Hürriyet Gazetesi<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left>
<T>
<TR>
<TD =digermansetler style="BORDER-BOTTOM: #e0e0e0 1px solid" vAlign=center align=left width="100%" height=16>Yazarlar</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="100%" height=14></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=left bgColor=#ffffff>
<T>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD =muhabir vAlign=top align=right width="100%">19 Ocak 2006 </TD></TR>
<TR>
<TD =hurtextverdana vAlign=top align=left width="100%"> Şükrü KIZILOT skizilot@yaklasim.com

Eurobond gelirinde kafalar karıştı

NASIL karışmasın ki yasada, özellikle 1 Ocak 2006 öncesi Eurobond gelirleri ile ilgili açık bir hüküm yok.


"Yasada yoksa tebliğde vardır" diyeceksiniz. O da yok! "O zaman sirküler yayınlanmıştır" diye düşünenler için de açıklayalım; sirküler de yok!..

Kafanız karıştı değil mi? Devletin, böylesine önemli borçlanma aracından elde edilen gelirlerin, nasıl vergilendirileceği konusunda yasalarda, tebliğlerde ve sirkülerlerde açık bir hüküm olmayışı, önemli bir eksiklik. Eurobond geliri elde edenler, bu köşede yapılan yorum ve açıklamalara ya da başka açıklamalara göre, hareket ediyorlar.

BİR AÇIKLAMA

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Eurobond gelirlerinin, nasıl vergilendirileceği konusunda, Gelir Vergisi Yasası'nda açık bir hüküm yok. Bu konuda bir genel tebliğ veya sirküler de yok. Ancak, Maliye Bakanlığı'nın bir özelgesi (muktezası) var.

Bilmeyenler için açıklayalım; vergilerle ilgili herhangi bir konuda, nasıl uygulama yapılacağına dair tereddüte düşen mükellefe ya da vergi dairesine, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (yakın zamana kadar Gelirler Genel Müdürlüğü) ya da vergi dairesi başkanlığı, bir açıklama yapıyor buna da "özelge" deniliyor.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'nün 11 Aralık 2001 Tarih ve 66321 sayılı özelge ile yaptığı açıklamaya göre; dış borçlanma programı çerçevesinde yabancı para cinsinden ihraç edilen eurobondlar, Devlet tahvili ve Hazine bonosu kapsamındadır. Bunlara tanınan istisnadan da aynen yararlanır.

Buna göre 26 Temmuz 2001 - 31 Aralık 2005 tarihleri arasında ihraç edilen eurobondlardan elde edilen faiz ve alım-satım kazancının;

- 2005 yılı gelirinde, 174 bin 033 YTL'si

- 2006 yılı gelirlerinde 191 bin 089 YTL'si

gelir vergisinden müstesna tutuluyor. Fazlası beyana tabi. Nitekim uygulamada bu yönde devam ediyor.

SORUN NEREDE?

Maliye böyle diyor ama Maliye Bakanlığı'nın bazı inceleme elemanları "Efendim, Maliye'nin özelge ile yaptığı açıklama bizi bağlamaz. Eurobond gelirlerinin, istisnadan yararlanacağı yönünde yasa hükmü yok. İstisnadan sadece Devlet iç borç senetleri yararlanabilir. Dış borçlanma aracı olan Eurobondlar yararlanamaz. Bu nedenle özelge ile yapılan açıklamayı kabul etmiyoruz" diyerek, vergi inceleme raporu düzenliyorlar.

Rapor düzenlenince de olanlar oluyor. Vergiler ve cezalar arka arkaya geliyor ayrıca gecikme faizi de cabası...

Bundan 1.5 yıl önce, konuyu Maliye Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkiliye bizzat anlattım. Maliye Bakanlığı'nın özelgesi aksine, makaleler ve uygulamalar olduğunu belirterek, böylesine önemli bir konunun, hiçbir tartışmaya gerek kalmayacak şekilde, açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledim. İlgi ile dinledi ve yanımda ilgili genel müdür yardımcısını arayarak, olayı özetledi ve "Bu konuyu, bir an önce bir genel tebliğ ile ya da bir sirküler yayınlayarak açıklığa kavuşturalım" dedi.

Aradan 1,5 yıl geçti ortada ne sirküler var ne de tebliğ!..

Hem Türkiye ekonomisini hem de geriye dönük 5 yılda yüzbinlerce tasarrufçuyu yakından ilgilendiren eurobond gelirleri ile ilgili konunun, bir an önce açıklığa kavuşturulmasında yarar var...
<TABLE>
<T>
<TR>
<TD height=10></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE></TD></TR></T></TABLE>