2005 yılında elde edilen menkul sermaye iratları


BİZE GÖRE / Veysi Seviğ

2005 yılında; beyan edilmesi gereken menkul sermaye iradı elde eden gerçek kişiler bu gelirlerini beyanname vermek suretiyle beyan edeceklerdir. Yıllık beyanname ile beyan edilmesi gereken menkul sermaye iratlarından bazılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Aşağıdaki tablo, yükümlülerin menkul semaye iradı dışında başkaca beyana tabi bir gelirleri olmadığı varsayımı ile hazırlanmıştır.

26.01.2001 tarihinden önce TL 2005 yılı için geçerli yüzde 53.7 indirim


cinsinden ihraç edilmiş olan oranı uygulandıktan sonra kalan tutar


devlet tahvilleri faiz geliri, 15 bin YTL'yi aşıyorsa beyanname verilecektir.


26.07.2001 tarihinden itibaren TL İndirim oranı (yüzde 53.7) ve 174.033.88


cinsinden ihraç edilen devlet tah YTL'lik istisna uygulandıktan sonra


vili ve Hazine bonosu faizleri, Kalan tutar 15 bin YTL'yi aşıyorsa


beyanname verilecektir.


26.07.2001 tarihinden önce ihraç İndirim oranı ve 174.033.88 YTL


edilen dövize, altına veya başka istisna uygulanmayacak olup, elde


bir değere endeksli menkul kıymetler edilen menkul sermaye iratlarının


ile döviz cinsinden devlet tahvili toplam tutarı 15 bin YTL'yi aşıyorsa


ve Hazine bonosu faizleri. beyanname verilecektir.


26.07.2001 tarihinden sonra ihraç indirim oranı uygulanmayacak olup,


edilen dövize, altına veya başka 174.033.88 YTL istisna uygulandıktan


bir değere endeksli (döviz cinsinden sonra kalan tutar 15 bin YTL'yi


ihraç edilenler dahil) devlet tahvili aşıyorsa beyanname verilecektir.


ve Hazine bonosu faizleri,


Her nev'i alacak faizleri, İndirim oranı (yüzde 53.7) uygulandıktan


sonra kalan kısım 800 YTL'yi aşıyorsa


beyan edilecektir.


Kıyı bankacılığından (off-shore) 800 YTL'yi aşıyorsa tamamı için beyan


elde edilen faiz geliri. name verilecektir. (TL cinsinden açılmış


hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde


indirim oranı uygulanması sonucu kalan


tutar dikkate alınacaktır.


Türkiye'de elde edilen kâr payları Elde edilen kâr payının brüt tutarının


yarısı gelir vergisinden istisna olup


kalan tutar 15 bin YTL'yi aşıyorsa


beyanname verilecektir.


1999-2002 tarihleri arasında sona eren Elde edilen kâr paylarının net


hesap dönemlerinde elde edilen, tutarına 1/9 oranında eklenti


kurumlar vergisinden istisna yapılarak bulunacak tutarın yarısı


kazançlar ile yatırım indirimi gelir vergisinden istisna olup,


istisnasından yararlanan kalan tutar 15 bin YTL'yi


kazançların dağıtımı halinde aşıyorsa beyanname verilecektir.


gerçek kişiler tarafından elde


edilen kâr payları,


Yukarıda belirtilenlerin bir Vergi kesintisine tabi olmayan


arada elde edilmesi, menkul sermaye iratları tutarı


800 YTL'yi aşıyorsa tamamı


beyan edilecektir. Vergi


kesintisine tabi menkul sermaye


ile kesintiye tabi olmayan


iradın toplamı 15 bin YTL'yi


aşıyorsa tamamı için beyanname


verilecektir.


Geliri sadece menkul sermaye iratlarından ibaret olan yükümlülerin elde ettikleri menkul sermaye iratlarının gayrisafi tutarları toplamının 15 bin YTL'yi aşmaması halinde, vergi kesintisine tabi tutulmuş olanlar beyan edilmeyecektir.


Vergi uygulamaları açısından kesinti oranı sıfır olarak belirlenmiş kazançlar vergi kesintisine tabi tutulmuş sayılır. Örneğin 2005 yılında devlet tahvili Hazine bonosu faiz oranı sıfır olarak belirlenmiş bulunmaktadır.


Menkul sermaye iratlarının gayrisafi tutarları toplamının belirlenen haddi aşıp aşmadığının tespitinde, tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek olan menkul sermaye iratları dikkate alınmayacaktır.


Diğer yandan 2005 yılında elde edilen ve gayrisafi tutarı 26.01.2001 tarihinden itibaren (TL cinsinden ihraç edilenler) 408.280.52 YTL'yi aşmayan devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirleri beyan edilmeyecektir.