<B style="mso-bidi-font-weight: normal">HÜRRİYET<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">25.05.2005, ÇARŞAMBA<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=811>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=801 colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
Faturasız malı olana KDV darbesi<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=774>
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 60pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞükrüKIZILOT<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>


FATURASIZ mal alıp, faturasız satan firmalar, ciddi bir tehlike ile karşı karşıyalar. Çok kişi, bu tehlikenin farkında bile değil... <O:P></O:P>


Sözünü ettiğimiz tehlikeye gelince; Maliye’nin yetkili elemanları, bir işyerine gidip malları kontrol ettiklerinde, faturası ibraz edilemeyen mal çıkarsa, bu malın KDV’si faturasız mal bulundurduğu tespit edilen firmadan istenecek.

Olay KDV’sini ödemekle bitmeyecek ayrıca ‘vergi ziyaı’ cezası da kesilecek.

KAYITDIŞINA ÖNLEM

Kayıtdışı ekonomi, şu anda Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Kayıtdışılık olayında, yaygın olan uygulamalardan biri de ‘Faturasız mal alıp, faturasız ya da fişsiz satma’ şeklinde oluyor.

Bu olayda, malı toptan satan firma ile perakende satan işletme, ‘elde ettikleri kazancı gizledikleri ve buna bağlı olarak vergisini ödemedikleri için avantajlı’ oluyorlar. Malı alan vatandaş da ‘KDV’sini ödemediği için avantajlı’ oluyor. Mal bedelini, yüzde 18’lik KDV civarında daha ucuz ödüyor. Hatta bazı müşteriler, pazarlık yaparken; ‘KDV’sini düşün ama bu yetmez, siz bunun gelir vergisini ya da kurumlar vergisini de ödemeyeceksiniz .Biraz daha indirim yapın’ diyerek, ilave bir indirim talep ediyorlar.

Sonuçta toptancı, perakendeci ve tüketicinin, ortak çıkarları birleşiyor ve kayıtdışı satış kolaylaşıyor.

Bu gibi durumlarda, kayıtdışılığı engellemek için, Maliye’nin bazı önlemler alması gerekiyor. Bunlardan biri de işyerinde faturasız mal yakalananlarla ilgili. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine eklenen bir hükümle, bu konuda ‘özel bir düzenleme’ yapıldı.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

KDV yasasının 9/2. maddesine göre; faturasız mal bulundurdukları ya da hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bunların faturasını ibraz etmeleri için 10 gün süre verilecek. 10 gün içinde faturalar ibraz edilemezse, tespit edilen mal ve hizmetlerin emsal bedeli üzerinden KDV hesaplanacak ve alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilecek. Bu şekilde istenecek olan vergiye ayrıca ‘vergi ziyaı’ cezası da uygulanacak.

Abdullah Tolu’nun, Yaklaşım Dergisi’nin 150. sayısında ‘Faturasız Mal Bulunduranların KDV Sorumluluğu’ başlıklı makalesinde, ayrıntıları açıklanan bu uygulamada;

Faturasız mal ya da hizmet bulundurulduğunun, ‘fiili ya da kaydi envanter’ ile tespit edilmesi ve bununla ilgili ‘vergi inceleme raporu’ düzenlenmesi gerekiyor.

Faturasız mal bulundurduğu ya da hizmet satın aldığı tespit edilene, öncelikle bunun ‘faturasını ibraz etmesi için 10 günlük süre’ verilecek. Edemezse, cezalı KDV tarh istenilecek.

Faturasız mal bulunduran ya da hizmet satın alanlar, bunun tespit edilmesi halinde ödeyecekleri KDV‘yi indirim konusu yapabilecekler.

Faturasız mal bulunduran firmaların, çoğunun farkında olmadığı bu düzenleme, yakında başlatılacak denetimlerle, etkin bir şekilde uygulanacak. Bu nedenle, faturasız mal bulunduranlara ‘Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklarını’ hatırlatmakta yarar var...

Malı çalınana da vergi var

ADAMIN
, işyerinden ya da deposundan malları çalınmış zaten perişan, bir de KDV’sini mi ödeyecek?Evet... KDV Yasası’nın 30/c maddesine göre; çalınan malların alış faturalarında yazılı KDV’si indirilemiyor.O nedenle, deprem ve sel felaketi nedeniyle zarara uğrayan ya da yok olanlar hariç, çalınan veya zarara uğrayan mallar için KDV ödemek gerekiyor.

Ayrıca, çalınan malların bedeli gider veya zarar olarak da yazılamıyor.Bu da olayın bir başka boyutu!..<O:P> </O:P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=17>
<O:P></O:P> </TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>