<!--[if gte vml 1]>


</v:ulas>

<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
</v:shape>

</v:shape><![endif]-->[img]file:///C:/DOCUME%7E1/as/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/img]<!--[if gte mso 9]><>
<o:OLE ="" ProgID="" ShapeID="_x0000_i1025" DrawAspect="C&#111;ntent"
ID="_1201765013">
</o:OLE>
</><![endif]--></span>

İZMİR TİCARET ODASI</span>

</span>

</span>

<h1>Üyelerimize Karayolu Taşıma Yönetmeliği İle İlgili Önemli Duyuru</h1>

</span>

</span>

18.01.2006
tarih ve 26053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu
Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hüküm altına
alınan maddelere ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.Anılan
Yönetmelik ile hüküm altına alınan bazı önemli değişiklikler şunlardır;

</span>

ü </span></span></span>“C” yetki belgesinin tanımındaki
“uluslararası” ibaresi “uluslararası ve yurtiçi” olarak değiştirilmiştir.</span>

</span>

<b style="">Bu değişiklik ile; uluslararası eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunan
ve “C2” yetki belgeli firmaların yurtiçinde taşıma yapabilmeleri için almaları
gereken “K1” yetki belgeleri istenmeyecektir.</span>[/b]

</span>

ü </span></span></span>Yetki belgesi almanın veya
yenilemenin genel şartlarında “kanunla kurulmuş olan, ilgili ticaret odaları
veya ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmaları” ifadesine “esnaf ve
sanatkarlar odalarına kayıtlı olmaları” ifadesi eklenmiştir.</span>

</span>

<b style="">Bu değişiklik ile, İlimizde faaliyet gösteren Kamyon ve Kamyonetçiler
Odası’na kayıtlı kamyoncu esnafının Odamıza kayıt olma zorunluluğu kalkmıştır.</span>[/b]

</span>

ü </span></span></span>25.02.2004 tarihinden (Yönetmeliğin
yürürlük tarihi) önce fiilen uluslararası lojistik işletmeciliği yaptığını
belgeleyen “C2” yetki belgesi sahipleri 25.02.2006 tarihine kadar “L2” yetki
belgelerini % 40 indirimli olarak alabileceklerdir. Yanısıra, 2500 m2’lik
açık/kapalı alan şartı aranmayacaktır.</span>

</span>

ü </span></span></span>25.02.2004 tarihinden (Yönetmeliğin
yürürlük tarihi) önce uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yaptığını
belgeleyen “C5”, “G” ve “H” yetki belgesi sahipleri 25.02.2006 tarihine kadar
“R2” yetki belgelerini % 40 indirimli olarak alabileceklerdir. Yanısıra, 2500
m2’lik açık/kapalı alan şartı aranmayacaktır.</span>

</span>

<b style="">Bu değişiklikler ile “C2” yetki belgeli bir firma, “L2” yetki belgesini,
“C5”, “G” ve “H” yetki belgelir bir firma, “R2” yetki belgesini 200.000 YTL.
yerine 120.000 YTL. ödeyerek alabilecektir.</span>[/b]

</span>

</span>

</span>

</span>

</span>

</span>

ü </span></span></span>Geçici 11. maddenin (g) fıkrasının
sonuna “yurtiçi lojistik işletmeciliği veya taşıma işleri organizatörlüğü yapan
gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilere, 25.02.2006
tarihine kadar yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunmaları ve indirimli
ücreti ödemeleri kaydıyla “L1” yetki belgesi ücreti % 40, “R1” yetki belgesi
ücreti % 60 oranında indirimli olarak uygulanır” ifadesi eklenmiştir.</span>

</span>

<b style="">Bu değişiklik ile, “L1” yetki belgesi için 100.000 YTL. yerine 60.000
YTL., “R1” yetki belgeleri için 150.000 YTL. yerine 60.000 YTL. ödenecektir.</span>[/b]

</span>

ü </span></span></span>Geçici 11. maddenin (l) fıkrasının
sonuna “K1 yetki belgesi alacak tek taşıt sahibi gerçek kişilere ise;25.02.2006
tarihine kadar yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunmaları ve indirimli
ücreti ödemeleri kaydıyla yetki belgesi ücreti % 97 oranında indirimli olarak
uygulanır” ifadesi eklenmiştir.</span>

