Sayfa 1 Toplam 6 Sayfadan 123 ... SonuncuSonuncu
Toplam 54 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Maliye Bakanlığından bir standart

 1. #1
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  MALİYE BAKANLIĞIN’DAN<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <DIV style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 4pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 4pt; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: black 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-alt: solid black .5pt">
  Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliği Taslağı<O:P></O:P>
  (Sıra No: 1)<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Muhasebe kayıtlarını piyasadan satın aldıkları muhasebe bilgisayar programları veya kendi geliştirdikleri muhasebe bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükelleflerimizin sayısı hızla artmaktadır. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 175.maddesi ile Maliye Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya, muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kuralları ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ile standartları ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır. Muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler ile bu bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kurallar ve bilgisayar programlarının içermesi gereken asgari hususlar ve standartların belirlenmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. Müşterilerinin muhasebe kayıtlarını bilgisayar programları aracılığıyla izleyen muhasebecilerde mükellefler için bu tebliğle belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadırlar.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Muhasebe kayıtları ile birlikte yasal defter ve belgelerini elektronik ortamda tutmak isteyen mükelleflerin tabi olacakları usul ve esaslar bu tebliğin kapsamı dışındadır.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  1- MUHASEBE KAYITLARINI BİLGİSAYAR PROGRAMLARI ARACILIĞIYLA İZLEYEN MÜKELLEFLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Bu Tebliğ mükelleflerin muhasebelerini bilgisayar programları aracılığıyla izlemeleri konusunda zorunlu tutmamaktadır. Ancak, muhasebelerini bilgisayar programları aracılığıyla izlemeyi tercih eden mükellefler bu Tebliğle belirlenen usul ve esaslara uymak zorundadırlar.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Maliye Bakanlığı, muhasebe kayıtlarını piyasadan satın aldıkları paket bilgisayar programları kullanmalarını tavsiye etmektedir. Onaylanmış muhasebe programları kullanmalarını tavsiye etmektedir. Onaylanmış muhasebe programları Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesinde yayımlanacaktır. Onaylanmamış muhasebe programlarını kullanan mükellefler ile kendi geliştirdikleri ve bu Tebliğle belirlenen asgari standartlara uygun olmayan programları kullanan mükelleflerin vergi incelemesine alınmasına öncelik verilecektir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Mükelleflerin uyması gereken kurallar aşağıdadır.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  1- muhasebe kayıtlarını piyasadan satın aldıkları paket bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler kullandıkları muhasebe bilgisayar programlarının bu Tebliğle belirlenen asgari hususlar ve standartlara sahip hale getirecek güncelleme programlarına sahip olmak zorundadırlar.<O:P></O:P>
  2- Satın aldıkları onaylı muhasebe programlarında daha sonda kendileri değişiklik yapan mükellefler bu değişikliklerden dolayı sorumludurlar. Mükellef tarafından yapılan değişikliklerin bu tebliğ ile getirilen asgari husus ve standartları etkilemesi halinde bu mükelleflere ayrıca asgari standartları ihlal eden muhasebe programı üreten kişilere uygulanacak cezalar da uygulanacaktır.<O:P></O:P>
  3- Muhasebe kayıtlarını kendi geliştirdikleri bilgisayar programları aracılığıyla izleyen mükellefler de kullandıkları muhasebe bilgisayar programlarını bu tebliğde belirtilen asgari husus ve standartları kapsayacak şekilde değiştirmek ve geliştirmek zorundadır. Bu zorunlu değişiklikleri yapmayan mükelleflere muhasebe programlarının bu tebliğ ile getirilen asgari husus ve standartlara sahip olmaması halinde uygulanacak cezalar uygulanacaktır.<O:P></O:P>
