Toplam 7 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 7 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 1.SINIFA GEÇİŞ

 1. #1
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  14.Şubat.2005
  Mesajlar
  295
  merhaba arkadaşlar:
  mükellefın 2005 yılı alışları 147.100,52 ytl satışları ise 134.838,89
  2004 yılı alış 51934,01 satış 76005,31 dır.
  1.sınıfa geçip geçmediği konusunda çelişkide kaldım. düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim.
  iyiçalışmaşar.

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  02.Ocak.2006
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  28
  V.U.K 177. maddesi sorunuzu cevaplamaktadır.
  2005 yılı Alışları :88 000 ytl
  Satışları :120,000 ytl olan gerçek mükellefler bir sonraki yıl, 1. sınıfa tabi olurlar,
  Not: V.U.K 'nun 179. maddesininde göz önünde bulundurulması gerekir.
  Medeni ARİFOĞLU
  SMMM-BİNGÖL
  medeniarifoglu@hotmail.comEdited by: Medeni ARİFOĞLU
  Medeni ARİFOĞLU

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  10.Mart.2006
  Mesajlar
  12
  Değerli Meslektaşlarım,

  Sınıf Değiştirme ile ilgili olarakİzmir SMMM Odasının yayın organı Dayanışma Dergisinde yayınlanan yazımı yararlı olması dileğimleaşağıda bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

  Hüseyin Hamamcılar
  İzmir SMMM


  DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR VE SINIF DEĞİŞTİRME ESASLARI<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

  GİRİŞ:

  2005 Yılının son ayına geldiğimiz bugünlerde V.U.K.nun 176. maddesine göre işletme hesabı esasına göre defter tutmakta olan II. sınıf tüccarların, V.U.K.nun 177. maddesi uyarınca alım, satım ve iş hasılatları bakımından tayin olunan tutarları aşanların 2006 yılında I. sınıf tüccar sayılmaları ve bilanço usulüne göre defter tutmaları mecburiyetlerinin başlamasına ilişkin usul ve esaslar ile hadlerin belirlenmesine ilişkin örnek çalışmalar, İdarece sınıf değiştirme ile ilgili olarak yayınlanmış bulunan genel tebliğ, özelge ile bu konuda Danıştay tarafından verilmiş bulunan kararlar hakkında değerli meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi yazımızın konusunu oluşturmaktadır.


  A- DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR :

  Vergi Usul Kanununun 176.maddesine göre; tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmakta olup, bilanço esasına göre defter tutanlar I.sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ise II. Sınıf tüccar olarak sayılmaktadırlar.
  B.1-) BİRİNCİ SINIF TÜCCARLAR:
  <A style="mso-comment-reference: a_1"></A>[a1]Vergi Usul Kanunun 177. maddesine göre aşağıda yazılı tüccarlar, I. sınıfa dahildirler:
  1. <A style="mso-comment-reference: a_2"></A>[a2]<A style="mso-comment-reference: a_3"></A>[a3]Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı (2006 yılı için 96.000.-YTL) lirayı<A style="mso-comment-reference: a_4"></A>[a4] veya satışlarının tutarı (2006 yılı için 130.000.- YTL) lirayı<A style="mso-comment-reference: a_5"></A>[a5] aşanlar.
  2.<A style="mso-comment-reference: a_6"></A>[a6]<A style="mso-comment-reference: a_7"></A>[a7] Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı (2006 yılı için 52.000.- YTL) <A style="mso-comment-reference: a_8"></A>[a8] lirayı aşanlar.
  3. <A style="mso-comment-reference: a_9"></A>[a9]<A style="mso-comment-reference: a_10"></A>[a10]1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı (2006 yılı için 96.000.- YTL.)<A style="mso-comment-reference: a_11"></A>[a11] lirayı aşanlar.
  4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
  5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);
  6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

  Bilindiği üzere, her yılın son ayında bir sonraki takvim yılında uygulanacak bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri ve miktarları Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilerek resmi gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmektedir. Yazımızın yazıldığı tarihte 2006 yılı içinde uygulanacak had ve miktarları belirleyen 354 Seri No.lu V.U.K. Genel Tebliği Taslağı yayımlanmış, büyük bir ihtimalle de Tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireceğinden 2006 yılı için taslakta yer alan hadler ve rakamlar üzerinden örnek çalışmalar yapılmıştır.

