Gelen bir e-postayı buraya taşıyorum.


dana da şu anda SSK müfettişleri yemek imalatı,lokanta dolmuşçu otobüsçü
gibi firmaların defter kayıt ve belgelerini istemekte işçilik oranlarını
kıyaslayıp yeterli miktarda işçilik görmediği takdirde veya yeterli işçi
yoksa hasılatanıa göre %10 pirim tahakkuk ettirip binlerce YTL cezalarla
mükellefler mağdur olmakta.
İşin ilginç tarafı bunları geriye dönük bir şekilde defterler üzerinde
yapmaktalar. Gerekçe olarakta henüz incelemedim ama 1999 yılında çıkan bir
tebliğ veya yasa olduğu söylenmekte bunu dayanak olarak yazmaktalarmış.
Şimdi fiili olayları bırakıp geçmişe yönelik bu uygulamalarından dolayı
itraz merci veya bu konu ile ilgili danıştay,yargıtay kararları bulunup
bulunmadığı veya bu konuda hakkında mükellef müşterilerimizi ne gibi
savunacak metaryaller bulabiliriz.Sizden ricam elinize geçer geçmez ivedi olarak cevap verirseniz tüm Adana
daki Muhasebeci meslektaşlar sizlere minnettar kalırlar.
saygılarımla


C.A.