De簟rli Meslektalarm,


2003 ylnn tama katsays ile tm bilan蔞 kalemlerinin (parasal ve parasal olmayan) 2004 sonuna tanmasndaki yasal dayana蹥 aa蹥ya kopyalyorum.
13 A繠stos 2004 Tarihli Resmi Gazete
Say: 25552
Maliye Bakanl蹥ndan:
VERG USUL KANUNU GENEL TEBL楅 SIRA NO: 3383.2. Tama Katsays

Dzeltme ilemine tabi tutulacak mali tabloda yer alan iktisadi kymetlerden bazlarnn dzeltmeye esas tarihleri, dzeltme yaplm bir tarihten 霵cesine gidebilir. Bu takdirde bu tr iktisadi kymetler i蓾n yeniden dzeltmeye esas tarihe kadar inerek, uygun dzeltme katsaysn bulmaya gerek yoktur; dzeltme yaplan en son mali tabloda, bu iktisadi kymete ait de簟rlerin uygun bir katsay ile 蓷rplmas dzeltme ilemi i蓾n yeterlidir.

Mali tablolardaki parasal ve parasal olmayan tutarlarn, tama katsays kullanlarak ilgili d霵emin sonundaki yeni de簟rlerinin hesaplanmasna tama denilir ve hesaplama ilemi tama katsays kullanlarak yaplr.