</span>

<b style="">Bu değişiklik ile, “K1” yetki belgesi alacak tek taşıt sahibi gerçek
kişiler
10.000 YTL. yerine 300 YTL. ödeyeceklerdir. Birden fazla aracı olan
gerçek kişiler ile tüzel kişiler için bu indirim oranı % 87 olup, ödenecek
tutar 1.350 YTL.’dir.</span>[/b]DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN:</span>

<b style="">T.C. Ulaştırma
Bakanlığı </span>T.C.
Ulaştırma Bakanlığı</span>[/b]

<b style="">İzmir Bölge
Müdürlüğü</span>
[/b]<b style=""> </span>Kara
Ulaştırması Genel Müdürlüğü
</span>[/b]

Adres: Atatürk Cad. No:99 Alsancak-İZMİR </span>Hakkı Turayliç Cad. No:5
Emek-ANKARA</span>

463 09 00 (5 hat) </span>0.312.
550 11 97 - 0.312. 550 11 99</span>

464 81 86 </span>0.312.
550 12 00 - 0.312. 550 12 20</span>

464 80 87-464 81 20 (faks) </span>0.312.
550 12 27 – 0.312. 212 08 49(faks)</span>

</span>

</span><b style="">İzmir Ticaret Odası[/b] (Ömür Kanalcı): 498
42 22 – 441 77 77 (dahili:222)</span>

</span> </span>E-mail: omur.kanalci@izto.org.tr</span>

Önemle
duyururuz.

<h2 style="">İZMİR TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU</span></h2></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>

<b style="">KARAYOLU TAŞIMA
YÖNETMELİĞİ’NİN 18.01.2006 TARİHLİ SON DEĞİŞİKLİKLERİ</span>
[/b]</span>

<t></t><table style="border: medium n&#111;ne ; margin-left: -30.6pt; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<t><tr style="">
<td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" valign="top" width="120">
<b style="">MADDE NO</span>[/b]
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
<b style="">ESKİ HALİ</span>[/b]
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
<b style="">YENİ HALİ</span>[/b]
</td>
</tr>
<tr style="">
<td rowspan="7" style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" width="120">
<b style="">Madde 11</span>[/b]
Yetki Belgesi Türleri</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
C Yetki belgesi: Ticari amaçla <b style="">uluslararası[/b] eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere
verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
C Yetki belgesi: Ticari amaçla <b style="">uluslararası ve yurtiçi[/b] eşya taşımacılığı yapacak gerçek
ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
G2 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası[/b]
eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
G2 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası
ve yurtiçi
[/b] eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
G4 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası[/b]
kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
G4 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası
ve yurtiçi
[/b] kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
H2 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası[/b]
eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
H2 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası
ve yurtiçi
[/b] eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
L2 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası[/b]
lojistik işletmeciliği yapacaklara</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
L2 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası
ve yurtiçi
[/b] lojistik işletmeciliği yapacaklara</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
M3 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası[/b]
kargo işletmeciliği yapacaklara</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
M3 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası
ve yurtiçi
[/b] kargo işletmeciliği yapacaklara</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
R2 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası[/b]
taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
R2 Yetki belgesi: <b style="">Uluslararası
ve yurtiçi
[/b] taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklara</span>
</td>
</tr>
</t></table></span>

<t></t><table style="border: medium n&#111;ne ; margin-left: -30.6pt; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<t><tr style="">
<td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" width="120">
<b style="">Madde 12</span>[/b]
Yetki Belgesi Almanın veya
Yenilemenin Genel Şartları</span>
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
d) Kanunla kurulmuş olan, ilgili ticaret odaları veya
ticaret ve sanayi odalarına kayıt olmaları</span>
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
d) Kanunla kurulmuş olan, ilgili ticaret odaları veya
ticaret ve sanayi odaları veya <b style="">esnaf
ve sanatkarlar odalarına kayıtlı olmaları
[/b] şeklinde değiştirilmiştir</span>
</td>
</tr>
</t></table></span>