  4- Mükellefler muhasebe işlemlerinde kullandıkları bilgisayar ve/veya programlarda meydana gelebilecek bozulma, çalınma gibi risklere karışı önlem almak zorundadırlar. Bu nedenle kayıtların muhafazası ve ibraz edilebilmesi için belli dönemler itibariyle başka bir elektronik ortama aynen aktarılarak saklanması zorunludur.<O:P></O:P>
  5- Mükellefler, bilgisayar programı aracılığıyla izledikleri muhasebe kayıtlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca yasal kağıt defter ve belgelerinde olduğu gibi saklamak ve vergi inceleme elemanlarınca istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  II- MUHASEBE BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI ÜRETEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Muhasebe bilgisayar programlarını üreten gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gereken kurallar aşağıdadır. <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  1- Muhasebe bilgisayar programlarının bu Tebliğle belirlenen asgari husus ve standartlara sahip olduğuna ilişkin Bakanlık onayı almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe ve ekinde muhasebe programlarının bir örneği ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına başvuracaklardır.<O:P></O:P>
  2- Muhasebe bilgisayar programlarının bu Tebliğle belirlenen asgari husus ve standartlara sahip olup olmadığını Muhasebe Programları Test Komisyonunun görüşü alınarak Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylanır ve muhasebe programı üreticisine bildirir. Programlar aynı zamanda bu Tebliğle belirlenen beyanname ve bildirimlerin Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin testleri de geçmesi zorunludur. Test senaryoları ve muhasebe programları onaylanmış üreticilerin listesi Gelir İdaresi Başkanlığının www.gelirler.gov.tr İnternet sitesinde yayımlanır.<O:P></O:P>
  3- Program üreticileri, onaylı muhasebe programlarında değişiklik yapılmasını gerektiren yasal değişiklikler olması halinde değişiklikleri içeren programları içinde onay almak zorundadırlar. Program değişikliklerinin testi için üreticilerin uygulama başlamadan önce Muhasebe Programları Test Komisyonuna başvurmaları şarttır. Program değişikliklerinin Komisyon tarafından test edilmeden uygulamaya geçilmesinin zorunlu olduğu durumlarda Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilmekle birlikte sorumluluk program üreticisine aittir. Bu gibi zorunlu hallerde program üreticileri tarafından daha sonra komisyona başvuruda bulunulması ve onay alınması zorunludur.<O:P></O:P>
  4- Onaylı muhasebe programı üreticileri muhasebe programlarında yasal değişiklikler nedeniyle yapılan değişiklikleri uygulama başlamadan önce müşterilerine sunmak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen üreticilerin onayı iptal edilecektir.<O:P></O:P>
  5- Bu tebliğle asgari husus ve standartlar belirlendiğinden muhasebe bilgisayar programı üreticileri programlarında bunlara aykırı olmayan ve güvenilirliğini tehdit etmeyen ilave husus ve standartlar geliştirebilirler. <O:P></O:P>
  6- Bakanlık onayına haiz programların onaydan sonra üretici tarafından yapılan değişiklikler sebebiyle bu tebliğe aykırı husus ve standartlar içerdiğinin tespit edilmesi halinde üreticiler onay listesinden çıkartılmakla birlikte aykırılık tespit edilen her bir program için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır.<O:P></O:P>
  7- Bakanlık onaylı program üreticileri programlarını satın alan ve kullanan müşteri listelerini Gelir İdaresi Başkanlığına aylık listeler halinde bildirmek zorundadırlar. <O:P></O:P>
  8- Onay alacak muhasebe programı üreticileri: faaliyetlerin yürütüleceği ofis, gerekli donanım, programlarda ortaya çıkabilecek her türlü sorunu çözecek seviyede bilgi düzeyine sahip yeter sayıda personel, muhasebe programlarının kullanımına ilişkin basılı kullanım kılavuzu, program içinde yardım dosyaları ve bu dosyaları ayrıntılı açıklayan online yardım sitesine sahip olmalıdır. Program üreticisinin bu şartları taşıyıp taşımadığı Maliye Bakanlığı merkez denetim elemanlarınca hazırlanacak raporla tespit edilir.<O:P></O:P>
