<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=730 align=center bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD width=14></TD>
<TD =hurtextverdana vAlign=top width=563>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">28 Ocak 2006 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Trajikomik hacizler önleniyor

BU köşede "Trajikomik Bir Haciz" başlığı altında yansıttığımız, akıllara durgunluk veren bir uygulamaya, uyarımız üzerine son veriliyor.


Okumayanlar için özetleyelim.

Bir mağazadan, parasını ödeyip, 500 YTL'ye elbise aldınız. Daha sonra, elbise aldığınız o mağazanın 200 bin YTL'lik vergi borcu olduğuna dair, vergi dairesinden size bir yazı daha doğrusu "haciz bildirimi" geliyor. Siz de "7 gün içinde" o mağazaya borcunuz olmadığını vergi dairesine bildirmezseniz, yandınız. Vergi dairesi mağazanın 200 bin YTL'lik borcunu sizden istiyor ve tüm mal varlığınıza haciz koyuyor. "Bir dakika, ben o mağazadan 500 YTL'lik alış-veriş yapmıştım. Onu da ödedim ama hadi neyse bir 500 daha vereyim" demeniz de sorunu çözmüyor.

Haciz, mahkeme, dava vs. derken kimyanız bozuluyor.

YASA DEĞİŞİYOR

Olayı bu köşede duyurmuş ve ilgili mevzuatın gözden geçirilip, bir an önce düzeltilmesi gerektiğini belirtmiştik. Maliye Bakanlığı da konuya duyarlı yaklaştı. Bu uygulamaya neden olan, 6183 sayılı Yasa'nın 79. maddesi yeniden düzenleniyor.

Tasarıdaki yeni düzenlemeye göre; 7 günlük süreyi kaçıranlar, haciz bildirisinin tebliğ tarihinden itibaren, "bir yıl içinde" genel mahkemede, menfi tespit davası açabilecekler. Bu durumda, mahkemelerin teminat karşılığı "yürütmeyi durdurma" kararı vermesine bağlı olarak, takibat durdurulacak.

Böylece, trajikomik hacizler de önlenmiş olacak...

Gelir vergisinde neler değişiyor

MECLİS'teki bir tasarı ile; Gelir Vergisi Yasası'nın, üç maddesinde değişiklik yapılıyor.

1- Vergi Tarifesi Değişiyor

- Ücretliler dışındakilerin vergi oranları, en alt ve en üst dilimde 5 puan düşürülüyor.

- 40 bin YTL'nin üzeri gelirler yüzde 35 oranında vergilendiriliyor (Daha önce 78 bin YTL'nin üzerindeki gelirler, yüzde 35 oranında vergilendiriliyordu).

- Bu düzenlemede, ücretlilerin avantajı olmuyor. Orta gelir grubunda da vergi artışı çıkıyor.

2- Yatırım İndirimi ile İlgili 19. Madde Yürürlükten Kaldırılıyor

3- İndirilemeyen Yatırım İndirimine 3 Yıl Süre Veriliyor

Yatırım indiriminin; vergi planlaması ve verimsiz yatırımların teşvik edilmesi amaçlı kullanımının yaygınlaştığı gerekçesiyle, bu uygulamadan vazgeçildiği belirtiliyor. Hemen ardından da 31 Aralık 2006 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanacak yatırım indirimi tutarının, yalnızca 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirilebileceği hükmüne yer veriliyor.

İşin doğrusu, yatırım indiriminin kaldırılmasının "verimsiz yatırımların teşvik edilmesi" şeklinde bir gerekçeye dayandırılmasını doğru bulmuyoruz. Daha önce, teşvik belgesi alınarak gerçekleştirilebilen bu uygulama 24 Nisan 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4842 sayılı Yasa ile teşvik belgesi aranmaksızın yaygınlaştırılmış yani kolaylaştırılmış. Şimdi de bütünüyle kaldırılıyor.

Oysa, sistem revize edilip üretim artışına, kalkınmaya, istihdam yaratmaya, yeni teknoloji getirmeye, bölgeler arası dengesizliği gidermeye ve uluslararası rekabet gücü sağlamaya yönelik yatırımlar desteklense daha anlamlı olurdu. Bundan kazançlı çıkan da Türkiye olurdu...
<TABLE>
<T>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>