<t></t><table style="border: medium n&#111;ne ; margin-left: -30.6pt; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<t><tr style="">
<td rowspan="4" style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" width="120">
<b style="">Madde 13</span>[/b]
Yetki Belgesi Almanın veya
Yenilemenin Özel Şartları</span>
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
“B1 yetki belgesi almak için başvuranların;"
başlıklı bölümünde yer alan "<b style="">Buralarda
faal taşımacı olduklarını mahalli ve mülki makamlardan aldıkları bir yazı ile
belgelemesi
[/b]…</span>
</span>
(Not) B1</span>: Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile
düzenli yolcu taşımacılığı …</span>
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
Bu ifade yürürlükten
kaldırılmıştır.</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
"C Türü yetki belgeleri için" başlıklı
bölümünde yer alan "<b style="">C2 yetki
belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3,
K1 yetki belgelerini de alabilirler
[/b]"</span>
</span>
(Not) C3</span>: (uluslararası) Ev ve büro </span>eşyası taşımacılığı …</span>
</span>
(Not) K3</span>: (yurtiçi) Ev ve büro
</span>eşyası taşımacılığı …</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
"<b style="">C2 yetki
belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3
yetki belgesi alabilirler
[/b]" şeklinde değiştirilmiş,</span>
</span>
aynı bölümün sonunda yer alan "<b style="">C3 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir
şart aranmaksızın K3 yetki belgesini de alabilirler
[/b]" ifadesi
yürürlükten kaldırılmıştır.</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
“D1 yetki belgesi almak için başvuranların" başlıklı
bölümünde yer alan "<b style="">2)
Taşımacıların veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği
varış noktalarındaki en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya
birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları,
ayrıca buralarda faal taşımacı olduklarını da mahalli ve mülki makamlardan
aldıkları bir yazı ile belgelemeleri
[/b]," ifadesi</span>
</span>
(Not) D1</span>: Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüs ile
düzenli yolcu taşımacılığı …</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
"<b style="">Buralarda
faal taşımacı olduklarını mahalli ve mülki makamlardan aldıkları bir yazı ile
belgelemesi
[/b]” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
"L Türü yetki belgeleri için" başlıklı
bölümünde yer alan "<b style="">L2 yetki
belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3,
K1, K3 ve L1 yetki belgelerini alabilirler
[/b].</span>
</span>
(Not) L1</span>: (yurtiçi) lojistik işletmeciliği …</span>
</span>
(Not) L2</span>: (uluslararası) lojistik işletmeciliği …</span>
</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
"<b style="">L2 yetki
belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın C3
yetki belgesi alabilirler
[/b]" şeklinde değiştirilmiştir.</span>
</td>
</tr>
</t></table></span>

