Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sevkedilen Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifindeki Gelir Vergisi Kanununa ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

Madde 1- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler;
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 ="Ms&#111;normalTable"><T>
<T>
<TR style="HEIGHT: 16.2pt">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 66.55pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 16.2pt" vAlign=top width=89>
7.000</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 307.25pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 16.2pt" vAlign=top width=410>
YTL’ye kadar</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 77.9pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 16.2pt" vAlign=top width=104>
%15</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.2pt">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 66.55pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 16.2pt" vAlign=top width=89>
16.000</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 307.25pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 16.2pt" vAlign=top width=410>
YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 77.9pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 16.2pt" vAlign=top width=104>
%20</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 17.05pt">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 66.55pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 17.05pt" vAlign=top width=89>
40.000</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 307.25pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 17.05pt" vAlign=top width=410>
YTL’nin 16.000 YTL’si için 2.850 YTL, fazlası</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 77.9pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 17.05pt" vAlign=top width=104>
%27</TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 16.2pt">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 66.55pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 16.2pt" vAlign=top width=89>
40.000</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 307.25pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 16.2pt" vAlign=top width=410>
YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.330 YTL, fazlası</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 77.9pt; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 16.2pt" vAlign=top width=104>
%35</TD></TR></T></T></TABLE>

oranında vergilendirilir. ”

Madde 2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 69 uncu madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 69- Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri; 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1-6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki 19 uncu maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. ”__________________Edited by: mustafa