BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Emlak Vergisi Yasası'nın sekizinci maddesinde yer alan yetkiyi kullanan Bakanlar Kurulu 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2005 yılı için sıfıra indirilmiştir."


Bu bağlamda yayımlanan 38 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliği ile Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahibi olup hiçbir geliri bulunmayanların indirimli bina vergisi oranından yararlanmaları için ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge alarak ilgili belediyeye vermeleri gerektiği bildirilmiştir.


Uygulamada karşılaşılan zorluklar dikkate alınarak bilahare yayımlanın 43 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliği ile de hiçbir geliri olmayan ve brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahibi yükümlülerin bu meskenlerine ait indirimli yani sıfır oranlı bina vergisinden faydalanmak için yukarıda belirtilen belgelerin "Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenlerine Ait Form" ekinde ilgili belediyelere verme süresi 2004 yılı için 31.05.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış, ayrıca 2004 yılında mesken sahibi olan ve 2005 yılı için indirimli (sıfır oranlı) oranda faydalanma koşullarını taşıyan yükümlülerin de istenilen belgeleri ilgili belediyelere verme süre 31.12.2005 tarihi olarak belirlenmiştir.


Maliye Bakanlığı yükümlüleri kolaylık sağlamak amacıyla hiçbir geliri bulunmayan ve Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan yükümlülerin 2004 yılı içinde sıfır oranında vergilendirilmesi için vergi dairesi ile TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan belge alma ve getirme koşulunu kaldırmış bulunmaktadır.


Bu bağlamda yayımlanan 44 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliği'nde yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere söz konusu tebliğ ekinde yer alan "Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi"nin bina sahibi tarafından doldurularak ilgili belediye emlak vergisi dairesine verilmesi yeterli olacaktır. (12 Mayıs 2005 gün ve 25813 sayılı Resmi Gazete)


Bir başka anlatımla söz konusu taahhüt belgesinin verilmesi sıfır oranında emlak vergisinden yararlanılması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla bu belgenin verilmesi halinde ayrıca yükümlülerin bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi yükümlüsü olmadıklarına ve TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel müdürlüklerinin ilgili birimlerinde aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge almalarına gerek bulunmamaktadır.


Ancak hiçbir geliri olmadığını söz konusu taahhüt belgesi ile bildiren yükümlülerin, indirimli vergi oranından (sıfır oranından) yararlanabilmeleri için, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü (kâr payı) veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekmektedir.


Yükümlülerin, yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, bu değişikliği yükümlülüğünün bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.


İndirimli vergi oranından yararlanma olanağı bulunmadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan yükümlüler ile durumundan meydana gelen değişikliği bildirmeyen yükümlülerden alınması gereken vergi cezalı olarak ve gecikme zammı ile birlikte alınacaktır.


Maliye Bakanlığı bu bağlamda yayımlamış bulunduğu 44 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliğ ile hiçbir geliri olmayan tek mesken sahiplerine büyük bir kolaylık sağlamış bulunmaktadır.BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Emlak Vergisi Yasası'nın sekizinci maddesinde yer alan yetkiyi kullanan Bakanlar Kurulu 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2005 yılı için sıfıra indirilmiştir."


Bu bağlamda yayımlanan 38 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliği ile Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahibi olup hiçbir geliri bulunmayanların indirimli bina vergisi oranından yararlanmaları için ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge alarak ilgili belediyeye vermeleri gerektiği bildirilmiştir.


Uygulamada karşılaşılan zorluklar dikkate alınarak bilahare yayımlanın 43 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliği ile de hiçbir geliri olmayan ve brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahibi yükümlülerin bu meskenlerine ait indirimli yani sıfır oranlı bina vergisinden faydalanmak için yukarıda belirtilen belgelerin "Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenlerine Ait Form" ekinde ilgili belediyelere verme süresi 2004 yılı için 31.05.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış, ayrıca 2004 yılında mesken sahibi olan ve 2005 yılı için indirimli (sıfır oranlı) oranda faydalanma koşullarını taşıyan yükümlülerin de istenilen belgeleri ilgili belediyelere verme süre 31.12.2005 tarihi olarak belirlenmiştir.


Maliye Bakanlığı yükümlüleri kolaylık sağlamak amacıyla hiçbir geliri bulunmayan ve Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan yükümlülerin 2004 yılı içinde sıfır oranında vergilendirilmesi için vergi dairesi ile TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan belge alma ve getirme koşulunu kaldırmış bulunmaktadır.