  Tebliğ Taslağında, V.U.K.nun 177.maddesinde yer alan ve 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak had ve miktarlar aşağıda yazılı olduğu şekilde tespit edilmiştir.
  VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2006 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

  <TABLE style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt outset; BORDER-TOP: white 0.75pt outset; BORDER-LEFT: white 0.75pt outset; WIDTH: 369.75pt; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt outset; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=493 border=1>
  <T>
  <TR>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.64%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" width="19%">
  MADDE NO</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 60.88%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" width="60%">
  KONUSU</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  2006 Yılında
  Uygulanacak Miktar (YTL)</TD></TR>
  <TR>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.64%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  MADDE 177-</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 60.88%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="60%">
  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  </TD></TR>
  <TR>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.64%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  </TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 60.88%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="60%">
  1-Yıllık;</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  </TD></TR>
  <TR>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.64%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  </TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 60.88%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="60%">
  - Alış tutarı</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  96.000</TD></TR>
  <TR>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.64%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  </TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 60.88%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="60%">
  -Satış tutarı</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  130.000</TD></TR>
  <TR>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.64%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  </TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 60.88%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="60%">
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  52.000</TD></TR>
  <TR>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.64%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  </TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 60.88%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="60%">
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: white 0.75pt inset; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: white 0.75pt inset; PADDING-LEFT: 0cm; BACKGROUND: white; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: white 0.75pt inset; WIDTH: 19.48%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 0.75pt inset" vAlign=top width="19%">
  96.000</TD></TR></T></TABLE>

  B.2-) İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR:

  <A style="mso-comment-reference: a_12"></A>[a12]Vergi Usul Kanunun 178. maddesine göre aşağıda yazılı tüccarlar, II. sınıfa dahildirler:
  1. 177. maddede yazılı olanların dışında kalanlar;
  2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler.
  Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II. sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.

  C- SINIF DEĞİŞTİRME :

  C.1-) 1. Sınıftan II. Sınıfa geçiş şartları:

  Vergi Usul Kanununun 179/a. maddesine göre; (I)'inciden (II)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından I. sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler:
  1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;
  2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse.

  C.2-) II. Sınıftan I. Sınıfa Geçiş Şartları:
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B] Vergi Usul Kanununun 180/b. maddesine göre; (II)'inciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II. sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I. sınıfa geçerler.<A style="mso-comment-reference: ' _13'"></A>[ 13]
  1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;
  2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse


  C.3-) SINIF DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ÖRNEKLER:

  354 Seri No.lu Tebliğ Taslağından da anlaşılacağı üzere; <A style="mso-comment-reference: a_14"></A>[a14]Vergi Usul Kanunun 177. maddesine göre Bilanço Esasına göre 2006 yılına ait defter tutma hadleri ve uygulanacak miktarlar yukarıda belirtildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.
  İşletme Hesabı esasına göre defter tutmakta olan II. sınıf tüccarların, Bilanço esasına göre defter tutma mecburiyetlerinin başlayıp başlamadıklarının nasıl tesbit edileceği ve bu zorunluluğun ne zaman başlayacağının tayin edilebilmesi için, öncelikle bunların 2005 yılında yapmış oldukları yıllık alım tutarları ile satışlar tutarının, yıllık gayri safi iş hasılatı tutarının veya alım, satım ve hizmet işinin birlikte yapılması halinde bu tutarların ayrı ayrı bilinmesi gerekmektedir.
  ÖRNEK-1:
  2005 yılında işe başlayan ve eczacılık faaliyetinde bulunan ve işletme hesabına göre defter tutmakta olan bir mükellefin 2005 yılındaki mal alımları tutarının 110.000.-YTL. satışlar tutarının 150.000.-YTL. olduğu varsayımıyla 2006 yılında hangi usulde defterin tutulacağı ile ilgili olarak hadlerin tayin edilmesi ve karşılaştırma yapılması:
  Mal alımlarına göre hesaplamalar:
  1.Hesaplama Şekli:
  2005 yılı mal alımları : 2006 yılı haddi Haddi aşan tutar
  110.000.-YTL – 96.000.-YTL = 14.000.-YTL.
  14.000.-YTL / 96.000.-YTL = 0,14

  Mal alım tutarı belirlenen haddi aşmasına rağmen %20’nin altında kaldığından işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam edecektir.