<t></t><table style="border: medium n&#111;ne ; margin-left: -30.6pt; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<t><tr style="">
<td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" valign="top" width="120">
<b style="">MADDE NO</span>[/b]
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
<b style="">ESKİ HALİ</span>[/b]
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
<b style="">YENİ HALİ</span>[/b]
</td>
</tr>
<tr style="">
<td rowspan="4" style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" width="120">
<b style="">Madde 13</span>[/b]
Yetki Belgesi Almanın veya
Yenilemenin Özel Şartları</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
"M Türü yetki belgeleri için" başlıklı
bölümünde yer alan "<b style="">M2 yetki
belgesi sahipleri bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın M1
yetki belgesini alabilirler …
[/b]</span>
</span>
</span>
"<b style="">M3 yetki
belgesi sahipleri, M2 yetki belgesi almak için başvuranların (2) numaralı alt
bendindeki şartları yerine getirmeleri ve bedelini ödemeleri kaydıyla M2
yetki belgesini, yine bedelini ödemeleri kaydıyla başkaca bir şart
aranmaksızın M1 yetki belgesini de alabilir …
[/b]"</span>
</span>
(Not) M1</span>: (İl sınırları içinde) kargo işletmeciliği …</span>
</span>
(Not) M2</span>: (yurtiçi) kargo işletmeciliği …</span>
</span>
(Not) M3</span>: (uluslararası) kargo işletmeciliği …</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
</span>
</span>
Bu ifade yürürlükten kaldırılmıştır</span>
</span>
</span>
</span>
Bu ifade, "<b style="">M3
yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için; aynı
unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3'er ilde olmak üzere
en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır
[/b] …"
şeklinde değiştirilmiştir</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
"N Türü yetki belgeleri için" başlıklı
bölümünde yer alan "<b style="">N2 yetki
belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın N1
yetki belgesi alabilirler
[/b]" ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.</span>
</span></span>
N1 Yetki belgesi</span>: İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği …</span>
</span>
N2 Yetki belgesi</span>: Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği …</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
Bu ifade yürürlükten kaldırılmıştır</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
"P Türü yetki belgeleri için" başlıklı
bölümünde yer alan "<b style="">P2 Yetki
belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın P1
yetki belgesi alabilirler
[/b]"</span>
</span>
P1 Yetki belgesi</span>: İl sınırları içinde dağıtım …</span>
P2 Yetki belgesi</span>: Yurtiçinde dağıtım yapacaklara …</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
Bu ifade yürürlükten kaldırılmıştır</span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
"R Türü yetki belgeleri için" başlıklı
bölümünde yer alan "<b style="">R2 yetki
belgesi sahipleri bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın R1
yetki belgesi alabilirler
[/b]"</span>
</span>
R1 Yetki belgesi</span>: Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü …</span>
</span>
R2 Yetki belgesi</span>: Uluslararası
</span>taşıma işleri organizatörlüğü …</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">
Bu ifade yürürlükten kaldırılmıştır</span>
</td>
</tr>
</t></table></span>

<t></t><table style="border: medium n&#111;ne ; margin-left: -30.6pt; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<t><tr style="">
<td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" width="120">


<b style="">Geçici Madde 11</span>[/b]</span>
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
f) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
fiilen uluslararası lojistik işletmeciliği yaptığını belgeleyen C2 yetki
belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde L2 yetki belgesi ücreti <b style="">31.12.2005 tarihine kadar % 40
oranında indirimli
[/b] olarak uygulanır. Bu kapsamda L2 yetki belgesi
alanlar için; bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde " </span>
</span>


</span>g) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten önce; uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yaptığını
belgeleyen C5, G ve H yetki belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde R2
yetki belgesi ücreti <b style="">31.12.2005
tarihine kadar %40 oranında indirimli
[/b] olarak uygulanır</span>
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">


Bu madde,
<b style="">25.02.2006 tarihine kadar % 40[/b]
oranında indirimli olarak uygulanacaktır.</span>


</span>


L2
belgesi:200.000 YTL.-İndirimli ücreti:120.000 YTL.</span></span>
öngörülen asgari <st1:metricc&#111;nverter productid="2500 m2" w:st="&#111;n">2500 m2</st1:metricc&#111;nverter>'lik açık/kapalı alan şartı aranmayıp,
25 Şubat 2004 tarihinden önce kullanmakta oldukları alan asgari alan şartı
olarak kabul edilir.</span>


</span>


</span>


Bu madde,
<b style="">25.02.2006 tarihine kadar % 40[/b]
oranında indirimli olarak uygulanır.</span>


</span>


R2
belgesi:200 YTL.–İndirimli ücreti:120.000 YTL.</span>
</span>
</td>
</tr>
</t></table></span>

<t></t><table style="border: medium n&#111;ne ; margin-left: -30.6pt; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<t><tr style="">
<td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" valign="top" width="120">
<b style="">MADDE NO</span>[/b]
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
<b style="">ESKİ HALİ</span>[/b]
</td>
<td style="border-style: solid solid solid n&#111;ne; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
<b style="">YENİ HALİ</span>[/b]
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" width="120">


<b style="">Geçici Madde 11</span>[/b]</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">


(g)
fıkrasının sonuna ilave edilmiştir.</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
Bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; <b style="">yurtiçi lojistik işletmeciliği veya taşıma işleri organizatörlüğü yapan
gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilere, 25/2/2006
tarihine kadar yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunmaları ve indirimli
ücreti ödemeleri kaydıyla L1 yetki belgesi ücreti %40 ve Rl yetki belgesi
ücreti %60 oranında indirimli olarak uygulanır[/b]</span>
<b style=""></span>[/b]


