Değerli Meslektaşlarım,


2003 yılının taşıma katsayısı ile tüm bilanço kalemlerinin (parasal ve parasal olmayan) 2004 sonuna taşınmasındaki yasal dayanağı aşağıya kopyalıyorum.
13 Ağustos 2004 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 25552
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 338



3.2. Taşıma Katsayısı

Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tabloda yer alan iktisadi kıymetlerden bazılarının düzeltmeye esas tarihleri, düzeltme yapılmış bir tarihten öncesine gidebilir. Bu takdirde bu tür iktisadi kıymetler için yeniden düzeltmeye esas tarihe kadar inerek, uygun düzeltme katsayısını bulmaya gerek yoktur; düzeltme yapılan en son mali tabloda, bu iktisadi kıymete ait değerlerin uygun bir katsayı ile çarpılması düzeltme işlemi için yeterlidir.

Mali tablolardaki parasal ve parasal olmayan tutarların, taşıma katsayısı kullanılarak ilgili dönemin sonundaki yeni değerlerinin hesaplanmasına “taşıma” denilir ve hesaplama işlemi “taşıma katsayısı” kullanılarak yapılır.