<B style="mso-bidi-font-weight: normal">DÜNYA<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">13.05.2005, CUMA<O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><O:P></O:P> [/B]
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 2.2pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=3 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 7.5pt; PADDING-TOP: 7.5pt">
Kapitalizmin Son Direnişi"<O:P> </O:P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 2.25pt; PADDING-LEFT: 2.25pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt" colSpan=2>

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Veysi Seviğ <O:P></O:P>[/B]


Dünyaca ünlü ekonomist Hermando De Soto'nun "Sermayenin Sırrı" (The Mystery of Capital) isimli kitabının hemen başında ilginç bir belirleme yer almaktadır. O'na göre "Kapitalizmin en büyük zaferini kazandığı an, kapitalizmin krize düştüğü andır." <O:P></O:P>


Bir başka görüşe göre de "Aşırı bir güvenle konumunu dünya üzerinde perçinleme çabasındaki kapitalizm, kısa bir sürede kendini korumaya yönelmiştir." (Ertuna, İ. Özer "Kapitalizmin Son Direnişi) <O:P></O:P>


Bilim adamı Prof, Özer Ertuna'ya göre "Günümüzde bir yandan bilim değer kazanıp öne çıkarken, bilimin uygulama alanlarından biri kabul edilen ekonomi, hızla bilimsel özelliklerini kaybetmektedir." <O:P></O:P>


Bu günlerde birçok kişinin elinden düşürmediği bir kitap, içinde bulunduğumuz ekonomik sarmalın geçmişini ve iç yüzünü gün ışığına çıkarmaktadır. <O:P></O:P>


Sayın Ertuna'ya göre "Günümüzde kapitalizm uygulamalarından çıkarları olanlar kapitalizmin bilimsel bir temele dayandığını savunmakta, hatta kapitalizmi kendi çıkarları doğrultusunda geliştirmeye çaba göstermektedir. Kapitalizmin bilimsel bir temele dayandığı görüşü yanıltıcı bir görüştür. Kapitalizm bir sistemdir. Bu sistem, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için kurulur ve geliştirilir. Sistemin yapılan varsayımlar altında hedefleriyle tutarlı olup olmadığı, hedeflerine götürüp götürmediği bilimsel yöntemlerle sınırlanabilir ama bilim varsayımların sorgulanmasını yapmaz, seçilen hedeflerin iyi veya kötü olduğunu sınamaz. Varsayımlar altında saptanan sonuçlara varılması, kapitalizmin bilimsel temeller üzerinde oturduğunu göstermez. Bilim farklı varsayımlar altında varılacak hedeflerini de inceler." <O:P></O:P>


"Kapitalizm kendi hedeflerini gerçekleştirmede daha başarılıdır. Dünya üzerinde zengin zenginleşmekte, yoksul yoksullaşmaktadır. Kapitalizmin bu başarısı sonucu, bilim de kapitalizmin hizmetine girmiştir." <O:P></O:P>


İ. Özer Ertuna, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyesidir. Sayın Ertuna, akademik alanda öğretim üyeliğinin yanı sıra idari görevlerde de bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürlüğü, İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı yürüttüğü idari görevlerden sadece birkaçıdır. Ertuna akademik faaliyet ve görevleri yanında birçok projeye imza atmış ve çeşitli kamu ve özel nitelikli kuruluşlarda da çeşitli tarihlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevleri yapmıştır. Bu bağlamda Başbakanlık Baş Danışmanlığı, Devlet Bakanlığı Başdanışmanlığı, Sümer Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. <O:P></O:P>


Değişik yayın organlarında yabancı dilde ve Türkçe çok sayıda araştırma ve makaleleri yayımlanmış bulunan Ertuna'nın 16 kitabı bulunmaktadır. <O:P></O:P>


Ertuna'nın "Kapitalizmin Son Direnişi" başlıklı kitabı ise dünyanın en ünlü iktisatçısı olarak kabul edilen Hermando De Soto'nun çalışmaları ve yargılarıyla adeta örtüşmektedir. Sayın Ertuna bu kitabında; <O:P></O:P>


. Ekonomi ve güncel ekonomik sistemleri, <O:P></O:P>


. Kapitalizmin insan tanımı, <O:P></O:P>


. Ekonominin itici gücü: Rekabet, <O:P></O:P>


. Piyasaların ekonomiyi yönlendirmesi, <O:P></O:P>


. Piyasa ekonomisinden verilen ilk taviz, <O:P></O:P>


. Piyasaların yanlış yönlendirilmesi ve krizler, <O:P></O:P>


. Piyasalara yansımayan fayda ve maliyetler, <O:P></O:P>


. Talep ve üretim: Teori ve gerçekler, <O:P></O:P>


. Hedef kâr mı, yoksa gelir mi? <O:P></O:P>


. Dış ticaret, <O:P></O:P>


. Yeni dünya düzeni, <O:P></O:P>


. Kapitalizmin son direnişi,ilginç bir biçimde incelenmektedir. <O:P></O:P>


Söz konusu kitap 278 sayfadan oluşmaktadır. Kolay ve akıcı bir biçimde ekonomik yaşamdaki gelişmeleri ve özellikleri, tuzak ve kandırmaları gözler önüne aktaran Sayın Ertuna, bu çalışması ile okurları adeta derin bir uykudan uyandırmayı hedeflemiştir. <O:P></O:P>


O'na göre artık "...kapitalizm büyük bir hırsla son kaleleri fethetmeye çalışmaktadır. Bir yandan kapitalizm sorgulanmayan bir inanç sistemine dönüşmekte, bir yandan da dünyanın yenilenemeyen kaynakları üzerinde hakimiyet kurarak, uluslarüstü şirketler aracılığıyla, ekonomik ve politik alandaki hakimiyetini pekiştirme çabasını sürdürmektedir. Bu durum kapitalizmin son direnişidir." <O:P></O:P>


"Kapitalizmin Son Direnişi", Alfa Yayınları arasında yer almaktadır. Her Türk aydınının, işadamının, emekçisinin, bilim adamının okuması gereken ilginç özverili, deneyimli, samimi bir çalışmanın özlü bir ürünüdür. <O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>
<O:P></O:P>