<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Medeni ARİFOĞLU-BİNGÖL[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Ser.Muh.Mali Müşavir[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">medeniarifoglu@hotmail.com[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SSK VE BAĞ-KUR PRİM AFFI ÇIKTI<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
Uzun sureden beridir beklediğimiz sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören af yasa tasarısı nihayet, 22 Şubat 2006 günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Yasaya göre, 31 Mart 2005 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan özel sektör işverenlerinin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları yeniden yapılandırılacak.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">YASA HANGİ DÖNEMLERİ KAPSIYOR[/B]
Yeni yapılandırma da, 100 Bin YTL’nin altında olan borçlar ile 100 YTL’nin üstünde olan borçlar ayrı ayrı değerlendirilecek,

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">100 BİN YTL’NİN ALTINDA OLAN BORÇLAR[/B]
Bağ-Kur kapsamında olan sigortalılar ile borç aslı 100 bin YTL'nin altında olan SSK kapsamındaki özel sektör borçlarında, 31 Aralık 1998 öncesi dönemler için yürürlükteki oranlar esas alınarak gecikme zammı hesaplanacak. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren ise yeniden yapılandırılma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar olan TEFE ve ÜFE oranları uygulanarak, yapılandırmaya esas olacak borçlar hesaplanacak. 01,01,1999-31,03,2005 dönemleri yasadan faydalanacak, ilgili tarihlerden önceki ve sonraki prim borçları yasa kapsamında değerlendirilmeyecek.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">100 BİN YTL’NİN ÜSTÜNDE OLAN BORÇLAR[/B]
Borçlardan asıl tutarı 100 bin YTL'nin üstünde olanlar için yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı ayın sonuna kadar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanarak borç tutarı tespit edilecek. Borçluların, “Zor Durum” halleri dikkate alınarak, %30 lara varan indirimler uygulanacak,

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BAŞVURUNUN SÜRESİ [/B]
Bu borçlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren <B style="mso-bidi-font-weight: normal">2 ay[/B] içinde başvurulması halinde yeniden yapılandırılacak.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">BORÇLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ [/B]
Yeniden yapılandırılan borçların, başvuru tarihine göre aylık bazda hesaplanacak borcun ağırlıklı yaşı ve borcun miktarı dikkate alınarak, peşin veya 60 ayı geçmemek üzere eşit taksitle ödenmesine, ilk taksit ödeme süresini belirlemeye, başvuru süresinin bir aya kadar
uzatılmasına, ''çok zor durum'' halinin uygulanmasına ilişkin hususlar ile diğer usul ve esasları belirlemeye, SSK ve BAĞ-KUR'un yönetim kurulları yetkili olacak.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">TAKSİTLENDİRMEDE FAİZ OARANLARI[/B]
Yeniden yapılandırılan borcun tamamının veya bir kısmının taksitle ödenmek istenilmesi halinde, taksitlendirilen toplam borca, 12 ayda ödenirse yıllık yüzde 4, 12 ayı aşan ancak 24 ayı aşmayan sürede ödenirse yıllık yüzde 5, 24 ayı aşan sürede ödenirse de yıllık yüzde 6 oranında taksitlendirme farkı ilave edilecek.
Taksitlerini bir takvim yılında 3 defadan fazla ödemeyenler, yeniden yapılandırma hakkını kaybedecek.
Yapılandırmadan sonra SSK prim ve diğer alacaklarının süresi içinde ve tam olarak ödenmemesi halinde; ödenmeyen kısmına, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede, her ay için yüzde 3 oranında gecikme cezası uygulanacak

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SAĞLIKTAN YARARLANMANIN DURUMU[/B]
Taksitlendirilen toplam borçlarının yüzde 25'ini peşin veya 4 taksitini cari ay primleriyle ödeyen BAĞ-KUR'lular, sağlık sigortasından yararlandırılacak.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">SİGORTALILIĞIN DURDURULMASI DURUMU[/B]
Kurumuna 5 yıl ve daha uzun süreye ilişkin prim borcu bulunanlara, yapılandırmadan faydalanabilmeleri için önce bildirim yapılacak; bu borçların ödenmemesi halinde sigortalılık durdurulacak. Prim borcu süreleri de sigortalılık süresi olarak değerlendirilemeyecek ve bu
sürelere ilişkin kurum alacakları takip edilmeyecek.
Borçlarını ödemek isteyenler, en son bulundukları basamağın ödeme tarihindeki tutarı üzerinden ödeme yapmaları halinde, bu süreler, yeniden sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek.
Yasanın yürürlüğe girmesiyle, sosyal güvenlik kurumlarına olan borçlarını yeniden yapılandırmayan işverenler, devletten aldıkları teşviklerden yararlanamayacaklar. Haksız olarak yararlananlardan ise bu teşvikler geri alınacak