  9- Muhasebe Programları Test Komisyonu Gelir İdaresi Daire Başkanı Başkanlığında Yüksek Öğretim Kurumunca Üniversitelerden bir Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan bir Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve bir Yeminli Mali Müşavir olmak üzere iki, Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliğinden bir ve Yazılım Sanayicileri Derneğinden görevlendirilen bir üyeden kuruludur.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Kurul Muhasebe programlarının asgari husus ve standartlara sahip olup olmadığını tespit etmek ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle görevlidir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  III- MUHASEBE BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ İÇERMESİ GEREKEN ASGARİ HUSUSLAR VE STANDARTLAR<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Yazılımlar yürürlükteki mevzuata ve belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla istenilen şekilde hazırlanabilir. Yazılımlar temel muhasebe modülü ve/veya diğer modüllerden olaşabilir. Ancak temel muhasebe modülü asgari olarak yevmiye defteri, defteri kebir, bilanço ve gelir tablosu ile satışların maliyeti tablosunu içermelidir. <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Muhasebe programları bir bütündür. Programların farklı modüllerden oluşması ve modüllere kayıt yapılması halinde tek düzen hesap planı çerçevesinde ilgili hesaplarla bağlantı kurulacak şekilde hazırlanmalıdır.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  3.1- Yevmiye Kayıtlarında Bulunması Gereken Asgari Bilgiler<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Muhasebe Programlarının içermesi gereken ve her bir yevmiye kaydında bulunması gereken asgari bilgiler aşağıdadır.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  1- Yevmiye fişinin tarihi ve yevmiye madde numarası<O:P></O:P>
  2- Yevmiye fişinin cinsi (mahsup, tahsil, tediye) ve numarası<O:P></O:P>
  3- Tüm hesapların en alt seviyesindeki kodları ve isimleri<O:P></O:P>
  4- Dayanak belgelerin tarih, seri ve sıra numarası<O:P></O:P>
  5- Belge türü (fatura, irsaliyeli fatura, gider pusulası v.b.)<O:P></O:P>
  6- Müşterinin adı-soyadı, unvanı<O:P></O:P>
  7- Mal ve/veya hizmet satın alan veya satın alınan kişinin Vergi Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Numarası (gerekmesi halinde)<O:P></O:P>
  8- Mal veya hizmetin cinsi, fiyatı-miktarı, tutarı.<O:P></O:P>
  9- Katma Değer Vergisi (birden fazla malın bulunduğu faturalarda her bir malın KDV tutarı ve oranı)<O:P></O:P>
  10- Özel Tüketim Vergisi (birden fazla malın bulunduğu faturalarda her malın ÖTV tutarı ve oranı)<O:P></O:P>
  11- Özel İletişim Vergisi<O:P></O:P>
  12- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi<O:P></O:P>
  13- Çalışan kişilerin sayısı, adı-soyadı, ücreti, tevkif edilen gelir vergisi ve prim ödemeleri tutarı<O:P></O:P>
  14- Açıklama ve diğer bilgiler<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Mükelleflerin, tutarına bakılmaksızın alış faturalarını alış faturalarını asgari bilgileri içerecek şekilde kaydetmeleri zorunlu olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tespit belirlenen fatura düzenleme sınırı altındaki satış kayıtlarını asgari bilgilerin hepsini içerecek şekilde kaydetmeleri ihtiyaridir. Yevmiye kayıtları belirtilen esaslara göre asgari bilgilere sahip olmakla ve gerektiğinde inceleme elemanlarına ibraz edilmekle beraber muhasebe programları yevmiye kayıtlarının yevmiye defterine yukarıdaki asgari bilgileri içerecek şekilde ayrıntılı veya toplam tutarlar olarak kaydedilmesine izin verebilir şekilde hazırlanabilir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Muhasebe kayıtları en alt seviye kodlarına göre kaynak belge ilişkisini sağlamalıdır. Yevmiye fişinde defteri kebir hesabı, ara hesaplar ve en alt seviye kodları ve isimlere göre listelenmelidir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  3.2- Hesapların En Alt Seviyede Kodlanması, Hesap İsimlerinin Kullanılması ve Listelenmesi:<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Muhasebe programlarında 3’lü ana hesaplar ile birlikte aynı zamanda detay hesaplarının da çalıştırılması ve istenmesi halinde ana hesap bazında veya detay hesap bazında bilgiye ekranda ulaşılmasının ve başka bir ortama aktarımının ve analizinin sağlanması zorunludur.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  Bu itibarla, aşağıdaki örnekteki gibi veya benzeri detaylı kodlama sisteminin mükellefler tarafından yapılması ve istenildiğinde hem ana hesap hem de detaylarına ilişkin bilgilere ulaşılması gerekmektedir.<O:P></O:P>
  <O:P></O:P>Edited by: mustafa