  2.Hesaplama Şekli:
  96.000.-YTL x %1.20 = 115.200.-YTL. 2005 yılında mal alımlarının tutarı bu tutarın altında kaldığından işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam edecektir.
  Mal satışlarına göre hesaplamalar:
  1.Hesaplama Şekli:
  2005 yılı mal satışları: 2006 yılı haddi Haddi aşan tutar
  150.000.-YTL – 130.000.-YTL. = 20.000.-YTL.
  20.000.-YTL / 130.000.-YTL. = 0,15<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
  Mal satışları tutarı belirlenen haddi aşmasına rağmen %20’nin altında kaldığından işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam edecektir.
  2.Hesaplama Şekli:
  130.000.-YTL x %1.20 = 156.000.-YTL. 2005 yılında mal satışlarının tutarı bu tutarın altında kaldığından işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam edecektir.

  İki türlü yapılan hesaplama şekline göre bu mükellefin 2005 yılı alım ve satış tutarları 2006 yılı için belirlenen hadleri aştığı halde, aşan tutarlar %20’nin altında kaldığından 2006 yılında da işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam edecektir.


  ÖRNEK-2:

  Ayakkabı imalatı ve alım satımı ile uğraşan ve 2004 –2005 yıllarında işletme hesabı esasına göre defter tutan gerçek usulde gelir vergisi mükellefinin, 2004 yılı toplam alışları tutarı 95.000.000.000 TL ve satışları tutarı 85.000.000.000 TL’dir . Mükellefin 2005 yılı sonunda alışları toplamı 112.000.-YTL, satışları toplamı ise 115.000.-YTL olarak gerçekleşmiştir. <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
  2004 yılı alış tutarı= 95.000.000.000.-TL. - 2005 yılı haddi= 88.000.-YTL= Aşan tutar=7.000.-YTL. 7.000.-YTL / 88.000.-YTL = % 8<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
  2005 yılı alış tutarı= 112.000.-YTL - 2006 yılı haddi= 96.000.-YTL. = Aşan tutar= 16.000.-YTL.
  16.000.-YTL / 96.000.-YTL = %16

  Bu durumda mükellef 2004 ve 2005 yıllarında arka arkaya iki yılın alışları toplamı 213 sayılı VUK’un 177. maddesinin 1. bendindeki alış tutarına ilişkin hadleri % 20’ye kadar (2004’de % 8, 2005’te % 16) toplamı aştığı için 2006 hesap dönemi başından itibaren bilanço esasında defter tutmaya başlayacaktır.

  ÖRNEK-3:
  2004 yılında işe başlayan ve tuhafiyecilik faaliyetinde bulunan ve hadleri aşmadığından 2005 yılında da işletme hesabına göre defter tutmakta olan bir mükellefin 2004 yılındaki mal alımları tutarının 85.000.000.000.-TL. satışlar tutarının 125.000.000.000.-TL. olduğu, 2005 yılındaki mal alımları tutarının 105.000.-YTL. satışlar tutarının 160.000.-YTL. olduğu varsayımıyla 2006 yılında hangi usulde defterin tutulacağı ile ilgili olarak hadlerin tayin edilmesi ve karşılaştırma yapılması:

  2004 yılı mal alımları : 2005 yılı haddi Haddi aşan tutar
  85.000.000.000.-TL – 80.000.000.000.-TL = 5.000.000.000.-TL.
  5.000.000.000.-TL / 80.000.000.000.-TL = 0,06

  2005 yılı mal alımları : 2006 yılı haddi Haddi aşan tutar
  105.000.-YTL – 96.000.-YTL = 9.000.-YTL.
  9.000.-YTL / 96.000.-YTL = 0,09