L1
belgesi:100.000 YTL.-İndirimli ücreti:60.000 YTL.</span>R1
belgesi:150.000 YTL.-İndirimli ücreti:60.000 YTL.</span></span>
</td>
</tr>
<tr style="">
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0cm 5.4pt; width: 90pt;" width="120">


<b style="">Geçici Madde 11</span>[/b]</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" width="300">


(l)
fıkrasının sonuna ilave edilmiştir.</span>
</td>
<td style="border-style: n&#111;ne solid solid n&#111;ne; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0cm 5.4pt; width: 225pt;" valign="top" width="300">
<b style="">K1 yetki belgesi alacak tek taşıt
sahibi gerçek kişilere ise; 25/2/2006 tarihine kadar yetki belgesi almak
üzere başvuruda bulunmaları ve indirimli ücreti ödemeleri kaydıyla yetki
belgesi ücreti %97 oranında indirimli olarak uygulanır</span>[/b]</span>
</span>


K1
belgesi:10.000 YTL.-İndirimli ücreti: 300 YTL.</span></span></span>
</td>
</tr>
</t></table></span>

<div style="border-style: n&#111;ne n&#111;ne solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; border-width: medium medium 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt; margin-left: -36pt; margin-right: 0cm;">

19.01.2006</span>

</div>

</span>

<b style="">Karayolu Taşıma Yönetmeliği Geçici Madde 11’in
Son Hali</span>[/b]

<div style="border-style: n&#111;ne n&#111;ne solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color windowtext; border-width: medium medium 1pt; padding: 0cm 0cm 1pt; margin-left: -36pt; margin-right: 0cm;">

</span>

</div>

</span>


</span><b style="">Geçici Madde 11[/b]</span>

</span>


</span><b style="">a)[/b] Kendi esas iştigal
konusu ile ilgili olmak kaydıyla; il sınırları dahilinde yapılan eşya
taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi
eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen
taşıtlarla yapılan taşımalar için 25/2/2008 tarihine kadar yetki belgesi alma
şartı aranmaz. Bu durumda olanlar için söz konusu tarihe kadar yetki belgesi
ücretinde % 87 oranında indirim uygulanır.
</span>

</span>


</span><b style="">b)[/b] Bu Yönetmeliğin 12 nci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına
göre kurulmuş ve Türk Ticaret <st1ers&#111;nname w:st="&#111;n">Sicil</st1ers&#111;nname>ine
tescil edilmiş olup, bununla ilgili Ticaret <st1ers&#111;nname w:st="&#111;n">Sicil</st1ers&#111;nname>
Gazetesi ve Ticaret Odasına kayıt belgesini ibraz eden adi komandit şirketler
ile K1 yetki belgesi talep eden adi ortaklıklara, 25/2/2006 tarihine kadar
yetki belgesi almak üzere müracaat etmeleri ve bu Yönetmelikte öngörülen diğer
şartları sağlamaları kaydıyla istedikleri yetki belgesi verilir. Bu şekilde K1
yetki belgesi alan adi ortaklıklar durumlarını yetki belgesi aldıkları tarihten
itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.</span>

</span>


</span>İki yıllık süre içerisinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale
getirmeyen K1 yetki belgesi sahibi adi ortaklıklara verilen yetki belgeleri
iptal edilir.</span>

</span>


</span><b style="">c)[/b] Bu Yönetmeliğin 15 inci
maddesinde ve 73 üncü maddesinde yer alan, "Bu ücretler, her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır" hükmü, 2005 ve 2006
yılları için uygulanmaz.</span>

</span>


</span><b style="">d)[/b] Bu Yönetmeliğin 43 üncü
maddesinin (a) bendindeki hüküm, şehir içi ve il içi taşımalarda kullanılan
taşıtlar için 1/1/2009 tarihine kadar uygulanmaz.</span>

</span>


</span><b style="">e)[/b] Bu Yönetmeliğin 43 üncü
maddesinin (b) bendindeki hüküm, yurt içi taşımalarda kullanılan taşıtlar için
1/1/2009 tarihine kadar uygulanmaz.</span>