 2. #2
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" />

  <TABLE =Ms&#111;normalTable style="MARGIN: auto auto auto -0.25pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-table-layout-alt: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR style="mso-yfti-irow: 0">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  Örnek:</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 1">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  Borç Alacak</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 2">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  120 Alıcılar H.S. 32.529.83 23.852.46</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 3">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 4">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  120 01 Adana Müşterileri 21.315.45 15.741.95</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 5">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 6">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  120 01 001 X A.Ş. 12.826.52 9.000.00</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 7">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  120 01 002 Y Ltd.Şti. 3.524.86 3.524.86</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 8">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  120 01 003 Z Şahsi 4.964.07 3.217.09</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 9">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 10">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  120 06 Ankara Müşterileri 11.214.38 8.110.51 </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 11">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 12">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  120 06 001 A Ltd.Şti. 3.834.76 1.162.15</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 13">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  120 06 002 B A.Ş. 5.948.36 5.948.36</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 14">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  120 06 003 C A.Ş. 1.431.26 1.000.00</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 15">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 16">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  600 Yurt İçi Satışlar 56.849.85 </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 17">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 18">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  600 01 Ticari Mal Satışı 42.367.42</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 19">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 20">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  600 01 001 Buzdolabı Satışı 18.684.36</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 21">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  600 01 002 Televizyon Satışı 9.564.25</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 22">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  600 01 003 Yemek Odası Tk.Satışı 14.168.81</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 23">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 24">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  600 02 Mamul Satışları 14.482.43</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 25">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 26">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  600 02 001 Pantolon Satışı 5.694.48 </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 27">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  600 02 002 Etek Satışı 3.536.96</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 28">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  600 02 003 Takım Elbise Satışı 5.250.99</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 29">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 30">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  191 İndirilecek KDV H.S. 4.584.64</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 31">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 32">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  191 01 Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin KDV 4.145.55</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 33">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 34">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  191 01 001 %1’lik Mal Alımlarına İlişkin KDV 530.58</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 35">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  191 01 002 %8’lik Mal Alımlarına İlişkin KDV 1.260.47</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 36">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  191 01 003 %18’lik Mal Alımlarına İlişkin KDV 2.354.50</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 37">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 38">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  191 02 Satışlardan İadelere İlişkin KDV 439.09</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 39">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 40">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  191 02 001 %1’lik Satışların İadesine İlişkin KDV 83.25</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 41">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  191 02 002 %8’lik Satışların İadesine İlişkin KDV 152.48</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 42">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  191 02 003 %18’lik Satışların İadesine İlişkin KDV 203.36</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 43">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 44">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 45">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  391 Hesaplanan KDV 4.149.94 </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 46">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 47">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  391 01 Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin KDV 3.750.37</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 48">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 49">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  391 01 001 %1’lik Mal Satışlarına İlişkin KDV 487.43</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 50">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  391 01 002 %8’lik Mal Satışlarına İlişkin KDV 1.110.50</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 51">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  391 01 003 %18’lik Mal Satışlarına İlişkin KDV 2.152.44</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 52">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 53">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  391 02 Alışlardan İadelere İlişkin KDV 399.57</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 54">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 55">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  391 02 001 %1’lik Mal Alışlarına İlişkin KDV 98.83 </TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 56">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  391 02 002 %8’lik Mal Alışlarına İlişkin KDV 160.50</TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 57; mso-yfti-lastrow: yes">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  391 02 001 %1’lik Mal Alışlarına İlişkin KDV 140.24 </TD></TR></T></TABLE>


