<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
13.05.2005, CUMA<O:P> </O:P>
Yurt dışında geçen sürelerin borçlanması<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Resul Kurt <O:P></O:P>[/B]


Sayın Kurt, o kadar insanı aydınlattınız. Ben 18.3.1966 doğumluyum ve 1982 yılından beri Avusturya'da çalışıyorum. 1993 yılından itibaren Avusturya vatandaşı oldum. Memleketime dönsem bir yıl sigortalı olarak çalışsam emekli olmam mümkün mü? Beni de aydınlatırsanız çok sevinirim. Teşekkürler. H.Ali Armağan <O:P></O:P>


Sayın Armağan, Avusturya vatandaşı olduktan sonra Türk vatandaşlığından çıktıysanız ve çifte vatandaşlıktan yararlanmıyorsanız, Türkiye'de yurt dışı borçlanması yapamazsınız. Çifte vatandaşlıktan yararlanıyorsanız veya Türk vatandaşı olursanız borçlanma yapabilirsiniz. Daha önce Türkiye'deki çalışmalarınızdan dolayı sigortalılığınız bulunup bulunmadığını belirtmemişsiniz. Ancak, daha önce Türkiye'de sigortalılık süreniz bulunmadığı ve çifte vatandaşlıktan yararlandığınız varsayılarak sorunuz cevaplandırılacaktır. 3201 sayılı yasaya göre; Yurt dışında çalışmış veya ev kadını olarak bulunmuş ve 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları, isterlerse bu sürelerin tamamını veya bir kısmını, her gün için 5 USD (Amerikan Doları) (10.05.2005 Salı tarihli ve 25811 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/8776 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile günlük 2 USD olan tutar 5 USD'ye çıkarılmıştır) üzerinden borçlanabilirler. 3201 sayılı yasanın 4958 sayılı yasanın 56. maddesiyle değişik 3. maddesine göre; <O:P></O:P>


Halen yurt dışında bulunanlardan, yurt dışına çıkmadan önce Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'na yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler. Hak sahiplerinin borçlanması, yurt dışında çalışmakta iken veya yurda dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu kanunla getirilen haklardan yararlanırlar. Borçlanma talebi dilekçesine, yurt dışı çalışma belgesi, onaylı nüfus hüviyet cüzdanı örneği, pasaportun künye bölümü ile yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren sayfalarının noterlikçe onaylı örneğinin eklenerek ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna başvurularak yurt dışı hizmetlerinin borçlanması yapılabilir. Bu durumda, yurt dışı borçlanması yapmanız halinde emeklilik için gereken sigorta başlangıç tarihiniz 1982 olacağından, kademeli emeklilik yasası uyarınca 47 yaşını tamamlayacağınız 18.3.2013 tarihinde SSK'dan 5150 gün ile emekli olabileceksiniz. <O:P></O:P>


İstirahat alan işçilerin SSK'ya bildirilmesi <O:P></O:P>


Sayın Resul Bey, şirketimizde 04.05.2005 tarihinde mesai saatinde bir iş kazası meydana geldi. Maalesef 07.05.2005 tarihinde de işçimizin vefatı ile sonuçlandı. Bu durumda aylık prim ve hizmet belgesinde kaç gün prim göstermem gerekir. Maalesef SSK'dan kesin bir bilgi alamıyorum. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Kitabınızdaki eksik gün bildirimi ile ilgili kısmı okudum ancak böyle bir ayrıntı gözüme çarpmadı. Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Raziye Dinç <O:P></O:P>


Sayın Dinç, öncelikle başınız sağ olsun. İstirahat alan işçiler için aylık prim ve hizmet belgesinde çalıştığı gün sayısı kadar bildirim yapılması gerekmektedir. Ancak, işverenler dilerse işçisinin ücretini atıfet kabilinden (iyilik olarak) ödeyebilir. Bu durumda işçinin ücretinin ödenmesi halinde istirahat süresinde sigortalı olması ve aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, işçiniz için atıfet kabilinden ücretini ödemeniz halinde mayıs ayı aylık prim ve hizmet belgesinde 7 gün, aksi takdirde de 4 gün bildirim yapmanız gerekmektedir. <O:P></O:P>


Evlenen kadın işçiye kıdem tazminatı verilmesi <O:P></O:P>


Sayın Resul Bey nişanlım özel bir şirkette 3 yıldır çalışıyor evlilik nedeni ile istifa etmeyi düşünüyor, bu konuda tazminat alabilmesi için neler yapmalı nikahtan önce ayrılacağı tarihi işverene bildirmesi (nikahtan hemen sonra ayrılmak için) avantaj sağlar mı? Ne kadar tazminat alabilir? Brüt maaşı 2.500.-YTL ilginiz için teşekkürler. İrfan İşleyen <O:P></O:P>


Sayın İşleyen, işten ayrılan işçiler 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre iş sözleşmelerini feshetmeleri halinde bazı durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Bunlardan birisi de kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi rızası ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda, işçilere kıdem tazminatı verilmesine ilişkin düzenlemedir. Buna göre, nişanlınız evlendiğiniz tarihten itibaren bir yıl içinde kendi isteğiyle ayrılması halinde kıdem tazminatı alabilecektir. 1475/14. maddede; "işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir." denilmesi nedeniyle, kıdem tazminatı tavan tutarı olan 1.648,90 YTL üzerinden hesaplama yapılacak olup, 3 yıldan beri çalıştığı için yaklaşık 4.900.-YTL tutarında kıdem tazminatı alabilir. Burada önemli olan evlendiğiniz tarihten itibaren iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshettiğinin bildirilmesi. Evlenmeden önce bu şekilde bildirim yapılmasına gerek yok. <O:P></O:P>


1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu şerhi <O:P></O:P>


Adalet Bakanlığı, Kararlar Genel Müdürlüğü hakimi Sayın İhsan Çakmak, daha önce yayınladığı şerhli Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan sonra, şerhli Bağ-Kur Kanunu isimli bir kitabını da yayınladı. Uygulamada birçok kişi tarafından eksikliği hissedilen Bağ-Kur mevzuatına ilişkin, yargı kararları, açıklamalar ve kurulduğundan bugüne kadar uygulanan tüm tabloların olduğu şerhli Bağ-Kur Kanunu isimli kitabı edinmek için 0312-480 34 31 veya 0543 845 04 33 numaralı telefonları arayabilirsiniz. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>