MİLLİYET<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
17.05.2005, SALI<O:P> </O:P>
Emlak vergisine gizli zam<O:P> </O:P>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Erdoğan SAĞLAM<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"><O:P></O:P>[/B]
Büyükşehir Belediye Kanunu sınırları değiştirdi. Daha önce büyükşehir sınırı dışında olan emlakların bir kısmı sınır içine alındı. Bunların vergisi de iki katına çıkmış oldu<O:P> </O:P>

2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile büyükşehir belediye sınırları yeniden belirlendi. Büyükşehir sınırları içinde emlak vergisi oranları iki kat olarak uygulandığı için de bu değişiklik bazı yerlerde emlak vergisi oranlarını kendiliğinden iki kat artırdı.
Böylece, daha önce büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmadığı için binde 1 oranında emlak vergisi ödeyen konut sahiplerinden, konutları büyükşehir belediye sınırları içine alınanlar artık binde 2 oranında emlak vergisi ödeyecekler. Araziler için de aynı oranda artış olacak. Arsalarda ise oran binde 3'ten 6'ya çıkacak. 'Diğer binalar'da da daha önce binde 2 oranında vergi ödeyenler yeni dönemde binde 4 oranında vergi ödeyecekler.

İstanbul, Kocaeli'nin tamamı
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun geçici 2'nci maddesi ile, 23 Temmuz 2004 trihinden itibaren İstanbul ve Kocaeli illerinde, il mülki sınırları büyükşehir belediye sınırları olarak belirlendi. Yani bu illerde bulunan bütün yerler büyükşehir belediye sınırlarına dahil edildi. Böyle olunca da daha önce büyükşehir dışında olan bazı yerlerdeki (Büyükçekmece, Şile gibi) emlak vergisi oranları kendiliğinden yüzde 100 zamlandı.
İstanbul ve Kocaeli dışındaki büyükşehir belediyelerinin sınırları ise nüfusa göre yeniden tanımlanarak genişletildi. Normalde emlak vergileri yıldan yıla yeniden değerleme oranının yarısı kadar artıyor. Buna göre emlak vergi değeri 100 milyar TL olan Büyükçekmece'deki bir fabrikanın 2004 yılında ödediği emlak vergisi 200 milyon TL idi. Hiçbir değişiklik olmasaydı bu fabrika için 2005 yılında 211,20 YTL vergi ödenecekti. Yani ödenecek vergi 2004 yeniden değerleme oranının yarısı kadar (yüzde 5,6) artacaktı. Yapılan değişiklikle bu fabrikanın bulunduğu yer büyükşehir sınırına alındığından ödenecek vergi tablodaki gibi hesaplanacak.

Kültür payı var
Yapılan değişiklik bununla sınırlı değil. Yine 2004 yılında çıkarılan bir kanunla mükelleflere, Emlak Vergisi ile birlikte ayrıca "taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı" ödeme zorunluluğu getirildi. Bütün emlak vergisi mükellefleri için getirilen bu pay ilk olarak 2005 yılında tahsil edilecek. Hem birinci hem de ikinci taksit miktarları ile birlikte, taksit tutarının yüzde 10'u kadar ayrıca katkı payı ödenecek. Buna göre geçen yıl 100 birim vergi ödeyen vatandaşlar bu yıl 105,6 emlak vergisi ve 10,56 katkı payı olmak üzere toplam 116,16 birim ödeme yapacaklar. Yani geçen yıla göre yük yüzde 11, 16 artacak. Büyükşehir kapsamına alınan yerlerde ise toplam yük yüzde 132,32 oranında artacak. <O:P></O:P>
<?:NAMESPACE PREFIX = V /></V:STROKE></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:ULAS></V:PATH><O:LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></O:LOCK></V:SHAPE></V:IMAGE></V:SHAPE><O:P> </O:P>
<O:P></O:P>