</span>

</span>

</span>


</span><b style="">f)[/b] Bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce; fiilen uluslararası lojistik işletmeciliği
yaptığını belgeleyen C2 yetki belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde L2
yetki belgesi ücreti 25/02/2006 tarihine kadar % 40 oranında indirimli olarak
uygulanır.
Bu kapsamda L2 yetki belgesi alanlar için; bu Yönetmeliğin 13
üncü maddesinde öngörülen asgari <st1:metricc&#111;nverter productid="2500 m2" w:st="&#111;n">2500 m2</st1:metricc&#111;nverter>'lik açık/kapalı alan şartı aranmayıp,
25 Şubat 2004 tarihinden önce kullanmakta oldukları alan asgari alan şartı
olarak kabul edilir." </span>

</span>


</span><b style="">g)[/b] Bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce; uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü
yaptığını belgeleyen C5, G ve H yetki belgesi sahiplerine, talep etmeleri
halinde R2 yetki belgesi ücreti 25/02/2006 tarihine kadar %40 oranında
indirimli olarak uygulanır."
</span>

</span></pre>Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yurtiçi lojistik işletmeciliği veya taşıma işleri organizatörlüğü yapan gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilere, 25/2/2006 tarihine kadar yetki belgesi almak üzere başvuruda bulunmaları ve indirimli ücreti ödemeleri kaydıyla L1 yetki belgesi ücreti %40 ve Rl yetki belgesi ücreti %60 oranında indirimli olarak uygulanır</span></pre></span></pre>


</span><b style="">h)[/b] Uluslararası eşya
taşımacılığı yapmak üzere C türü, L2, M3 yetki belgesi alan gerçek ve tüzel
kişilerin; Avrupa'ya yönelik olmayan taşımalarda kullanılmak üzere taşıt
belgelerine 25/2/2005 tarihine kadar kayıt edilmiş taşıtları için 1/1/2008
tarihine kadar yaş şartı aranmaz. Bu şekilde kayıt edilecek taşıtlar asgari
kapasitenin hesaplanmasında dikkate alınmaz." </span>

</span></pre> </span><b style="">ı)[/b] Yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere E2, K türü, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgesi alan/alacak olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgelerine kayıtlı/kaydedilecek taşıtları için 1/1/2009 tarihine kadar yaş şartı aranmaz."</span></pre></span></pre>


</span><b style="">j)[/b] Bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden önce yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren ve
25/2/2006 tarihine kadar K1 yetki belgesi almak üzere gerekli şartları
sağlayarak başvuran gerçek kişilerden; bu Yönetmeliğin 13. maddesinde
belirtilen 25 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt kapasitesine
sahip olma şartı ile 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin 2 nci
alt bendinde yer alan orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip
olma veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etme şartı aranmaz.
"
</span>

</span></pre> </span><b style="">k)[/b] Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında, K türü hariç ilk defa yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilere, alacakları yetki belgesi türüne göre; yetki belgesi ücreti 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında %18, bu tarihten 25/8/2005 tarihine kadar ise %10 indirimli, 25.02.2006 tarihine kadar ise % 5 indirimli olarak uygulanır. Ayrıca, 30/4/2005 tarihine kadar başvurarak yetki belgesi ücretinin 1/10'ini (onda birini) 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında, kalanını ise; 2005 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ayları içinde ve 25 Ağustos'a kadar toplam belge ücretinin her ay %15'inin üzerinde taksitler halinde ödemeleri kaydıyla %18 indirimden yararlanırlar."</span></pre></span></pre> </span><b style="">l)[/b] Bu Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi kapsamında, ilk defa K türü yetki belgesi alacak gerçek ve tüzel kişilere yetki belgesi ücreti 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında %89, bu tarihten 25/2/2006 tarihine kadar ise %87 indirimli olarak uygulanır. Ayrıca, 30/4/2005 tarihine kadar başvurarak yetki belgesi ücretinin 1/10'ini (onda birini) 25/2/2005 ila 30/4/2005 tarihleri arasında, kalanını ise; 2005 yılının Mayıs, Haziran, T