Bu bağlamda yayımlanan 44 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliği'nde yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere söz konusu tebliğ ekinde yer alan "Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi"nin bina sahibi tarafından doldurularak ilgili belediye emlak vergisi dairesine verilmesi yeterli olacaktır. (12 Mayıs 2005 gün ve 25813 sayılı Resmi Gazete)


Bir başka anlatımla söz konusu taahhüt belgesinin verilmesi sıfır oranında emlak vergisinden yararlanılması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla bu belgenin verilmesi halinde ayrıca yükümlülerin bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi yükümlüsü olmadıklarına ve TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel müdürlüklerinin ilgili birimlerinde aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge almalarına gerek bulunmamaktadır.


Ancak hiçbir geliri olmadığını söz konusu taahhüt belgesi ile bildiren yükümlülerin, indirimli vergi oranından (sıfır oranından) yararlanabilmeleri için, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü (kâr payı) veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekmektedir.


Yükümlülerin, yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, bu değişikliği yükümlülüğünün bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.


İndirimli vergi oranından yararlanma olanağı bulunmadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan yükümlüler ile durumundan meydana gelen değişikliği bildirmeyen yükümlülerden alınması gereken vergi cezalı olarak ve gecikme zammı ile birlikte alınacaktır.


Maliye Bakanlığı bu bağlamda yayımlamış bulunduğu 44 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliğ ile hiçbir geliri olmayan tek mesken sahiplerine büyük bir kolaylık sağlamış bulunmaktadır.


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

Emlak Vergisi Yasası'nın sekizinci maddesinde yer alan yetkiyi kullanan Bakanlar Kurulu 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması dahil), bu meskene ait bina vergisi oranı 2005 yılı için sıfıra indirilmiştir."


Bu bağlamda yayımlanan 38 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliği ile Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahibi olup hiçbir geliri bulunmayanların indirimli bina vergisi oranından yararlanmaları için ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge alarak ilgili belediyeye vermeleri gerektiği bildirilmiştir.


Uygulamada karşılaşılan zorluklar dikkate alınarak bilahare yayımlanın 43 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliği ile de hiçbir geliri olmayan ve brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken sahibi yükümlülerin bu meskenlerine ait indirimli yani sıfır oranlı bina vergisinden faydalanmak için yukarıda belirtilen belgelerin "Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenlerine Ait Form" ekinde ilgili belediyelere verme süresi 2004 yılı için 31.05.2005 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmış, ayrıca 2004 yılında mesken sahibi olan ve 2005 yılı için indirimli (sıfır oranlı) oranda faydalanma koşullarını taşıyan yükümlülerin de istenilen belgeleri ilgili belediyelere verme süre 31.12.2005 tarihi olarak belirlenmiştir.


Maliye Bakanlığı yükümlüleri kolaylık sağlamak amacıyla hiçbir geliri bulunmayan ve Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan yükümlülerin 2004 yılı içinde sıfır oranında vergilendirilmesi için vergi dairesi ile TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan belge alma ve getirme koşulunu kaldırmış bulunmaktadır.


Bu bağlamda yayımlanan 44 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliği'nde yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere söz konusu tebliğ ekinde yer alan "Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi"nin bina sahibi tarafından doldurularak ilgili belediye emlak vergisi dairesine verilmesi yeterli olacaktır. (12 Mayıs 2005 gün ve 25813 sayılı Resmi Gazete)


Bir başka anlatımla söz konusu taahhüt belgesinin verilmesi sıfır oranında emlak vergisinden yararlanılması için yeterli olacaktır. Dolayısıyla bu belgenin verilmesi halinde ayrıca yükümlülerin bulunduğu yer vergi dairesinden gelir vergisi yükümlüsü olmadıklarına ve TC Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel müdürlüklerinin ilgili birimlerinde aktif sigortalı bulunmadıklarına dair belge almalarına gerek bulunmamaktadır.


Ancak hiçbir geliri olmadığını söz konusu taahhüt belgesi ile bildiren yükümlülerin, indirimli vergi oranından (sıfır oranından) yararlanabilmeleri için, gelir vergisine tabi hizmet karşılığı elde edilen ücret, ticari, sınai, mesleki ve zirai geliri ile menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, faiz ve temettü (kâr payı) veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekmektedir.


Yükümlülerin, yukarıda belirtilen türden bir gelir elde etmeleri veya ikinci bir meskene sahip olmaları halinde, bu değişikliği yükümlülüğünün bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir.


İndirimli vergi oranından yararlanma olanağı bulunmadığı halde, gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli vergi oranından yararlanan yükümlüler ile durumundan meydana gelen değişikliği bildirmeyen yükümlülerden alınması gereken vergi cezalı olarak ve gecikme zammı ile birlikte alınacaktır.


Maliye Bakanlığı bu bağlamda yayımlamış bulunduğu 44 seri numaralı Emlak Vergisi Yasası Genel Tebliğ ile hiçbir geliri olmayan tek mesken sahiplerine büyük bir kolaylık sağlamış bulunmaktadır.