  Yukarıdaki bilgilere göre eğer 600 Yurt İçi Satışlar hesabının tamamının istenmesi halinde detay hesapları ile birlikte ekranda gözükmelidir. İstenilen bilgi sadece pantolon satışları ise; 600 02 001 Pantolon Satışları hesabı veya istenilen bilgi 120 01 003 Hesap kodlu Adana müşterilerinden Z şahsına ait cari hesaplar ise sadece bu hesaba ilişkin ayrıntılı bilginin elde edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, muhasebe yazılımları yukarıdaki örnekteki gibi ana hesap ve detaylarına ilişkin bilgilere ulaşımı sağlamalıdır.
  3.3- Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası

  Muhasebe programları, yevmiye kayıtlarından aylık olarak ve aşağıda belirtilen algoritma ile hesaplanacak olan “Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası” oluşturulacak şekilde hesaplanacaktır. Söz konusu algoritma, muhasebe sistemini temeli olan yevmiye kayıtlarından bir kontrol kodu oluşturma temeline dayanmaktadır. Yevmiye kayıtlarındaki tutarlar ana hesap kodları ile çarpılacak ve her satır için bir rakam bulunduktan sonra bu rakamlar toplanarak ilgili dönem için muhasebe kontrol numarasını oluşturacaktır.

  Kayıt kontrol numaraları vergi incelemesinde ve denetim aşamasında kayıtlarda değişiklik olup olmadığının tespitinde kullanılacağı için programlar kontrol numaralarını hesaplayan ve raporlayan bir bölüme sahip olmalı, günlük ve aylık kontrol numaralarını raporlayabilecek ve beyan edilenlerle kontrol edebilecek şekilde olmalıdır. Denetim aşamasında hesaplanan kontrol numaraları ile beyan edilen kontrol numaralarının farklı olması mükellefin geçmişe yönelik kayıtlarda değişiklik yaptığını veya programın bu asgari standarda uygun olmadığını gösterecektir.

  Ocak 2005 ayında iki muhasebe kaydı bulunan mükellefin muhasebe kayıt kontrol numarasının hesaplanmasına ilişkin örnek aşağıdadır.


  <TABLE =Ms&#111;normalTable style="MARGIN: auto auto auto -0.25pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-table-layout-alt: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR style="mso-yfti-irow: 0">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char">Tarih 05/01/2005 Madde No 1</H2></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  Kontrol
  Hesap Kodu Açıklaması Borç Alacak Formülü Numarası Kontrol No
  120.01 Mal Satışı 105.12 =120*(105.12*100) 1261440
  600.01 Mal Satışı 105.12 =600*(105.12*100) 6307200
  </TD></TR></T></TABLE>

  <TABLE =Ms&#111;normalTable style="MARGIN: auto auto auto -0.25pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-table-layout-alt: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR style="mso-yfti-irow: 0">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char">Tarih 06/01/2005 Madde No 2</H2></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  Kontrol
  Hesap Kodu Açıklaması Borç Alacak Formülü Numarası Kontrol No
  100.01 Nakden Tahsilat 53.25 =100*(53.25*100) 532500
  120.01 Nakden Tahsilat 53.25 =120*(53.25*100) 639000
  </TD></TR></T></TABLE>

