Değerli Meslektaşlarım,


4 sıra numaralı vergi beyannamelerinin SM ve SMMM'lerce imzalanması hakkındaki tebliğ hükmüne göre;


beyannamelerini imzaladığımız mükelleflere ait listeler 16 mayıs 2005 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmek zorundadır.


Hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Atilla Dinçer


Van-SMMM

Edited by: ttbaşar