Toplam 6 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 6 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: K2 BELGESİ HAKKINDA

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  08.Ocak.2006
  Nereden
  Konya
  Mesajlar
  3,798


  Değerli Formdaşlarım


  Çiftçilik yapan bir kişinin hususi kamyonu var.Kendi mahsullerini fabrikaya taşımak için kullanıyor.Bu kişiK2 belgesi çıkartmak zorundamı.Bu hususta değerli görüşlerinize ihtiyacım var,şimdiden teşekkür ederim.
  <font color=RED>Ahiret\'te Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Takdirde Fani Dünyada Bıraktığın Eserlerede Kıymet Verme..!!! {Mesnev-i Nuriye}</font>

  <font color=BLUE>SMMM Mehmet DEMİRAYAK </font>

 2. #2
  Üye
  Üyelik tarihi
  14.Kasım.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  55
  · Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 25.02.2004 tarihinden önce yurtiçi eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, başvurudaki şartlardan Yönetmeliğin 12 nci maddesinin e) ve f) bentleri ile 13 üncü maddesindeki özel şartlar aranmaksızın 25.02.2006 tarihine kadar yetki belgesi almak zorundadırlar.
  · Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin yayımı tarihinden önce (25 Şubat 2004)yurt içi eşya taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren ve 25.02.2006 tarihine kadar K1 yetki belgesi almak üzere gerekli şartları sağlayarak başvuran gerçek kişilerden; bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen 25 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt kapasitesine sahip olma şartı ile 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ( e) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etme şartı bu faaliyete devam ettikleri sürece aranmayacaktır.
  ·Başvurularda, tüzel kişiliklerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin e) bendinde istenilen mesleki yeterlilik belgesi şartı 30/06/2006 tarihine kadar aranmayacaktır.
  · Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (d) bendi gereği taşıtların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunluluğu; K2 yetki belgeleri için ihtiyaridir. (zorunlu değildir)
  ·Yapılacak taşıt ilavelerinde ve geçerlilik süresi uzatılan taşıt kartları için, tam ücret olan 50 YTL ücret alınacaktır. Taşıt belgesinden, taşıt düşüm işlemi yapılırken taşıt kartını zayii ettiğini beyan eden ve bununla ilgili gazete ilanını ibraz edenlerin düşüm işlemi yapılacak, herhangi bir müeyyide uygulanmayacaktır. Ancak zayii olduğu beyan edilen taşıt kartının yenisinin talep edilmesi halinde taşıt kartı ücreti, tam ücretin (50 YTL’ nin) % 50 fazlası ile tahsil edilecektir.
  ·Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği; yasal mücbir sebepler hariç, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre; iptal edilen, geçersiz sayılan veya süresi sona eren yetki belgelerinin zayii olduğu beyan edilerek iade edilmemesi halinde, işlem sırasında yetki belgesi ve taşıt kartı tam ücretinin %50 fazlası alınarak yetki belgesi düzenlenir.
  · K1 yetki belgesi sahipleri, taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını hem kendisine ait eşya/yüklerin taşınmasında hem de ticari amaçla başkalarına ait eşyanın/yükün taşınmasında kullanabilirler. Bu durumda olanlar için ayrıca K2 yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
  ·Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan ibrazı zorunlu belgelerden; cumhuriyet savcılığından alınmış adli sicil kaydı belgeleri, K2 yetki belgesi talep edenlerden istenmeyecektir.
  ·Resmi kurum ve kuruluşların ticari nitelikte olmayan ve herhangi bir ticari gelir elde edilmeyen, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendi taşıtlarıyla yaptıkları taşımalar ve bu amaçla kullandıkları taşıtlar için herhangi bir yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
  ·Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla; il sınırları dahilinde yapılan eşya taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25.02.2008 tarihine kadar yetki belgesi alma şartı aranmayacaktır.
  ·Yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere K türü yetki belgesi alan/alacak olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgelerine kayıtlı/kaydedilecek taşıtları için 01.01.2009 tarihine kadar yaş şartı aranmayacaktır.
  ·K1, K2 ve K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşımalarda kullanabilirler. Bu yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerine sözleşmeli (kiralık) taşıt ilavesi yapılmayacaktır.
  ·Taşıtların yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacak, römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmayacaktır. Kamyon tek başına veya trafik tescil belgesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorku ile birlikte, çekiciler ise yarı römorkları ile birlikte bir birim taşıt sayılacak, çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar asgari kapasitenin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
  ·Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt zorunluluğu olmakla beraber, Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olanlardan bu durumlarını belgelemeleri halinde 25.02.2006 tarihine kadar Ticaret Odasına kayıt zorunluluğu aranmayacaktır.