  <TABLE =Ms&#111;normalTable style="MARGIN: auto auto auto -0.25pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-table-layout-alt: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=0>
  <T>
  <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes">
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 461.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; : transparent; mso-border-alt: solid black .5pt" vAlign=top width=615>
  1.Ocak 2005-31 Ocak 2005 Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası 8740140</TD></TR></T></TABLE>


  İki yevmiye maddesi ile oluşturulan Ocak ayı Muhasebe Kayıt Kontrol Numarası 8740140’dır. Dolayısıyla, mükellefin beyan tarihinden sonra yevmiye kayıtlarında değişiklik yapması yeni kayıt eklemesi veya mevcut kayıtlardan bir veya birkaçını iptal etmesi durumunda Muhasebe kayıt kontrol numarası değişecektir. Bu itibarla, muhasebe hatası yapan mükelleflerin bu hatalarını Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda düzeltmeleri gerekmektedir.
  <FONT si

 3. #3
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  <?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <O:P></O:P>
  <TABLE style="MARGIN: auto auto auto -0.25pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; mso-table-layout-alt: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=0 ="Ms&#111;normalTable"><T><T>
  <T>
  <TR style="mso-yfti-irow: 0">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-top-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 498.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=664 colSpan=10>
  ...........Ayı Bildirim Formu<O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 1">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Mal<O:P></O:P>
  Dengesi<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  Dönem <O:P></O:P>
  Başı mal Stokları<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Mal<O:P></O:P>
  Alımları<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Alıştan İadeler(-)<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Satılan<O:P></O:P>
  Mal<O:P></O:P>
  Malıveri(-)<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  Satıştan <O:P></O:P>
  İadeler<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  Dönem Sonu Stoku<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 2">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Aylık<O:P></O:P>
  Toplam<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 3">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Hizmet Alım ve Satımları<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  Hizmet Alımları<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Hizmet<O:P></O:P>
  Satımları<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 4">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Aylık<O:P></O:P>
  Toplam<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 5">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Nakit Dengesi<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  Nakit Tahsilat<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Nakit Ödemeler<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Banka Hesapları Yoluyla Tahsilat<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Banka Hesapları Yoluyla Ödeme<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  Çek Portföyüne Giriş<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  Çek Portföyün den Çıkış<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  Senet Portföyüne giriş<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  Senet Portföyün den Çıkış<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  Alınan Nakit Krediler<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  Verilen Nakit Krediler<O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 6">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Aylık<O:P></O:P>
  Toplam<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 7">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Çalışanların Kayıtları<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  Asgari Ücretli Sayısı<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Asgari Ücretin %25 üzerinden ücret ödenenlerin sayısı<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Asgari Ücretin %50 üzerinden ücret ödenenlerin sayısı<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Toplam Çalışan Sayısı<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  Ödenen Toplam Brüt Ücretler<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 8">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Aylık <O:P></O:P>
  Toplam<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 9">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Kredi Kartı İle Yapılan Aylık Satışlar Toplamı<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 10">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Kamu Kurumları ile Yapılan İşlemler<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  Kamu Kurumlarına Yapılan Mal ve Hizmet Satışları<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  Kamu Kurumların dan Yapılan Mal ve Hizmet Alışları<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 11">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Aylık <O:P></O:P>
  Toplam<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 54.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 53.65pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=72>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 51.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=69>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 47pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=63>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: black 1pt solid; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 40.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; mso-border-right-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=54>
  <O:P></O:P></TD></TR>
  <TR style="mso-yfti-irow: 12">
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 55.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=74>
  Bağımlı Kişilerde Yapılan İşlemler<O:P></O:P></TD>
  <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 3.5pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: black 1pt solid; WIDTH: 58.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: black 1pt solid; mso-border-left-alt: solid black .5pt; mso-border-bottom-alt: solid black .5pt; transparent: " vAlign=top width=77>
  Mal ve Hizmet Alımları<O:P></O:P></TD></TR></T></TABLE>Edited by: Mustafa Gülşen
  Saygılarımla,

