SSK ve Bağ-Kur'da hizmet çakışmalarını Başesgioğlu çözüyor


SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU / İbrahim Işıklı

Bugüne kadar birçok sigortalının hak kaybına ve emekliliklerinin gecikmesine yol açan önemli bir sorundu, hizmet çakışması. Gün geçmiyor ki bir okuyucumdan aldığım faks veya mailde mağduriyetini dile getirip yardım istemesin.


Konuya yabancı olanlar kısaca açıklamak gerekirse, Bağ-Kur sigortalısı sayılanların Bağ-Kur sigortalılığını iptal ettirmeden SSK'ya tabi sigortalı olmaları durumunda veya SSK sigortalılarının bu sigortalılıkları devam ederken Bağ-Kur sigortalısı sayılmayı gerektiren bir faaliyette bulunmaları durumunda mevzuatın bilinmemesinden dolayı hizmetlerin çakışması söz konusu olmaktadır. Bu durumda da sigortalıların hak kaybına uğradıkları görülmektedir. Maalesef bugüne kadar birçok kez dile getirilmesine rağmen bu soruna çözüm bulunamamıştı.


Türkiye'deki çalışma koşullarının gereği olarak zamanla sosyal sigorta sistemi karmaşık bir hal almıştır. Zamanla kimlerin hangi sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgilendirileceği içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Ülkemizde sosyal güvenliğin tekliği ilkesi geçerli olup, bir kişinin aynı anda iki farklı sosyal güvenlik kuruluşu kapsamında sigortalı olması olanaksızdır.


Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı sayılanların bu sigortalılığını iptal ettirmeden Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi sigortalı olmaları durumunda veya Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalılarının bu sigortalılıkları devam ederken Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalısı sayılmayı gerektiren bir faaliyette bulunmalarından dolayı hizmetlerin çakışması halinde, hangi kurumun hizmetinin dikkate alınacağı konusunda uygulamada karşılaşılan ve sigortalıların mağduriyetlerine yol açan bu konuda, İSMMMO ve TÜRMOB tarafından "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na İlişkin Rapor"la yapılan öneriyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu yasalaştırıyor.


Halen TBMM'de kanunlaşmayı bekleyen "Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın 16. maddesi ile;


"Madde 16- Bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olması gerekirken, bir başka sosyal güvenlik kurumuna prim ödeyen sigortalının, bu durumunun tespiti halinde, yanlışlıkla prim yatırdığı sosyal güvenlik kurumunda geçen süreleri, herhangi bir işleme gerek olmaksızın, halen prim ödemeye devam ettikleri sosyal güvenlik kurumuna aktarılır. Bu aktarımda, eksik prim ödendiğinin tespit edilmesi halinde, aradaki fark, yasal faiziyle birlikte bu durumun tespit edildiği ayı takip eden ay başından başlamak üzere 60 gün içinde sigortalıdan tahsil edilir. Fazla ödemenin tespit edilmesi halinde ise bu fark sigortalıya ödenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur yönetim kurulları yetkilidir." hükmü getirilmektedir.


Yapılacak bu düzenleme sonunda birçok vatandaşımızın mağduriyeti giderileceği gibi, sosyal güvenlik kurumlarına olan güveni de sağlayacaktır. Bu düzenlemeyi hayata geçirmek için gösterdiği çabalardan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu'na tüm mağdurlar adına teşekkür ediyorum.


"İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Uygulamalar Semineri"


Bugüne kadar üyelerine yönelik eğitim seminerleriyle takdir toplayan İSMMMO yönetimi bugün (01.02.2006) İş Bankası İş Kuleleri Oditoryum Salonu Levent/İstanbul adresinde, saat 13.00'te yeni yılın ilk eğitimini düzenliyor. İş ve sosyal güvenlik uygulamalarında işveren ve meslek mensuplarının yükümlülükleri; ihale konusu işlerde iş ve sosyal güvenlik uygulamaları; alt işverenlik ve taşeronluk uygulanmaları ile sosyal güvenlik (SSK, Bağ-Kur) prim aflarının uygulamaları konularının ele alınacağı ve oturum başkanlığını İSMMMO Başkan Yardımcısı Muammer Keskin'in yapacağı seminere Resul Kurt, Mustafa Kuruca, Ali Tezel ve Muzaffer Delice konuşmacı olarak katılacak.