<?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /></V:STROKE></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:ULAS></V:PATH><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></O:LOCK></V:SHAPE></V:STROKE></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:ULAS></V:PATH><O:LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></O:LOCK></V:STROKE></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:ULAS></V:PATH><O:LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></O:LOCK> </V:STROKE></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:F></V:ULAS></V:PATH><O:LOCK v:ext="edit" aspectratio="t"></O:LOCK></V:IMAGE><?:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:word" /><W:WRAP ="square"></W:WRAP></V:SHAPE> Medeni ARİFOĞLU<O:P></O:P>
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir<O:P></O:P>
<O:P></O:P>
YENİ TİCARET KANUNU TASARISININ ŞİRKETLERE GETİRECEĞİ BAZI YENİLİKLER
Finansal piyasaların küreselleşmesi, çokuluslu şirketlerin ortaya çıkması, uluslar arası bağımsız denetim kuruluşlarının küresel piyasalardaki etkinliği ve rekabeti, ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik başvurusu yapmış olması ve bu konudaki kararlılığı sonucunda, Türkiye Muhasebe Standartlarının, Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) ile uyumunun sağlanması için, 40 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı, TBMM alt komisyonuna sunulmuştur. Tasarının 2006 yılının sonlarına doğru yasalaşması beklenmektedir.
Reform denilebilecek düzeyde değişiklikler yapılan tasarıda öncelikli gördüğüm bazı konulardan kısaca bahsetmek istiyorum.
Şirketlerde Web Sitesi Zorunluluğu:
Tüm şirketlerin internet ortamında Web siteleri kurmaları zorunlu hale getirilmektedir. Şirketlere ait, Bilanço, Gelir Tablosu, Finansal mali tablolar ile yönetim ve denetim kurulu raporlarının, ilgili şirketlerin Web sitesinde yayınlanması öngörülmekte ve kamuoyuna açık olması hedeflenmektedir. Yapılması düşünülen düzenlemelere göre şirketlere ait bilgiler en az 5 yıl sure ile web sitelerinde yayında kalacaktır. Bankalar, finans kuruluşları, ihale makamları ve benzeri kurumlar, yukarıda bahsi geçen belgeleri Web sitesinden takip edecekleri için, yetkili makamlardan ayrıca evrak istemeyeceklerdir. Ayrıca, şirketlere ait Web sitesinin bir bölümü üçüncü kişilerin kullanımına açık olacak, şeffaf ve doğruluğun sağlanması için, sorular sorulacak, bu soruların cevapları da aynı bölümde yayınlanacaktır.
Şirketlerde Asgari Ortak Sayısı Değişiyor:
Limited şirketler için en az iki, Anonim Şirketler için en az beş olan ortak sayısının bir’e indirilmesi öngörülmektedir. Böylece, bir kişi tek başına bir limited şirket veya anonim şirket kurabilecektir. Uygulamada kurulan bazı şirketlerinde de tek kişiye ait olmasına rağmen, kanuni zorunluluktan dolayı, bir başkasına %1’ler gibi cüzi hisseler verilerek, şirket kuruluş formaliteleri sağlanmaktadır. Bu düzenleme ile bu tip oluşumlara gerek kalınmayacaktır.
Tek kişilik şirketlerde yönetim kurulu bir kişi olabileceği gibi beş kişi de olabilecek, yönetim kurulunun şirket ortağı olması şartı da olmayacaktır.
Şirketlerde Denetim Sistemi Değişiyor
Şirketlerdeki denetim kurulu organı kaldırılmakta, bunun yerine dışarıdan denetim sağlanması öngörülmektedir. Kollektif Şirketler, Komandit Şirketler, Adi Ortaklıklar ile Aktif toplamları 6.000.000 YTL, Yıllık Ciroları, 6.000.000 YTL’yi aşmayan şirketler, çalıştırdıkları işçi sayısı 50 kişiyi geçmeyen Limited Şirketler ile Anonim Şirketler küçük işletmeler olarak tanımlandıklarından, bunların denetimini, sözleşmeye dayalı olarak, en az iki Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından yapılacaktır.
Yukarıda sayılan kriterleri aşan Limited ve AŞ’lerin denetimini ise, Bağımsız Denetim Firmaları tarafından yapılacaktır.
Genel Kurullarda İnternet ortamında Oy Kullanma Hakkı:


Bir diğer önemli yenilik, halka açık şirketlerin genel kurullarında, hisse senedi sahipleri, internet ortamında online olarak oylarını kullanabileceklerdir.. Bununla da, Türkiye genelinde hisse dağılım olan büyük çaplı firmalara yönelik olarak çekirdek kadro konumunda olan kişilerin, oy kullanmak için genel kurula gelemeyecek olan hissedarlardan vekalet toplayarak, kendi kararlar doğrultusunda şirketi idare etmekten kurtarmak, internet üzerinden hissedarın oyunun bilinçli bir şekilde kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
<O:P></O:P>
<O:P></O:P>Edited by: Medeni ARİFOĞLU