  Mustafa YILMAZ

 4. #4
  Üye
  Üyelik tarihi
  25.Mayıs.2005
  Nereden
  Trabzon
  Mesajlar
  47
  benim şahsi fikrim bu meslek daha yapılmaz bu ne ya lanet olsun birileri memlekti sömürdü biz ceremesini çekiyoruz

 5. #5
  Yönetici
  Üyelik tarihi
  03.Şubat.2004
  Nereden
  Antalya, Turkey
  Mesajlar
  4,609

  Sayın Bozali,


  Sizin kadar karamsar değilim ama bu meslek şimdiki hali ile değil de yeni düzene uygun şekilde yapılacağını düşünüyorum. Nasıl yapılacak derseniz şuan hayal meyal canlandırıyorum. İyi olacaktır diye umut ediyorum.


  Edited by: Mustafa Gülşen
  ------------------
  Uyarı: Kişi veya kurumları eleştiri taşıyan mesajların altında eğer imza yok ise, gerekli görüldüğü zaman mesajlara forum yetkililerince uyarısız müdehale yapılacaktır.

 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  26.Ocak.2006
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  1


  Sayın Maliye Bakanımız; Hazırlanmış bulunan bu taslak ile acaba nerelere varmak istiyorlar... Yaptığımız Enf.Düzeltme işlemlerinin (Borsada) hangi şirketlere kar/zarar sağladığını gördüler mi acaba? ki... Yeni, yeni tebliğler taslağı hazırlanmaktadır... 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2005
  Mesajlar
  6


  Muhasebecilik mesleği gerçek ve çağdaş rayına oturtulmaya çalışılıyor bence. Kabaca incelediğimizde istenenlerin hepsi aslında şu anda da yapılması gereken ama yapılmayan işlemler. Sadece yapılması zorunlu hale getirliyor. Bu demektirki artık bazı bürolarda 300-400 defter tutulamayacak. Bu standartlar zamanla oturtulabilirse bu iş bizlerin yararına olur kanısındayım. Yaptığımız işten zevk alırız ve hakettiğimiz ücretleri de alabiliriz diye düşünüyorum.


  Saygılarımla..

 8. #8
  Müdavim Üye
  Üyelik tarihi
  02.Şubat.2005
  Nereden
  İzmir
  Mesajlar
  784
  Arkadaşlar taslağı muhakkak okuyun. Bizle ilgisi yok bilgisayar firmaları için düzenlenen taslak diye düşünülebilir. Aslında tamamen bizimle alakalı bir taslak. KDV ve MUHTASAR yoğunluğundan incelememiş olan arkadaşlarımızında inceleyip yorumlaması gerekir.

  Evet Değerli Meslektaşlar,
  </span> İnceleyin bakalım ne cevherler çıkacak taslakta.
  Mesleğimiz ile ilgili taslakta yanlızca bir cümle ile muhasebeciler diye bahsediliyor. Herhangi bir
  ünvan kullanılmamış (SM,SMMM) için bizden bahsettikleri bile şüpheli. Dikkat
  ederseniz hep mükelleflere yönelik programların hazırlanmasından bahsediliyor.</span>  * Bilsiyar programları tamaman entegre olarak çalışması gerekiyor. yine
  versiyon değişiklikleri yine masraf.  * Aylık işlemler bittikten sonra kontrol numarası bir ay içersinde idareye
  bildirilmesi gerekiyor. Yani 20 sine kadar KDV lerle uğraşacağız ardından ssk
  ve banka çek senet mutabakatları ve sonrası bu hesapların kodlamasından ıkacak
  kontrol numarasının bildirimi.  * Metinde yapılan işlemin elektronik bir ortamda yapılması ayrıca başka bir
  ortama aktarılmasını istiyor. Bu ortam nedir ? Gelirler bilgi bankasımı
  oluşturacak ? CD, veya başka bir bilgisayardamı ve ya başka br yedek ortamdamı
  muhafazası olacak?  Şimdilik te bu kadar.</span> 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  05.Ocak.2006
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  10


