sahte faturalardan dolayı mahkemelik olan dosya sonucu mükellefe 5,000,-ytl vergi ve vergi ziyai cezası mahkeme kararıyla mükellefe tebliğ edilmiştir. durum böyle olunca v.dairesinden indirim ve uzlaşma istenememektedir. Fakat vergi dairesinden yeniden buna muhasebeciniz dava acabilirdi denmiş. bu hususta görüşlerinizi rica ederiz.