  2004 ve 2005 yılı Mal alımlarına göre haddi aşan % toplamı = 0,15


  2004 yılı mal satışları: 2005 yılı haddi Haddi aşan tutar
  125.000.000.000.-TL– 120.000.000.000.-TL. = 5 .000.000.000.-TL.
  5.000.000.000.-TL/ 120.000.000.000.-TL. = 0,04


  2005 yılı mal satışları: 2006 yılı haddi Haddi aşan tutar
  155.000.-YTL – 130.000.-YTL. = 25.000.-YTL.
  25.000.-YTL / 130.000.-YTL. = 0,19<BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
  2004 ve 2005 yılı Mal satışlarına göre haddi aşan % toplamı = 0,23

  Bu mükellefin arka arkaya 2004 ve 2005 yılı alımları %20’yi aşmadığı halde, satış %’leri 2005 ve 2006 yılı için belirlenen hadlerin %20’sini aştığından bu işyeri 2006 yılında bilanço esasına göre defter tutmak zorundadır.

  ÖRNEK-4:
  Kırtasiyecilik faaliyetinin yanı sıra spor-toto, sayısal loto ve milli piyango bayiliği faaliyetinde de bulunan ve işletme hesabına göre defter tutmakta olan bir mükellefin 2005 yılındaki mal alımları tutarının 60.000.-YTL. satışlar tutarının 80.000.-YTL. bayiliklerden dolayı da 10.000.-YTL. komisyon geliri olduğu varsayımıyla 2006 yılında hangi usulde defterin tutulacağı ile ilgili olarak hadlerin tayin edilmesi ve karşılaştırma yapılması:

  2005 yılı mal satışları: 80.000.-YTL.
  2005 yılı iş hasılatı:
  10.000.-YTL. x 5 katı= 50.000.-YTL
  <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Mal satışı+hasılat toplamı= 130.000.-YTL</H2>

  2006 yılı haddi / 96.000.-YTL

  Haddi aşan tutar 34.000.-YTL.

  <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Haddi aşan % 0.35</H2>


  Bu mükellefin 2005 yılı iş hasılatının 5 katı ile satış tutarlarının toplamı 2006 yılı için belirlenen hadleri aşmakta ve aşan tutar %20’nin üstünde olduğundan bu mükellef 2006 yılında bilanço esasına göre defter tutmak zorundadır.

  C.4-) SINIF DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI:

  Danıştay Üçüncü Daire
  Tarih 17.11.1994
  Esas No 1994/1411
  Karar No 1994/3759


  Defter tutma hadleri ile ilgili olarak her ilan edilen alış ve satış tutarlarının ne şekilde ve hangi yıl itibariyle göz önüne alınacağı hk. <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
  İstemin Özeti: Uyuşmazlığın çözümü; 1990 takvim yılındaki mal alış ve satış tutan Kanun'daki hadleri aşmakla birlikte, 1991 takvim yılında tutulacak defterlerin tayinini öngören 20.12.1990 Gün ve 90/1281 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yayımlanan hadleri aşmayan davacının 1991 takvim yılında bilanço esasına göre mi yoksa işletme hesabı esasına göre.mi defter tutması gerektiği hususunun belirlenmesine bağlı bulunmaktadır. <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
  Karar: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 180. maddesinin (b) fıkrasında; iş hacmi bakımından II. sınıfa dahil tüccarların bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, bunların bu şartın tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1. sınıfa geçecekleri öngörülmüştür. Aynı Kanun'un 177. maddesinin 3239 Sayılı Kanun'la değişik 1. bendinde satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 100.000.000 lirayı veya satışlarının tutarı 120.000.000. lirayı aşanların 1. sınıfa dahil olacakları açıklanmış olup bentte yazılı bu tutarlar daha sonra 27.12.1989 Gün ve 89/14921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile alımlar 200.000.000 liraya, satışlar 240.000.000. liraya, 20.12.1990 Gün ve 90/1281 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de alımlar 300.000.000. liraya, satışlar 360.000.000 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Söz konusu kararnamelerden 89/14921 Sayılı •Kararname ile tespit edilen 200.000.000. liralık yıllık alım tutarının 1990 takvim yıllında 90/1281 Sayılı Kararname ile tespit edilen, 300.000.000. liralık yıllık alım tutarının da 1991 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde nazara alınacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Olayda davacının 1991 takvim yılında hangi esasa göre defter tutacağının tayini uyuşmazlık konusu olduğundan, bu belirlemede 1990 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde esas alınacak tutarı öngören 89/14921 Sayılı Kararnamenin değil, 1991 takvim yılında tutulacak defterlerin tayininde esas alınacak tutarları öngören 90/1281 Sayılı Kararnamenin uygulanması gerekmektedir. Bu durumda davacının 1990 yılındaki 241.980.786. liralık alış 269.088.591 liralık satış tutarı bu kararnamede öngörülen 300.000.000 liralık alış ve 360.000.000 liralık satış tutarını aşmadığından 1991 takvim yılında işletme asasına göre defter tutmaya devam etmesi gerektiği anlaşıldığından Vergi Mahkemesi kararının vergi aslı ve buna bağlı kusur cezası ile fon kesintisine ilişkin hüküm fıkralarını onayan Samsun Bölge idare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
  Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcısı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ile Samsun Bölge İdare Mahkemesinin 9.5.1994 Gün ve E: 1994/4, K:1994/63 Sayılı Kararının, 2577 Sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca Kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına,