  Merhaba,


  Duz dusunce anlayışıyla baktığımızda olması gereken muhasebe diyebiliriz. Ancak madolyonun öbür yüzüne baktığımızda biz muhasebecileri oldukça zorlayacak bir gelişmedir. Eğer taslakta belirtildiği gibi bir muhasebe uygulanacaksa bununda bir mali bedeli olacaktır. Kendimize şunu sormamız lazım ki hakettiğimiz bedeli müsterilerimizin % kaçı verebilir. Ayrıca kac yıldan beri maliyenin fiyat tarifeleri açıklanmakta olup odalar kendileri tarife belirlememektedir. Maliye olarak hem muhasebeciyi gece gündüz çalıştıracak tasarılar getireceksinhemde komik raamlar açıklayacaksın buişin bu şekilde yürüyeceğini zannetmiyorum. Ustelik yeni TTK değişikliklerinden sonra 2 denetçi zorunluluğuyla birlikte mükelleflerinde bu yükün altından kalkabileceğine inanmıyorum.


  Çıkarılan bu tasarılar kayıt dışı ekonomide başarı sağlamak için çıkarılan tasarılardır. Ancak şöyle bir düşünün maliyenin kayıt dışını önlemek için çıkarması gereken yüzlerce değişiklik varken altyapısı olmayan bu tip tasaarılarla zamansız olarak gündeme gelmesi ne kadar doğrudur.


  Özellikle mesleğimizde kayıtlı meslektaşlarımızın tuttuğu kadar kayıtdışı kişilerin tutmuş olduğu mükellef sayısı vardır. (En son İSMMMO genel kurulunda Turmob başkanı bunların buyuk bir kısmının maliye çalışanlarından olustuğunu beyan etmişti)


  Eğer muhasebecilerin önünün açılması isteniyorsa tüm meslaktaşların ilkeli davranması ve fiyat kırarak yada bir takım tutmadıkları mükelleflerin beyannamesini imzalayarak geçimlerini sağlamasını değil mesleki olarak kendilerini geliştirerek hizmet kaliteleriyle ön plana çıkmaları ve emeklerinin karşışığını istemeleri gerekir. Ancak bunu hep birlikte yapmadığımız surece başarıya ulaşmanın mümkün olacağını zannetmiyorum.


  Ayrıca işletme defterine tabi olanlar dahil maliyenin meslek menubu kontrolünden geçmeyen beyannameyi kabul etmemesi için baskı grupları oluşturmak gerekir.


  Konuyla ilgili ve bir kısmı ilgisizde olsa uzun bir yazı oldugu için kusura bakmayın


  Saygılar.


  Nihat Akgün


  SMMM-İstanbul


 10. #10
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  30.Ocak.2006
  Nereden
  Turkiye
  Mesajlar
  20


  Değerli arkadaşlar,


  Taslağı inceledim. Bu hususlar kısa vadede hayata geçirilebilecek hususlar değil. En erken 01.01.2007 da belki uygulamaya konulabilir.


  O Nedenle canınızı sıkmayın.


  Daha tartışmaya çoook vaktimiz var.


  Ben de meseleye olumlu bakan arkadaşlara katılıyorum. Gerek ülke menfaatine gerekse meslağin daha üst seviyelere taşınmasına katkıda bulunacak uygulamalar bunlar.


  Taslak.....


  İhtimal ki bu taslak üzerinde de yayınlanmadan önce değişiklikler olacak.....


  Zaman ve mekanın bol olduğu bi dönemde tartışmak ve paylaşmak dileğiyle.


  Selam ve sevgiler


  A Cihat Oğuzoğlu


  SMMMEdited by: acihat

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •