<TABLE =Ms&#111;normalTable style="mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=753>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=743 colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">HÜRRİYET<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">17.05.2005, SALI
Başbakan’ın şirket hissesini satış vergisi[/B]<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=720>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞükrüKIZILOT<O:P> </O:P>[/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 60pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>


BAŞBAKAN Erdoğan’ın, ortağı olduğu anonim şirketteki hisselerini satması üzerine, bu satıştan doğan kazancın vergisinin ödenip ödenmediği merak konusu oldu. <O:P></O:P>


Bir soru önergesi ile Başbakanın şirket hissesi satışı dolayısıyla, kaç lira vergi ödediğinin sorulması, bunu yanıtlayan Sanayi Bakanı <?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:PERS&#079;NNAME ProductID="Ali Coşkun" w:st="&#111;n">Ali Coşkun</ST1:PERS&#079;NNAME> ’un da ‘vergi mahremiyeti’ nedeniyle açıklamada bulunamayacağını belirtmesi, kafaları iyice karıştırdı.

Bu arada, çok sayıda Hürriyet okuru ‘Biz de anonim şirket hissesi sattık, bunun vergisi mi var?’ diye sorunca, konuyu açıklamakta yarar gördük.

HİSSE SATIŞININ VERGİSİ

Anonim şirket ortağının, şirketteki hissesini satması olayında, vergi durumu aşağıdaki gibi oluyor.

1- Hisse Senedi Bastıran Şirketler

Anonim şirket, hisse senedi bastırmış ve ortaklarına dağıtmışsa, hisse senetlerinin ne zaman elden çıkarıldığı önemli. Elinde hisse senedi olan ortak, bu hisse senedini iktisap (edinme) tarihinden itibaren, bir yıl geçtikten sonra elden çıkarmışsa, bundan doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun gelir vergisine tabi değil.

Buna göre, örneğin 20.6.2003 tarihinde edinilen 100 milyar TL’lik hisse senedinin, 17 Mayıs 2005 tarihinde 600 milyar TL’ye (600 bin YTL’ye) satılması halinde, bundan doğan kazanç, bir yıllık süre geçtiği için gelir vergisine tabi olmayacak. Bir kuruş vergi ödenmeyecek (Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Md. 80/1).

Hisse senedinin, edinme tarihinden itibaren, bir yıl içinde satılması halinde, bundan doğan kazancın 13 bin YTL’yi aşan kısmı gelir vergisine tabi olacak. Kazancın hesaplanmasında, hissenin edinme değeri, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, DİE tarafından belirlenen TEFE artış oranında artırılıp, satış bedeli ile kıyaslanır (GVK Mük. Md. 81/son). 2005 yılında ortaya çıkan kazancın, 13 bin YTL’yi aşan kısmı ‘değer artış kazancı’ olarak gelir vergisine tabi tutulur (GVK Mük.Md. <ST1:METRICC&#079;NVERTER ProductID="80, f" w:st="&#111;n">80, f</ST1:METRICC&#079;NVERTER> .3).

2- Geçici İlmühaber Satışı

Hisse senedi bastırmamış olan anonim şirketlerin, ortaklarına hisse senedi yerine geçmek üzere ‘ilmühaber’ vermesi de mümkündür. Bu durumda, ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazancın vergilendirilmesi, hisse senedi satışında olduğu gibidir (Bkz. 23.3.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 232 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Yani bir yıllık süre geçtikten sonra yapılan satışlardan elde edilen kazançların tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi değildir. İlmühaberlerin çıkartılması için, herhangi bir resmi kurumdan izin almaya gerek yoktur. Bilgisayarla bile hazırlanıp, çoğaltılabilir. Ancak, yönetim kurulu başkanı ve bir üyenin imzalaması gerekir.

3- Hisse Senedi Bastırmayan Anonim Şirketler

Anonim şirket hisse senedi bastırılmamışsa yani şirketin hisse senedi yoksa, ilmühaber de çıkarmamışsa, hisse satışı bir yıl geçtikten sonra da yapılsa, bundan doğan kazanç ‘Değer Artış Kazancı’ olarak, gelir vergisine tabi tutulur (GVK Mük.Md. 80/4).

Bu durumda, kazancın hesaplanmasında; hissenin edinme değeri, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, TEFE artış oranına göre artırılarak belirlenir. Bu şekilde belirlenen edinme değeri, satış tutarı ile kıyaslanır. 13.000 YTL’yi aşan kısım gelir vergisine tabi tutulur. Yukarıda belirtilen bir yıllık süre, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 2 yıl olarak uygulanacak (Bkz. 5281 Sayılı Kanun’un 27. maddesi).

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, Başbakan’ın anonim şirket hissesi satışı da dahil, hissesini satan herkesin vergi durumu yukarıda açıkladığımız gibi olacak...<O:P> </O:P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=13>
<O:P></O:P> </TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>