<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
<t><tr>
<td>Ali TEZEL / Bugün Gazetesi</font> </td></tr>
<tr>
<td>


Geriye Doğru "Tarım Bağ-Kur" Olur
Ali TEZEL
Bugün
Gazetesi
alitezel@alitezel.com

Geriye
Doğru "Tarım Bağ-Kur" Olur

Ali bey, çay bahçem var ve 10-12
yıldır çaylarımı Çay-Kur'a veriyorum.
Her çay satışımda alacağım paradan
Bağ-Kur kesintisi yapıyorlardı. Şimdi Bağ-Kur'a gittim ama primini kestikleri
yıllar için beni Tarım Bağ-Kurlu saymıyorlar. Bu konuda ne yapabilirim.
Temel Baki- RizeTemel Bey, 2926 Sayılı Tarım Bağ- Kur Kanunu'nun 53'üncü maddesine dayanarak
Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılan oranlarda, Tarım Bağ- Kur sigortalıların
prim borçlarının ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmesi uygulaması
01.07.1993 günü başlamıştır. Önceleri %3 olan kesinti oranı 01.01.1994
tarihinden itibaren de %1 olarak devam edegelmiştir. Bağ-Kur'un ürünlerinin
parasından prim aldığı, sizleri sigortalısı saymaması ise bana göre doğru
değildir. Sadece bana değil Yargıtay'a göre de doğru olmayıp mahkemeye
giderseniz mahkeme sizin haklılığınızı kabul edecektir. Bu konuda daha önce dava
edenlerle ilgili Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi'nin, 05.05.2005 tarihli,
2005/001263 esas ve 2005/005015 karar sayılı kararını örnek olarak veriyorum.Karara göre;


"Davacı, ilk tevkifatın yapıldığı 12.07.1994 tarihini takip eden aybaşından
30.06.2003 tarihine kadar Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti ile aksine
olan kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.


Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.


Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Türkan Aslan tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve
aşağıdaki karar tespit edildi.


Mahkeme, davacının prim tevkifat tarihini takip eden 01.08.1994 tarihinden
30.06.2003 tarihine kadar Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar
vermiştir.


Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 36.
maddesi "... Kurumun prim alacakları; Bakanlar Kurulu Kararı ile ürün
bedellerinden tevkif suretiyle de tahsil edilebilir" şeklinde bir düzenleme
getirdiğinden, bu kural uyarınca davalı Bağ- Kur tarafından çeltik tarımı yapan
davacıdan, Bafra Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Müdürlüğü'ne teslim ettiği çeltik
ürününden dolayı 04.12.1995, 21.10.1997 ve 30.10.1998 tarihlerinde prim
tevkifatı yapılmıştır.


Davacının 1999-2000-2001-2002 ve 2003 yıllarında tarımsal faaliyetine ara
verip vermediği, özellikle bu yıllarda tütün ekip ekmediği, şayet ekmişse bu
ürünleri nerelere sattığı yeterli şekilde araştırılıp somutlaştırılmak suretiyle
belgelendirilmeden hüküm kurulmuştur.


Belirtmek gerekirse, 2926 sayılı Yasa'nın 2. maddesine göre Tarım Bağ- Kur
sigortalısı sayılma koşulu 3. maddede belirtilen tarımsal faaliyetin kesintisiz
sürdürülmesine bağlıdır. Bu bakımdan davacının dava edilen süreler itibariyle
tarımsal faaliyetinin süregeldiği kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmeli,
özellikle de, tarım Bağ-Kur sigortalılığına karine sayılan ve yasanın 10.
maddesinde öngörülen kayıtlardan; Ziraat Odası kaydı, tarım kredi kooperatifi
ile Ziraat Bankası kayıtları gibi kayıtların başlangıçları, bitmişse bitiş
tarihleri araştırılmalı, yasal zorunluluk nedeniyle yukarda belirtilen yıllarda
da tarımsal faaliyetinin bulunup bulunmadığı yöntemince saptanmalıdır


PRATİK BİLGİLER
I. Asgari ücret

1- 16 yaşından büyükler için günlük
17,70.- YTL, aylık 531
YTL.
2- 16 yaşından küçükler için günlük 15.- YTL, aylık 450 YTL.


II. SSK primine esas kazancın alt ve üst sınırı arttı

Alt sınır günlük 17,70 YTL, aylık 531,00 YTL.
Üst sınır günlük 115,05
YTL, aylık 3.451,50 YTL.


III. Kıdem tazminatı tavanı tutarı
Kıdem tazminatı
tavanı 1.1.2006-
30.6.2006 tarihleri arasında 1.770,62 YTL.

1.7.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 1.815,29 YTL.


IV. Aile, çocuk ve yemek yardımı
01 Ocak 2006 tarihinden
itibaren;
- Çocuk yardımı her bir çocuk için 10,62.- YTL. (ikiden fazla
olmaz)
- Aile yardımı 53,10.- YTL.
- Yemek yardımı her iş günü için
günlük, 1.062 YTL.


KISA...KISA...KISA...
- Fikret Türk-Libya ile aramızda
sosyal güvenlik anlaşması 1985 yılında başladı ve bu yıldan itibaren Libya'ya
işçi götüren Türk firmaları işçilerini SSK'lı yaptılar.
Bu nedenle sizin
1979-1981 arasındaki sürelerinizde SSK sigortanız olamaz. Ancak, isterseniz bu
süreleri borçlanmak için SSK'ya dilekçe verin, SSK reddedecektir o zaman da iş
mahkemesinde dava açın.


- Süleyman Kocatepe- Tavsiye istiyorsanız Bağ-Kur'u kapatıp, SSK'ya geçin
derim.


- Gülsüm Şakar- Sigortalılık prim ödeme günlerinizi dilediğiniz zaman T.C.
Emekli Sandığı'na bildirebilirsiniz. Yazışmaları kurumunuz aracılığı ile
yapmanızı tavsiye ederim. 49 yaşından sonra olmak kaydıyla 20 tam yıl (7200 gün)
ile T.C. Emekli Sandığı'ndan emekli olursunuz.


- Remziye Mısırlı- 20.04.1982 tarihinde başlayan Bağ-Kur sigortalılığı halen
devam ediyorsa yani o günden beri aralıksız vergi mükellefi veya şirket ortağı
ise Bağ-Kur'a olan borçlarını ödeyip, üstüne bir de askerliğini de borçlanarak
25 tam yıllık prim ödeme süresi ile Bağ-Kur'dan emekli olur.


- Hayriye Mısır-Bağ- Kur'dan dul aylığı aldığınızdan Bağ-Kur'a işyerinizden
dolayı borcunuz olsa dahi sağlık karnenizin vizesini yapmak zorundalar. Konuyu
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bildirin veya Çalışma Bakanlığı'na dilekçe gönderin.

</td></tr></t>
</table>