Afirması tedaştan almış olduğu bir şehrin belli bölümüne ait AG-OG hat tesisi trafo inşaatı montaj ve demontaj işlerini B firmasına yaptırmaktadır.


B firması 2000,2001,2002, ve 2003yıllarında 8 aylık yapılan sözleşme(heryıl yenileniyor) ile bu işi yapmakta idi ve bu tarihlerde taşeron istihkakları üzerinden tevkifat yapılmamıştır.


2004 yılında ise gene bu işi yapmaya devam etmekte fakat arada herhangi bir sözleşme herhangi bir taahhüt (taşeron tarafından) bulunmamaktadır 2004 yılında taşeronun yaptığı hakedişlerden müteahhit firma tarafından vergi tevkifatı yapılmaya başlanmıştır.


taşeron firma açısından yaptığı faaliyet yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak düşünülüp beyannamesinin iş bitimindemi verilmesi gerekir yoksa takvim yılı esasına göremi beyannamesi vermelidir?


görüşleriniz için şimdiden teşekür eder saygılarımı sunarım.