  T.C.
  DANIŞTAY
  Dokuzuncu Daire
  <H1 style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt">Esas No : 1998/3750 </H1>
  Karar No : 1999/3804
  Özeti :
  Bilanço esasına göre tutulması gereken defter yerine işletme hesabı esasında defter tutulmuş olması halinde, bu defterdeki kayıtların gerçeği yansıtmadığı, matrahın kesin ve doğru olarak tespitine imkân vermediği yolunda herhangi bir somut tespit bulunmadan Katma Değer Vergisi indirimlerinin reddi yoluyla tarhiyat yapılmasında hukuka uygunluktan söz edilemez.
  Temyiz İsteminde Bulunan :....................... Mal Müdürlüğü
  Karşı Taraf :
  Bilanço esasına göre defter tutması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutan yükümlü adına, Katma Değer Vergilerinin bu defterde indirim ko­nusu yapılması ve kayıt edilmesi nedeniyle Katma Değer Vergisi beyannamesinde gösterilen vergilerin indirilemeyeceğinden bahisle inceleme raporuna is­tinaden tarh edilen kaçakçılık cezalı Katma Değer Vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; uyuşmazlıkta bilanço esasına göre defter tutması gereken yü­kümlünün işletme hesabı esasına göre defter tutmasının re'sen takdir sebebi ol­duğu, ancak bir olayda re'sen vergi tarhı için yeterli nedenlerin bulunmasıyla vergi matrahının re'sen takdiri sırasında yükümlülere ait defter kayıtları ve bun­larla ilgili belgelerin kendiliğinden hüküm ifade edemeyeceğinin düşünülemeye­ceği, işletme hesabı esasına göre defter tutan ve bu defterdeki kayıtlarla, da­yanağı belgelerin vergi matrahının doğru ve kesin olarak belirlenmesine el­verişsiz bulunduğu yolunda hiç bir saptama yapılmaksızın, salt defterin bilanço esasına göre tutulmamış olmasının vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine mani teşkil etmeyeceği gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhiyatı terkin
  eden ..... Vergi Mahkemesinin 17.2.1998 tarih ve 1998/52 sayılı Kararının; bi­lanço esasına göre defter tutması gereken yükümlünün işletme hesabı esasına göre tuttuğu defter yasal olmadığından ve 3065 sayılı Yasanın 34/1 inci madde hükmü gereği yasal olmayan defterde yer alan indirimler kabul edilemeyece­ğinden tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.</

 4. #4
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  Hüseyin Bey Merhaba. Sizleri aramızda görmek çok güzel. Eminim güzel yazı ve yorumlarınızla formumuza renk katacaksınız.


  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  10.Mart.2006
  Mesajlar
  12
  Sevgili Kardeşim Mustafa,

  Nazik duygu ve düşüncelerin için teşekkür ederim. Benim bu forumda
  yer almama sebep olduğun için seni gerçekten tebrik ederim. İçerik ve mevzuatolarak gayet zengin olan siteyi hazırlayan sayın Mustafa Gülşen'e de bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.

