<B style="mso-bidi-font-weight: normal">YATIRIMLARDA ENERJİ DESTEĞİ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />[/B]
Ekonomik, Sosyal ve gelişmişlik yönleri ile geri kalmış illerde belli oranlarda, Devletin Enerji Desteğini sağlaması sureti ile yatırımların ve istihdam imkânlarının arttırılması amaçlanmaktadır.<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">KAPSAMA DAHİL İL’LERİN KRİTERİ:[/B]
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu il’ler dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller ile kalkınmada öncelikli il’ler bu kapsamda değerlendirilmektedir<B style="mso-bidi-font-weight: normal">.[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/B]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">ENERJİ DESTEĞİNDEN FAYDALANMA SÜRESİ VE ŞARTLARI[/B]
Kapsam dahilindeki illerde 01.04.2005-31.12.2008 tarihleri arasında uygulanmak üzere, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10 işçi çalıştıran
İmalat sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise asgari 30 işçi çalıştıran işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin % 20'si Hazine tarafından karşılanmaktadır.
Bu orana asgari sayıdan sonraki her bir işçi için 0,5 puan eklenir. Hazinece karşılanacak oran, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde faaliyette bulunan işletmeler için yüzde elliyi, diğer alanlarda faaliyette bulunan işletmeler için yüzde kırkı geçemez.

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">YASA ÇIKMADAN ÖNCE İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARIN DURUMU [/B]
Bu Kanun kapsamındaki illerde 1.4.2005 tarihinden önce yukarıdaki fıkrada belirtilen alanlarda faaliyete geçmiş olan işletmeler, 1.1.2005 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş oldukları, en son aylık prim ve hizmet belgesinde bildirdikleri işçi sayılarını, 1.4.2005 tarihinden itibaren fiilen ve sürekli olarak; hayvancılık, seracılık, sertifikalı tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında en az yüzde yirmi oranında artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari on kişiye ulaşması, Örnek: 8 kişi çalıştırılmakta ise en az %20 artışı olan 1,6 Yani, 2 işçi daha ilave alınacak ve toplam sayı da 10 kişiden aşağı olmayacak.
İmalât sanayi, madencilik, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise, en az yüzde yirmi oranında artırmaları ve çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari otuz kişiye ulaşması halinde, yüzde yirmi oranında elektrik enerji desteğinden yararlanır. Bundan sonraki her bir işçi için destek oranı 0,5 puan artırılır. Örnek: yasadan önce 25 kişi çalıştırmakta olan bir firma %20 ilave işçi olan 5 kişi daha çalıştırmak ve sayının da 30’un üzerine çıkartılması kaydı ile yasadan faydalanma söz konusu olacaktır.
Yararlanılabilecek destek oranı organize sanayi veya endüstri bölgesinde kurulu işletmeler için yüzde elliyi, diğer alanlarda kurulu bulunan işletmeler için yüzde kırkı geçemez.
Fiilen ve sürekli olarak çalıştırılan işçi sayısının tespitinde, aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınır.
Medeni ARİFOĞLU
Ser.Muh.Mali Müşavir