıtlar tashihli doğum tarihine göre düzeltilerek, düzenlenecek her türlü belgede düzeltilmiş doğum tarihi yer alacaktır. <O:P></O:P>


5198 sayılı yasa ile yapılan değişiklik de bir mahkeme tarafından Anayasa'ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Yüksek Mahkeme konu ile ilgili kararını verdi; sigortalılık süresi içerisinde doğum tarihlerinde yapılan yaş düzeltmelerinin, sigortalılara aylık bağlanmasında dikkate alınmamasını Anayasa'ya aykırı bulmadı. <O:P></O:P>


Bu nedenle yaş tashihiniz dikkate alınmayacak olup, ilk defa sigortalı olduğunuz tarihteki yaş dikkate alınacaktır. 50 yaşını dolduracağınız 15.01.2020 tarihinde 5375 gün sayısını da doldurmak koşuluyla SSK'dan emekli olabileceksiniz. <O:P></O:P>


Emekli işçilere tazminat ödenmesi gerekir mi? <O:P></O:P>


Şirketimizde daha önce Bağ-Kur'dan emekli olmuş olan bir personelimizi 4 yıldan beri sosyal güvenlik destekleme primine tabi olarak çalıştırmaktayız. Bağ-Kur'dan emekli aylığı alan bu işçimizin hizmet akdini feshetmemiz halinde ihbar ve kıdem tazminatı ödememiz gerekir mi? İhbar ve kıdem tazminatı vermemiz gerekirse nasıl hesaplamalıyız? Selahattin ALKAN <O:P></O:P>


Sayın ALKAN; ihbar tazminatı, işçiye yeni bir iş buluncaya kadar geçecek süre için ödenmesi gereken tazminattır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesine göre; işveren, işçinin sürelerine ait ücretini peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İhbar tazminatı ancak belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinde ödenir. İhbar tazminatı, işçinin İş Kanunu'nun 17. maddesinde belirtilen bildirim süresine ilişkin gün sayısı ile kıdem tazminatına esas tutulan günlük (giydirilmiş) yevmiyesinin çarpılması suretiyle hesaplanır. İşçinizin 3 yıldan fazla hizmeti olduğu için 56 gün (8 hafta) üzerinden ihbar tazminatı hesaplamanız veya işten çıkartılacağını bu kadar süre önceden haber vermeniz gerekmektedir. <O:P></O:P>


İhbar tazminatı özellikle işçinin işten çıkarılması halinde zor durumda kalmaması için verilmiş bir haktır. Dolayısıyla bir işçinin sosyal güvenlik destek primi ödeyerek yani emekli olarak bir hizmet akdine istinaden çalışması durumunda da ihbar tazminatı verilecektir. Ancak, normal sigortalı olarak çalışmakta iken SSK'dan yaşlılık aylığı almak isteyenlerle SSK'dan malülen emekli olmak için kendi isteğiyle işten ayrılan işçilere ihbar tazminatı ödenmesi gerekmez. <O:P></O:P>


Bir işyerinde çalışan işçilerin işten ayrılmaları durumunda hangi hallerde kıdem tazminatı alabilecekleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilmiştir. Burada belirtilen şartlara uygun olması durumunda kıdem tazminatı da ödenebilmektedir. İş sözleşmesinin, 4857 sayılı yasanın 17. maddesine göre işveren tarafından feshedilmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin kıdem tazminatı alacak şekilde son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. <O:P></O:P>


Yani, işçilerinizin Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı almaları, ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesine engel değildir. Diğer işçilerin sahip oldukları haklara onlar da sahiptir. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>