<TABLE =Ms&#111;normalTable style="mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 3.75pt 3.75pt 3.75pt 3.75pt" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=811>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=801 colSpan=2>
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">HÜRRİYET<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1[/B]<B style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy; mso-bidi-font-weight: normal; mso-bidi-font-family: Arial">1[/B]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">.05.2005, ÇARŞAMBA
Yeni hapis cezaları ve ince noktalar<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 3.75pt; PADDING-LEFT: 3.75pt; PADDING-BOTTOM: 3.75pt; PADDING-TOP: 3.75pt" width=785>
<TABLE =Ms&#111;normalTable style="WIDTH: 60pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=80>
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ŞükrüKIZILOT<O:P> </O:P>[/B]</TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P></O:P> </TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; PADDING-TOP: 0cm">
<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>


YAKINDA vergilerle ilgili hapis cezaları değişecek. Yeni düzenlemede, bazı fiillerin cezası artırılırken, bazılarında hapis cezasının muhatabı değişiyor. <O:P></O:P>


Bu arada, hapis cezalarının paraya çevrilmesinde, ilginç bir tablo ortaya çıkıyor.

Hazırlanan yasa tasarısına göre, hapis cezaları aşağıdaki gibi olacak.

a) 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis

Defter ve kayıtlarında, hesap ve muhasebe hilesi yapanlar, defter, kayıt ve belgelerini tahrif edenler veya gizleyenler, kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakkında, ‘bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası’ uygulanacak (Bu ceza daha önce altı aydan üç yıla kadardı VUK Md. 359/a).

Ceza bir yıldan fazla olursa, paraya çevrilemeyecek. Özellikle yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma fiilinde, ‘teselsül’ yani aynı suçun arka arkaya işlenme fiili varsa, hapis cezası 1/4’ten 3/4’e kadar artırılacak. Örneğin Ocak ve Şubat aylarında, KDV yönünden iki ayrı yanıltıcı belge varsa, teselsül hükümleri uygulanacak.

Bir yıla kadar olan hapis cezaları günlük 20-100 YTL üzerinden, para cezasına çevrilebilecek (Hapis cezası daha önce aylık brüt asgari ücretin yarısı üzerinden, örneğin şu andaki asgari ücrete göre 244 YTL üzerinden paraya çevriliyordu).

b) 30 Aydan 5 Yıla Kadar Hapis

Sahte belge düzenleyen, kullanan ya da defter ve belgelerini yokeden kişilere, ‘30 aydan 5 yıla kadar hapis cezası’ uygulanacak. (Bu ceza daha önce 18 aydan 3 yıla kadardı). Yeni Türk Ceza Yasası ile 2 yıla kadar olan hapis cezalarının ertelenmesine olanak sağlandığı için, sahte belge düzenleme ve kullanma gibi fiilerin asgari cezası ‘30 ay hapis cezası’ olarak belirleniyor. Yapılan bu düzenleme sonucu, hapis cezası paraya çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.

Ceza Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 1 Haziran 2005’ten bir gün sonra yürürlüğe girecek bu değişiklik konusunda, ceza hukukçularının görüşü, Vergi Usul Kanunu’nun konu ile ilgili 359 ve 360. maddelerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği şeklinde...

c) Aracı İhracatçılara Af

Tasarı, aracılı ihracatta naylon fatura kullanımında, aracılık yapan kuruluşların sorumluluklarını kaldırıyor. Sahte ve kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma fiillerinin, aracılı ihracat suretiyle işlenmesi durumunda, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, bu fiillere ilişkin yukarıda yazılı cezalar, ‘imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar’ hakkında uygulanacak.

Bilmeyenler için açıklayalım, aracılı ihracat sisteminde; biri ‘imalatçı tedarikçi’ diğeri de ‘aracı ihracatçı’ yani ‘pasif ihracatçı’ olmak üzere, iki ayrı tüzel kişilik var. Aracı ihracatçı şirketler, malın tedarik ve imali aşamasından sonra devreye giriyorlar. Dış alıcıyı tanımadan ve mal kendisine teslim edilmeden, imalatçı tedarikçiden aldığı malı hiç değiştirmeden, ihracat işlemini gerçekleştiriyorlar. Yapılan düzenleme ile aracı ihracatçı firmaların (DTSŞ ve SDTS hariç) malı temin eden imalatçı-tedarikçi firmaların düzenlediği faturalardan sorumlu tutulması, ‘cezalardaki şahsilik ilkesi’ ne aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılıyor.

Bir anlamda af niteliğinde olan ve Meclis’te nitelikli çoğunlukla yasalaşması gereken bu düzenleme ile ihracata aracılık eden şirketler ve yetkilileri hakkındaki davalar da düşmüş olacak. Böylelikle, son yıllarda basında tartışmalara neden olan bazı ‘hayali ihracat’ davalarında, aracı konumundaki şirketlerin yetkilileri cezalandırılmadan kurtulmuş olacaklar.

İhracat olayının, ülke ekonomisindeki önemi ortada. Burada iyiniyetli ihracatçıları ve bu olaya dürüst bir şekilde aracılık edenleri korumak gerekiyor. Bu doğru ancak kötüniyetli ihracatçıları özellikle ‘hayali ihracat’ yaparak haksız yere vergi iadesi alanlar ile bunlara bilerek yardımcı olanları da en ağır şekilde cezalandırmak gerekiyor.

İşte bu noktada, kamuoyunun kafası karışık... Basında yıllar önce hayali ihracatla ilgili olarak adı ön plana çıkan, bir kısmı da yurtdışına kaçan bazı kişilerin, ‘7.5 yıllık ceza zamanaşımı’ nın dolması nedeniyle, hapse girmekten kurtulmaları da yürekler acısı bir durum...<O:P> </O:P></TD></TR></T></TABLE>