  25.02.2006 tarihine kadar uygulanacak indirimli Yetki Belgesi ücretleri
  <DIV align=center>
  <TABLE border=1 cellPadding=0 cellSpacing=1 =Ms&#111;normalTable height=172 style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; MARGIN-LEFT: 37.2pt; WIDTH: 80%">
  <T>
  <TR style="HEIGHT: 21.7pt">
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 61px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 21%">
  BELGE TÜRÜ</TD>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 61px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 31%">TAM ÜCRET</TD>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 61px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 46%">25.02.2006 tarihine kadar %87 indirimli ücret</TD></TR>
  <TR style="HEIGHT: 13.65pt">
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 21%">
  K1</TD>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 31%">10 000 YTL</TD>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 46%">
  1 300 YTL </TD></TR>
  <TR style="HEIGHT: 14.9pt">
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 21%">
  K2</TD>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 31%">5 000 YTL</TD>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 46%">
  650 YTL </TD></TR>
  <TR style="HEIGHT: 14.4pt">
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 21%">
  K3</TD>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 31%">5 000 YTL</TD>
  <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 33px; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; PADDING-TOP: 0.75pt; WIDTH: 46%">
  650 YTL </TD></TR></T></TABLE>

  Not: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik 18.01.2006 tarih ve 26053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliğe göre tek araç sahibi gerçek kişiler 25.02.2006 tarihine kadar % 97 indirimle 300,00 YTL karşılığı yetki belgesi alacaklardır
  Forum

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  01.Kasım.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  17


  Merhabalar


  Bir ekleme yapmak istiyorum


  sayın 999333 açıklamasının sonuna yazmış olduğu not ta "Not: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik 18.01.2006 tarih ve 26053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliğe göre tek araç sahibi gerçek kişiler 25.02.2006 tarihine kadar % 97 indirimle 300,00 YTL karşılığı yetki belgesi alacaklardır"


  demiş unutulmasın ki bu K1 Yetki Belgesi alacak tek taşıt sahibi gerçek kişilere uygulanacak...


  Saygılarımla ... 4. #4
  Üye
  Üyelik tarihi
  31.Aralık.2005
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  55


  Merhabalar,


  Bu konuya şunları eklemekde fayda var.Eğer kendi işi ile iştigal olmak üzere (örnek:çiftçi)belediye ve il sınırları içerisinde masullerini taşıyor ve taşıtın toplam ağırlığı masul dahil 3,5 tonu geçmiyorsa K-2 Belgesi alması zorunlu değildir.


  Eğer il sınırları dışına çıkıyor ise kendi mallarını taşısa dahi k-2 belgesi almak zorunluluğu vardır.


  Aziz KARADAĞ


  Msn: azizkaradag@hotmail.com
  A.KARADAĞ

 5. #5
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  08.Ocak.2006
  Nereden
  Konya
  Mesajlar
  3,798


  Değerli Formdaşlarım


  Çiftçilikle uğraşanların kullandığı araçlar yüklü miktarı çoğunlukla 3,5 tonu geçmekte.Dolayısıyle genelde almaları gerekiyor.İstenen belgelere artı olarak çiftçilik kayıt formu+İkametgah ilmuhaberini istiyorlar.Değerli formdaşlarım son 1 haftadır günlerim yoğunlukla K1/K2 Belgelerini hazırlamakla geçti. KDV ve MUHTASARlarım akşama kaldı.İşlerimiz bu günlerde yoğun Allah hepimize kolaylık versin.
  <font color=RED>Ahiret\'te Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Takdirde Fani Dünyada Bıraktığın Eserlerede Kıymet Verme..!!! {Mesnev-i Nuriye}</font>

  <font color=BLUE>SMMM Mehmet DEMİRAYAK </font>

 6. #6
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  14.Aralık.2005
  Nereden
  SMMM
  Mesajlar
  295


  BEN BU BELGE İŞLEMLERİ İÇİN 50.00 YTL ALIYORUM


  TÜM MESLEKTAŞLARIMINDA ALMALARINI İSTERİM


  HERKEZE KOLAY GELSİN[img]smileys/smiley2.gif[/img]

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •