Maliye Bakanlığınca 2006 yılının Ocak ayı içerisinde ülkemiz genelinde yaygın biçimde ortaya çıkan kuş gribi hastalığı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mücbir sebep hali sayılmış ve Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca söz konusu mücbir sebep halinin 03 Ocak 2006 tarihinde başlayıp 03 Nisan 2006 tarihi sonuna kadar devam etmesi ve dolayısıyla bu sürenin mücbir sebep hali nedeniyle işlemeyen süre olarak kabulü uygun görülmüştür.
Buna göre;
<UL ="disc">
<LI style="TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 36.0pt">20 Ocak 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken Aralık/2005 vergilendirme dönemine ait gelir (stopaj) vergisine ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin 21 Nisan 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar, </LI>[/list]
<UL ="disc">
<LI style="TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 36.0pt">Ocak, Şubat, Mart/2006 vergilendirme dönemlerine ait gelir (stopaj) vergisine ilişkin muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin (23 Nisan 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmekte ise de bu tarihin resmi tatil günü olması nedeniyle) 24 Nisan 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar, </LI>[/list]
<UL ="disc">
<LI style="TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 36.0pt">2005 takvim yılına ait olup 15 Şubat ve 15 Mart 2006 tarihleri mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 15 Nisan 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesinin 18 Nisan 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar, </LI>[/list]
<UL ="disc">
<LI style="TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 36.0pt">10 Mayıs 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gereken 2006 yılı birinci geçici vergi dönemine ait geçici vergi beyannamesinin 13 Mayıs 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar, </LI>[/list]
verilmesi gerekmekte olup, yukarıda belirtilen süreler içerisinde verilmiş olan beyannameler, kanuni süresin içinde verilmiş sayılacaktır.


Verilme süreleri mücbir sebep hali kapsamına giren diğer beyannamelerin de beyanname verme süreleri aynı şekilde hesaplanacaktır.


Beyanname verme süresi mücbir sebep halinin başladığı ve bittiği tarihler arasına rastlayan 2005 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verilmesine gerek bulunmamaktadır.
Mücbir sebep hali nedeniyle uzayan sürelerin sonuna kadar verilecek beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süreleri 3 Temmuz 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. Verilme süreleri mücbir sebep hali kapsamına giren ve mücbir sebep süresi içerisinde verilen beyannamelere ilişkin olarak tahakkuk ettirilen vergiler de 3 Temmuz 2006 tarihi mesai saati sonuna kadar ödenebilecektir.


Konu hakkındaki tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.gelirler.gov.tr/gelir2.n...6546893486256A A4002EDCD5/E385FDB6672AB891802571020051DADF?OpenDocument
Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri 2005 dönemine ait harcama belgelerini dönemi takip eden Ocak ayının sonuna kadar “Vergi İade Bildirimi” ile ilgili banka şubelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ancak, 2006 yılı Ocak ayı içerisindeki uzun bayram tatili ve olumsuz hava şartları nedeniyle vergi iade bildirimlerinin süresinde ibraz edilmesinde sorunlar yaşanıldığı için 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak vergi iade bildirimlerinin ibraz edilme süresi 15.02.2006 günü mesai saati bitimine kadar, vergi iade mahsup işlemi ise 15.03.2006 tarihine kadar uzatılmıştır.


Konu hakkındaki tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.gelirler.gov.tr/gelir2.n...9D0026B280256F 3A005011B4/84E7C9CD567E5A55802570D6005A7A4C?OpenDocument Edited by: azizkaradag