  Ben de meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla bilgilerim dahilinde her türlü katkıda bulunmak için elimden geldiğinceforumda yer almayı arzu etmekteyim.

  Tüm meslektaşlarımıza saygılarımı sunar, iyi çalışmalar dilerim.

  Hüseyin Hamamcılar
  İzmir SMMM


 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  02.Ocak.2006
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  28


  Sayın okurlar, 2006 yılı 1. sınıfa geçişi belirleyen hadler, 2005 yılında yayınlanan hadlerdir. 2006 yayınlanan hadler2007 yılı içindir. Bunun içidir ki 2006 yılı 1,sınıfa geçip geçmediği Alıilar 88 000 Satışların 120 000 olarak dikkate alınması gerekir.
  Medeni ARİFOĞLU

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  10.Mart.2006
  Mesajlar
  12
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">
  Değerli Meslektaşlarım,

  Aşağıda yer alan 19.12.2000 tarihinde yayınlanmış bulunan 289 Sıra Nolu V.U.K. Genel Tebliğinin üçüncü fıkrasının (Bu defa, 2001 yılında tutulacak defterlerin tayininde nazara alınacak hadler) iyice irdelenmesi ve yorumlanmasından 354 Sıra Nolu V.U.K.Genel Tebliği ile yayınlanmış bulunan hadlerin yani yıllık alış tutarı 96.000 YTL. Satış tutarı 130.000 YTL. nin 2006 yılında tutulacak defterlerin tayinindenazara alınması gerekmektedir.

  Ayrıca yukarıda yer alan Danıştay 3.Dairesikararının da bu görüşümüzü teyit etmekte olduğunu, bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim

  Hüseyin Hamamcılar
  İzmir SMMM


  Maliye Bakanlığından:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SIRA NO: 289[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">(19.12.2000 tarih ve 24265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)[/B]
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
  213 Sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 414. maddesinin üçüncü fıkrasında "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek para ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
  Bu hüküm uyarınca Vergi Usul Kanununda yer alan ve 01/01/2000 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak maktu had ve miktarlar 281 sıra numaralı [1][1] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştu.
  Bu defa, 2001 yılında tutulacak defterlerin tayininde nazara alınacak hadler ile 01/01/2001 tarihinden geçerli olmak üzere muhtarların karne tasdikinde alacağı harca ilişkin miktar 2000 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 56.0) artırılmak suretiyle tespit edilmiş ve bu miktarlar ekli listede gösterilmiştir.
  Tebliğ olunur.

  EK : 1 Liste
  <TABLE =Ms&#111;normalTable style="MARGIN-LEFT: 19.6pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 480" cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR style="mso-yfti-irow: 0">
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 404pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=539 colSpan=3>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2001 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar[/B]</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 1">
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 297.65pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=bottom width=397>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde No - Konusu[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 14.2pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=19>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: medium n&#111;ne; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium n&#111;ne; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium n&#111;ne; WIDTH: 92.15pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=123>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">2001 Yılında Uygulanacak Miktar (TL)[/B]</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 2">
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 297.65pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=397>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 14.2pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=19>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 92.15pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=123>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 3">
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 297.65pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=397>
  1- Yıllık alışların tutarı<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 14.2pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=19>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 92.15pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=123>
  34.000.000.000<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 4">
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 297.65pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=397>
  Yıllık satışların tutarı</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 14.2pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=19>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 92.15pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=123>
  42.000.000.000</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 5">
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 297.65pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=397>
  2- Gayrisafi iş hasılatı</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 14.2pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=19>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 92.15pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=123>
  17.000.000.000</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 6">
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 297.65pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=397>
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 14.2pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=19>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 92.15pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=123>
  34.000.000.000</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 7; mso-yfti-lastrow: yes">
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 297.65pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=397>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Madde 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 14.2pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=19>
  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]</TD>
  <TD style="PADDING-RIGHT: 5.4pt; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 92.15pt; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top width=123>
  460.000</TD></TR></T></TABLE>

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •